התעלמות טוטלית של הרשויות מהעדר מסגרות חינוך לגיל הרך בירושלים המזרחית

חומר שהוגש לוועדת החינוך של הכנסת לקראת דיון בנושא החינוך לגיל הרך בירושלים המזרחית: בירושלים המזרחית חיים היום כ-15,000 ילדים בגילאי 3-4, אולם קרוב לתשעים אחוזים מהם אינם משולבים באף מסגרת חינוכית

בירושלים המזרחית חיים היום כ-15,000 ילדים בגילאי 3-4, אולם קרוב לתשעים אחוזים מהם אינם משולבים באף מסגרת חינוכית. זאת כיוון שחוק לימוד חובה חינם עדיין לא הוחל על הגיל הרך באזור זה, ועל כן כמעט אין בנמצא מסגרות חינוכיות לילדים בגילאי 3-4.

מאחר והאוכלוסייה בירושלים המזרחית היא מהעניות בארץ, עם 64% מהמשפחות שחיות מתחת לקו העוני, אין באפשרות הרוב המכריע של ההורים לשלוח את ילדיהם לגנים פרטיים, שבהם שכר הלימוד גבוה יחסית להכנסה הממוצעת.

במקומות אחרים בארץ, הנמצאים ברמה חברתית כלכלית נמוכה, הוחל חוק חינוך חינם על גילאי 3-4 כבר לפני שמונה שנים. כך שכיום מתאפשרים הלימודים בגנים בחינם בגילאי 3-4 ב-97 ישובים, והחל מגיל ארבע – בעוד מאות ישובים. למרות שמצבה החברתי כלכלי של האוכלוסייה בירושלים המזרחית הוא מהקשים בארץ, לא הוחל החוק על אזור זה. בירושלים המזרחית אין אפילו מסגרות חינוך לילדים בגילאים אלה שאובחנו כילדים בסיכון – 1,664 ילדים – הזקוקים למסגרת יומית של רשויות הרווחה.

כידוע, החינוך לגיל הרך נחשב כיום לאחד הגורמים המשפיעים והמכריעים בהתפתחות הילד והאדם. העדרו בסביבת עוני פוגע בילד ומשפיע על סיכוייו להצלחה כאדם בוגר באופן בלתי הפיך. לכן החליטו הורים, פעילים חברתיים ושורה של ארגוני זכויות אדם וארגונים העוסקים בחינוך ורווחה להתאגד בקואליציה במטרה להביא להחלת חוק לימוד חובה על גילאי 3-4 בירושלים המזרחית.
לנוכח המחסור האדיר בגני קדם חובה לגיל הרך בירושלים המזרחית והצורך הזועק למסגרות אלה, מתכבדים חברי הקואליציה לפנות בדרישה להחלת חוק חינוך חובה חינם לילדים בגילאי 3-4 בירושלים המזרחית כבר בשנת התקציב הבאה או לכל הפחות להתחיל בהחלת החוק באזור זה באופן מדורג.

יצוין כי על פי נתוני משרד החינוך ועיריית ירושלים עלות הפעלת גן ילדים טרום חובה מסתכמת בכ-260,000 שקל לשנה (כולל שכר גננות, עלויות הילדים, הוצאות שאינן שכר ושכר דירה).

ראו מימין קישור למסמך רקע מורחב בנושא.


הארגונים החברים בקואליציה:

התאחדות ועדי ההורים של מזרח ירושלים
האגודה לזכויות האזרח בישראל
אב"י ישראל (הסניף הישראלי של Defence for Children International)
עמותת מעורבות
עמותת אום ליסון
המינהל הקהילתי בית חנינא
המינהל הקהילתי אטור
לשכת הרווחה האזורית של ירושלים המזרחית

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,הזכות לחינוך,זכויות חברתיות,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.