להסדיר מקומות לימוד לילדים מירושלים המזרחית

ב-10.9.07 עתרה האגודה בבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, בשם 26 ילדים מירושלים המזרחית: על עיריית ירושלים ומשרד החינוך להסדיר מקומות לימוד לילדים מירושלים המזרחית או לשאת בהוצאות לימודיהם במוסדות חינוך פרטיים

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, בשמם של 26 ילדים מירושלים המזרחית, שעיריית ירושלים מסרבת להסדיר את לימודיהם בבתי הספר בעיר לשנת הלימודים הנוכחית. בעתירה, שהוגשה ערב ראש השנה, מתבקש בית המשפט להורות לעיריית ירושלים ולמשרד החינוך להסדיר את לימודיהם של הילדים. לחלופין, אם יתברר כי אין הרשויות מסוגלות להבטיח את לימודי הילדים העותרים בבתי הספר בירושלים המזרחית, מתבקש בית המשפט להורות להן לשאת בעלויות לימודיהם במוסדות חינוך אחרים. את העתירה הגישה עו"ד טלי ניר מהאגודה לזכויות האזרח, אשר מדגישה בפני השופטים את הצורך לדון בה בדחיפות, וזאת נוכח העובדה, ששנת הלימודים כבר החלה, וכי זכותם של הילדים לחינוך כבר מופרת באורח מעשי. בנוסף לכך מבקשת עו"ד ניר, כי בית המשפט יורה לרשויות הממונות על החינוך לדאוג להשלמת חומר הלימוד, אותו נאלצו התלמידים להפסיד בראשית שנת הלימודים, וזאת באמצעות שיעורי השלמה, שיינתנו להם, אם בבתי הספר ואם בבתיהם.

הילדים העותרים הינם בגילאי כיתות א` עד י"א. כולם מתגוררים בשכונות שונות בירושלים המזרחית ומבקשים ללמוד במוסדות החינוך העירוניים. עקב אוזלת ידן של הרשויות הממונות, ולמרות פניות חוזרות ונשנות של הקואליציה לקידום החינוך הערבי פלסטיני במזרח ירושלים, באמצעות האגודה לזכויות האזרח, עדיין לא נמצאה להם מסגרת חינוכית רשמית לשנת הלימודים הנוכחית. זאת על אף, שלא קיימת כל מחלוקת בין הצדדים, כי הילדים זכאים ללימוד חינם בהתאם להוראות החוק.

מצוקת מבני החינוך בירושלים המזרחית ידועה לרשויות מזה שנים ארוכות, והיא עומדת כיום על למעלה מ-1,300 כיתות לימוד. למרות דוחות רבים ותוכניות אינספור שהוכנו בנושא, לא מקדמים עיריית ירושלים ומשרד החינוך באורח משמעותי את בנייתם של מבני חינוך חדשים בירושלים המזרחית מזה זמן רב. התוצאה היא, שילדים רבים נאלצים לפנות למסגרות חינוך פרטיות, בירושלים ומחוצה לה, שהלימוד בהם כרוך בממון רב, ולא פעם גם בקשיי הגעה משמעותיים, וחלקם נותרים ללא כל מסגרת חינוכית.

עו"ד ניר מדגישה בעתירה, כי הזכות היסודית לחינוך מעוגנת היטב הן בחקיקה ובפסיקה הישראליות והן באמנות בינלאומיות שונות, שישראל מחוייבת להן. על כך אין כל מחלוקת, ובכלל זה בכל הנוגע לירושלים המזרחית. הבעייתיות במקרה זה, היא מסבירה, הינה בכך, שהעירייה ומשרד החינוך מפירים את החוק בגלוי וביודעין. על כן, נדרשת התערבותו של בית המשפט. אשר למקרים, שבהם לא ניתן להבטיח את לימודיו של ילד במוסד חינוך רשמי, קובע החוק אפשרות להסדיר את הלימוד במוסד חינוך אחר, כאשר אוצר המדינה הוא שנושא בנטל שכר הלימוד. על כן, אם יתברר כי אין המדינה מסוגלת להבטיח את לימודי הילדים בבתי הספר במזרח ירושלים, אזי מתבקש בית המשפט להורות לעירייה ולמשרד החינוך לשאת בעלות לימודיהם במוסדות חינוך אחרים.
רק בעקבות הגשת העתירה החל מינהל החינוך של עיריית ירושלים לפנות אל חלק ממשפחות הילדים העותרים ולשבץ את ילדיהן לבתי הספר. זאת לאחר, שבמשך תקופה ארוכה נטען, כי לא ניתן למצוא מקום עבורם. חשוב לציין, כי גם אם תיפתר בעייתם של כל הילדים העותרים, עוד רחוקה הדרך לפתרון כולל של בעיית רישום הילדים לבתי הספר בירושלים המזרחית, שכן 26 ילדים אלה אינם אלא רק קצה הקרחון של בעיה בסדר גודל נרחב בהרבה.


עת"מ 855/07

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,הזכות לחינוך,זכויות חברתיות,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.