לא לקבל את הצעות החוק שמטרתן למנוע את מצעד הגאווה בירושלים

ב-20.6.07 פנתה האגודה לראש הממשלה ולשרים בקריאה לקבל את הערר, שהגיש שר המשפטים נגד החלטת ועדת השרים לחקיקה לתמוך בהצעות החוק, שמטרתן למנוע את מצעד הגאווה בירושלים: הצעות החוק מנוגדות לעקרונות יסוד דמוקרטיים, ובמיוחד לאלה המתייחסים לחופש הביטוי והמחאה

לכבוד
מר אהוד אולמרט
ראש הממשלה
קריית הממשלה
ירושלים

שלום רב,


הנדון: הצעות החוק לתיקון חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל

אנו פונים אליך לקראת הדיון בערר בעניינן של הצעות החוק לתיקון חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, אשר עברו בקריאה טרומית במליאת הכנסת ביום 6.6.07 (הצעת חוק פרטית של ח"כ אליהו גבאי פ/1833/17 והצעת חוק פרטית של הח"כים יצחק וקנין, נסים זאב ואמנון כהן פ/1715/17). הצעות אלה נועדו למנוע את קיומו של מצעד הגאווה בירושלים בפרט, ואת קיומם של מצעדים או תהלוכות נוספים, אשר עלולים "לפגוע בסדר הציבורי, ברגשות הציבור או מטעמי דת" (כנכתב בהצעתו של ח"כ גבאי).

הצעות חוק אלה, אם תתקבלנה, עלולות לפגוע בזכותם של רבים מאזרחי המדינה ותושביה, בני ובנות הקהילה ההומו-לסבית, לצעוד ברחובותיה של בירת מדינתם ולהביע בה את דעותיהם ואת עמדותיהם בפומבי. זאת בניגוד ברור לעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי, ובמיוחד לאלה המתייחסים לחופש הביטוי והמחאה.

מדינת ישראל צעדה בשנים האחרונות קדימה בכל הנוגע להבטחת זכויותיהם של הומואים ולסביות. היא נמנית כיום עם המדינות המתקדמות בעולם בתחום זה, הגם ששוויון זכויות מלא לאזרחיה ולתושביה אלה טרם הושג. חקיקה, המבקשת להדיר חלק בלתי מבוטל מאוכלוסיית המדינה מרחובותיה של עיר הבירה ולמנוע מהם לצעוד ולהפגין בה, עלולה להסיג את חברתנו לאחור בכל הנוגע לזכויותיהם של בני הקהילה ההומו-לסבית. בכך היא מבקשת להנציח מצב, בו רבים בחברה הישראלית נתפסים כמוקצים וכבלתי ראויים להיות מיוצגים בציבור כיתר בני ובנות החברה הישראלית, לפחות ככל שהדבר נוגע לעיר ירושלים, שהינה גם בירתם שלהם. נזכיר, כי רק לפני שנים לא רבות עוד הוגדר משכב זכר בישראל כעבירה פלילית, וכי רק בשנים האחרונות הושגו הישגים רבים, אשר צימצמו עד מאד את אפלייתם של בני-זוג מאותו מין. הישגים משמעותיים אלה הושגו הן בזכות פעילותם של ארגוני זכויות האדם והן בזכות ההבנה, כי אין הצדקה לפסול אדם ולקפחו רק משום נטייתו המינית, השונה משל רוב האוכלוסייה, כפי שאין הצדקה לקפח את זכותם של בני אדם רק משום צבע עורם השונה. חקיקה, כמו זו המונחת כעת על שולחן הכנסת, עלולה לגרום לנסיגה משמעותית בתחום זכויותיהם של בני הקהילה ההומו-לסבית, מעבר לפגיעה הקונקרטית בזכותם לצעוד בבירת ישראל.

זאת ועוד, הצעות החוק המדוברות נועדו אמנם להגביל את חופש ההפגנה והמחאה של חברי קבוצה אחת בחברה הישראלית, אולם הן עלולות לשמש בעתיד גם לשם פגיעה בקבוצות מיעוט אחרות, שתבקשנה לקיים מחאה ברחובותיה של עיר הבירה. מדובר על כן בתקדים חקיקתי מסוכן, אשר עלול להביא לעריצות הרוב ולהגבלה ולדיכוי של קבוצות מיעוט. כל זאת בשם הפגיעה ברגשות הציבור או מטעמי אמונה דתית של בני קבוצה זו או אחרת בחברה הישראלית.

נוכח הסכנה הטמונה בהצעות חוק אלה, אנו פונים אליך על מנת שתתמוך בערר ותמנע את המשך הליכי החקיקה.

בכבוד רב ובברכה,

עו"ד רחל בנזימן
מנהלת כללית

העתקים:
שרי הממשלה
היועץ המשפטי לממשלה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להפגין,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות,זכויות להט"ב,חופש הביטוי

סגור לתגובות.