בוררות חובה

הצעת חוק בתי המשפט (בוררות חובה) (הוראת שעה), התשע"א-2011

הצעת החוק מבקשת לחייב מתדיינים להעביר את הדיון בעניינם להכרעת בורר פרטי. ההצעה קובעת שנשיא בית משפט שלום או סגנו רשאים להעביר, ללא צורך בהסכמת הצדדים, תיק אזרחי שהוגש לבית משפט השלום להליך בוררות שיתנהל בפני עורך דין פרטי שמונה לשמש כבורר. על הליך הבוררות לא יחולו, ככלל, סדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט. הצעת החוק מבקשת להתמודד עם הבעיה הקשה של העומס בבתי המשפט, אלא שהפתרון שנבחר להתמודד עם בעיה זו משקף התפרקות מוחלטת של המדינה מחובותיה ומתפקידיה הבסיסיים באמצעות הפרטה של סמכויות השיפוט.

הצעת החוק מהווה הפרטה של מערכת השיפוט בישראל: הצ"ח מבקשת לפתור את בעיית העומס על מערכת השיפוט באמצעות כפייה על מתדיינים לקבל שירות שיפוט פרטי. ההצעה מגלמת תפיסה ערכית מעוותת ומסוכנת של תפקידי המדינה וטשטוש הגבול בין הפרטי לציבורי. השיפוט בסכסוכים אזרחיים מהווה נדבך מרכזי בשמירה על הסדר הציבורי, בהסדרת התנהגות חברתית, בהגנה על שלטון החוק, בחלוקת זכויות וחובות ובשמירה על זכויות אדם.  כמו כן, להכרעה בסכסוכים אזרחיים יש פוטנציאל בלתי מוגבל לפגיעה בזכויות הפרט ובכלל זה בזכות הקניין, בזכות לכבוד, בזכות להליך הוגן ועוד. תפקידים ציבוריים רגישים אלה מצויים בלב ליבה של תכלית קיום המדינה ומשכך, סמכות השיפוט אינה ניתנת להפרטה.

הצעת החוק פוגעת בזכות הגישה לערכאות: גישה חופשית לבית המשפט היא זכות יסוד ותנאי הכרחי וחיוני לקיומן של שאר זכויות היסוד. זכות הגישה לערכאות כוללת את זכותו של הפרט שעניינו ידון בידי שופט עצמאי ובלתי תלוי וכן שההליך השיפוטי יתנהל על פי סדרי דין ידועים מראש המבטיחים הליך הוגן, שוויון בין הצדדים, ודאות ההליך ומניעת שרירות.

הצעת החוק פוגעת בשוויון – מגדילה פערים חברתיים ופוגעת באופן מוגבר באוכלוסיות מוחלשות: הצעת החוק צפויה לגרום להגדלת הפערים החברתיים ולאפליה בין המתדיינים על בסיס סוציו-אקונומי. העברה כפויה של התיקים "הקטנים" הנידונים בבתי משפט השלום לבוררות מוציאה דווקא את האוכלוסיות המוחלשות מתוך מערכת השיפוט הציבורית בעל כורחם.

הצעת החוק פוגעת באמון הציבור במערכת השיפוט ובשלטון החוק: אמון הציבור במערכת השיפוט ובשופטים הוא תנאי הכרחי לשמירה על מעמדם של בתי המשפט כמייצגים את שלטון החוק ועל יכולתם להפעיל את סמכותם. הצעת החוק שבנדון תפגע בתדמית הרשות השופטת כמערכת הוגנת, עצמאית ובלתי תלויה. פגיעה באמון הציבור משמעותה פגיעה בשלטון החוק וביכולתה של המדינה לאכוף את שלטון החוק.

סטטוס: מדובר בהצעת חוק ממשלתית שעברה בקריאה ראשונה ביולי 2011 ונדונה בוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

עצומה: לא להפרטת בתי המשפט – ספטמבר 2012

 

נוסח הצעת החוק

ההצבעה בקריאה ראשונה מאתר הכנסת

עמדת האגודה לזכויות האזרח, ינואר 2012

עמדת האגודה לזכויות האזרח, ספטמבר 2011

 

מאמרים:

אפילו באמריקה עוד לא ניסו להפריט את השיפוט / כלכליסט – עו"ד אן סוצ'יו – ספטמבר 2012

לשים גבול להפרטה/ הארץ – עו"ד אן סוצ'יו  – אוגוסט 2012

הפרטה ללא גבולות: המקרה של הצעת חוק בוררות חובה – עו"ד אן סוצ'יו – נייר עמדה, המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים – אפריל 2012

 

הודעות לעיתונות:

בוררות חובה – הפרטת בתי המשפט ומניעת הגישה לצדק, ספטמבר 2012

במקום לייעל את מערכת המשפט, המדינה מפריטה אותה, ספטמבר 2011

 

קישורים:

"משרד המשפטים עושה סיכול ממוקד לשירות הציבורי", כלכליסט, 8.12.11

המחיר של קבלני הצדק, כלכליסט, 5.12.11

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית בייניש, נגד בוררות חובה, ספטמבר 2011

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,הזכות לכבוד,הזכות לקניין,זכויות אזרחיות,זכויות חברתיות,נגישות למשפט

סגור לתגובות.