פסק דין חשוב של בית הדין הארצי לעבודה בעניין הזכות לפרטיות במקום העבודה

by: John Ficara, public domain via Wikimedia Commonsby: John Ficara, public domain via Wikimedia Commons

בפסק דין מיום 9.2.11 העמיד בית הדין הארצי לעבודה הגנות חשובות על הזכות לפרטיות במקום העבודה. פסק הדין מקבל את העמדות שהציגו האגודה לזכויות האזרח וקו לעובד בחוות הדעת שהגישו כידידי בית המשפט.

לפני כשלוש שנים ערערה עובדת על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב, שהתירה למעסיקיה להגיש ראיות שהושגו באמצעות חדירה לתיבת הדוא"ל האישית שניהלה במקום העבודה. בית הדין האזורי קיבל את טענת המעביד, שלפיה נתנה העובדת הסכמה משתמעת לפגיעה בפרטיותה כיוון שידעה על בדיקות שגרתיות שהוא מבצע בתיבות הדוא"ל של העובדים. לדיון בערעור צורף תיק נוסף – ערעור מעסיק על החלטה לפסול ראיות שהושגו אגב חדירה לתיבת דוא"ל חיצונית (webmail דוגמת ג'ימייל והוטמייל). האגודה לזכויות האזרח וקו לעובד הצטרפו לדיון במעמד של ידיד בית המשפט.

בפס"ד בן 91 עמ' שנכתב על ידי הנשיאה נילי ארד קבע בית הדין הארצי, כי בשני המקרים הפרו המעסיקים את זכות העובדים לפרטיות שלא כדין. בית הדין העמיד שורה של תנאים מצטברים, שבהעדרם אסור למעסיק לנהל מעקב אלקטרוני אחר עובדים, ולמעשה קיבל את כל העמדות, שהציגו האגודה לזכויות האזרח וקו לעובד בחוות הדעת שהגישו כידידי בית המשפט. עו"ד אבנר פינצ'וק מהאגודה לזכויות האזרח ייצג את הארגונים.

בפסק הדין נקבע, כי ההגנות הקבועות בחוק הגנת הפרטיות יפורשו "בדווקנות ובצמצום" ויחולו "בנסיבות חריגות בלבד". ויתור של עובד על זכותו לפרטיות חייב להיות מפורש, למרות שחוק הגנת הפרטיות מכיר גם באפשרות של הסכמה מכללה לפגיעה בפרטיות: "יש לקבוע רף גבוה, המשקף את משמעות ההסכמה והשלכתה על זכויות האדם… לפרש בצמצום רב ובדווקנות יתרה טענת הגנה של המעסיק בדבר הסכמת העובד לפגיעה בזכויותיו." יתר על כן, במקרה של חדירה לתיבת דוא"ל חיצונית פרטית "אין לבקש כלל הסכמת העובד ואין לייחס לה משקל, גם אם ניתנה מרצון ומדעת".

"על המעסיק להקפיד על שימוש מצומצם ומידתי בטכנולוגיית המעקב. זאת, גם כאשר מדיניות המעקב במקום העבודה, בכפוף להסכמה מדעת ומרצון כללית וספציפית של העובדים, כוללת בצורה ברורה ומפורשת הנחיות בנוגע לחדירה לתיבות דואר אישיות ומעורבות המוקצות לעובדים במקום העבודה … יתירה מזו, השימוש בטכנולוגיית המעקב ייעשה לאחר בחינת חלופות טכנולוגיות אחרות, ובנסיבות דווקניות המגבשות אינטרס לגיטימי לפעולה מעין זו."

לקריאה נוספת:

חוות דעת "ידיד בית משפט" של האגודה לזכויות האזרח וקו לעובד

עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין איסקוב

הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בנושא שימוש במחשב במקום העבודה

פסה"ד של בתי הדין האזוריים:

עב (תא) 10121/06 טלי איסקוב ענבר נ' הממונה על חוק עבודת נשים (15.7.07)

עב (נצ') 1158/06 אפיקי מים ואח' נ' רני פישר (9.4.08)

פס"ד של ביהמ"ש המחוזי מרכז:

עמר"מ (מרכז) 13028-04-09 אליהו נ' עירית טבריה (11.3.10)

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות,זכויות חברתיות,זכויות עובדים

סגור לתגובות.