גירוש מבקשי מקלט למצרים לפי נוהל "החזרה חמה"

בג"ץ 7302/07 מוקד סיוע לעובדים זרים נגד שר הביטחון

עו"ד: יונתן ברמן (מוקד סיוע לעובדים זרים), ענת בן-דור (התוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת ת"א)

 

ב-28.8.07 הגישו חמישה ארגונים, ביניהם האגודה לזכויות האזרח, עתירה לבג"ץ נגד גירוש פליטים ומבקשי מקלט למצרים על פי נוהל "החזרה חמה" – החזרה מיידית של מבקשי מקלט העוברים את הגבול ממצרים לישראל בחזרה למצרים. העתירה הוגשה באמצעות מוקד סיוע לעובדים זרים והתוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת ת"א.

העתירה הוגשה לאחר שקבוצה של 44 מבקשי מקלט סודנים גורשה למצרים, ועקבותיה לא נודעו. גירושם התבצע בלי שהתאפשר לאיש מהם להשמיע את טענותיו בפני הגורמים המוסמכים להורות על גירושם; בלי שהתאפשר להם לפנות אל נציבות האו"ם לפליטים לצורך הגשת בקשת מקלט בישראל; בלי שנבחנו טענותיהם בדבר הסכנה העשויה להישקף להם אם יגורשו; בלי שניתנה להם הזדמנות לפנות לארגוני זכויות אדם שיסייעו להם למצות את זכויותיהם; ובלי שנתקיימו התנאים הנדרשים להבטחת שלומם במצרים.

מדיניות "ההחזרה החמה" התבססה על טענת המדינה, כי בין ראש הממשלה אולמרט לבין נשיא מצרים מובארק הוסכם בעל פה שמבקשי מקלט יוחזרו למצרים, ומצרים תערוב לשלומם, לא תגרש אותם למדינות מוצאם ותבחן את בקשותיהם למקלט. מצרים הכחישה קיומו של הסכם כזה. על פי דיווחים של ארגוני זכויות אדם, מבקשי מקלט נכלאו במצרים חודשים ארוכים ללא שהותרה גישה אליהם לנציגי נציבות האו"ם לפליטים, לעורכי-דין או לארגוני זכויות אדם; חלקם גורשו לסודן, שם צפויה להם סכנת חיים, וגורלם של האחרים נותר בלתי ידוע. הארגונים העותרים טענו, כי מדיניות ההחזרה החמה מפרה באופן בוטה את מחויבויותיה החוקיות של מדינת ישראל כלפי פליטים, ובראשן האיסור להחזיר פליטים למקום שם נשקפת סכנה לחייהם או לחירותם או שם הם עלולים ליפול קורבנות לעינויים.

לאחר קרוב לארבע שנות התדיינות ונוכח דרישת בית המשפט לקבלת הבהרות מן המדינה לעניין השלכות השינויים המדיניים במצרים על המדיניות, הודיעה המדינה שלעת הזו לא תבוצענה עוד החזרות חמות. נוכח הודעה זו של המדינה, בית המשפט קבע כי העתירה אינה אקטואלית עוד ודחה אותה, תוך שהוא מדגיש כי לעותרים שמורות כל טענותיהם בעניין אי חוקיות פרקטיקת "ההחזרה החמה", ושמורה להם הזכות לשוב ולעתור ככל שהמדיניות תתחדש.

בית המשפט גם עמד על כך שההסכם ה"ערטילאי ולא מוגדר", בלשון בית המשפט, שישראל טענה לקיומו, מעורר קשיים, וקבע כי הוא מניח שאם ישראל תבקש להחזיר אנשים למצרים בעתיד, הדבר ייעשה בכפוף להוראות הדין הבינלאומי.

העתירה

בקשה למתן צו על תנאי וצו ביניים ולקביעת מועד לדיון בעתירה

בקשה דחופה לצו ביניים, אוגוסט 2008

תגובת העותרים לתגובת המדינה, ספטמבר 2008

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

צה"ל ממשיך לגרש מבקשי מקלט למצרים תוך סיכון חייהם, אוקטובר 2008

מבקשי מקלט ופעילי זכויות אדם הפגינו נגד "ההחזרה החמה" של פליטים למצרים, ספטמבר 2008

91 פליטים גורשו למצרים מבלי שנבדקה בקשתם למקלט, ספטמבר 2008

לחדול לאלתר מגירוש מבקשי מקלט למצרים לפי נוהל "החזרה חמה", אוגוסט 2007

 

קישורים:

סרטון פלאש על "ההחזרה החמה", ספטמבר 2008

מאמר: הפליטים בשערינו: שלח ושכח, מאת הרב בני פרל, ספטמבר 2008


  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.