להפסיק השימוש בלאום הערבי כקריטריון בביצוע בדיקות בשדות התעופה

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ נגד רשות שדות התעופה, שירות הביטחון הכללי ומשרד התחבורה בדרישה שיחדלו מלהשתמש בלאום הערבי כקריטריון בעת ביצוע הבדיקות הביטחוניות בשדות התעופה. האגודה דורשת, כי היקף הבדיקות הביטחוניות ורמתן ייקבעו לגבי כל האזרחים, יהודים וערבים כאחד, על פי קריטריונים שווים וענייניים. את העתירה הגיש אתמול עו"ד עאוני בנא מהאגודה לזכויות האזרח.

העתירה מתארת את היחס השונה והמשפיל שבו נתקלים נוסעים ערבים בשדות התעופה. היחס השונה מתבטא בבדיקה מיוחדת וקפדנית, אותה עובר הנוסע הערבי, ואשר חורגת בהרבה מהבדיקות הביטחוניות הרגילות, אותן עוברים הנוסעים היהודים. כל זאת אך ורק בשל היותו של אותו נוסע ערבי ובהעדר כל חשד קונקרטי לגביו. האגודה מדגישה בעתירה, כי הבדיקות הביטחוניות המיוחדות והקפדניות של האזרחים הערבים הן פועל יוצא מהשימוש בלאום הערבי כשלעצמו כתכונה המעידה על סכנה הנשקפת מאדם.

עו"ד בנא מדגיש בעתירה, כי ההתייחסות לנוסע הערבי כחשוד באשר הוא וללא כל מידע קונקרטי לגביו הופכת את המעבר בשדות התעופה לחוויה מעליבה ומשפילה במיוחד עבור האזרחים הערבים. צעירים ערבים ומשפחות ערביות, שטסים למטרות נופש ובילוי, כמו גם סטודנטים, אקדמאים, אנשי תקשורת ואנשי עסקים ערבים, שטסים לצורך עבודה או לימודים, עוברים בדיקות ביטחוניות קפדניות, חודרניות, טורדניות וממושכות. לעתים מעוכבים הנוסעים הערבים במהלך הבידוק הביטחוני זמן כה רב עד שהם מחמיצים את הטיסה שלהם. העתירה גם מגוללת סיפורי השפלה אישיים של אזרחים ערבים, שעברו דרך ייסורים ארוכה בשדות התעופה.

בעתירה נאמר, כי הבדיקות הקפדניות של האזרחים הערבים מעמידות אותם בפני סיטואציות משפילות ביותר בשדה התעופה, שהרי הבדיקה והחיטוט בחפציהם האישיים והאינטימיים של הנוסעים הערבים נעשית לעיני הנוסעים היהודים ולעיני כל העוברים בשדה התעופה. היחס של הבודקים הביטחוניים כלפי הנבדקים הערבים הוא בדרך כלל בוטה ומעליב, ולעיתים הוא כולל אלימות מילולית, דברי גזענות ואיומים.

ההשפלה והפגיעה שחווה האזרח הערבי מועצמת לאור ההכרה, שהעינוי וההשפלה שבבידוק הביטחוני מקורם אך רק בשל מוצאו האתני ובשל שיוכו הלאומי – מרכיבים רבי משמעות בזהותו של אדם. עו"ד בנא מפנה לדברים שקבעה בשעתו ועדת אור ולפיהם ה"השפלה בעת בידוק בטחוני, שאין בינה לבין צרכים אמיתיים ולא כלום, וכך גם יחס מעליב במגעיהם של אזרחים ערבים עם ישראלים מן השורה, עלולים לגרום למשקעים של עלבון צורב אשר לא בנקל יימחו."

האגודה לזכויות האזרח מדגישה בעתירה, כי הבדיקות המיוחדות והקפדניות של האזרחים הערבים מבטאות את מעמדם הנחות של אזרחים אלה במדינת ישראל, אזרחים שהיחס אליהם דומה יותר ליחס אל אויבים מאשר ליחס אל אזרחים שווי זכויות. ההסתמכות על הלאום הערבי בבדיקות מבוסס על דעות קדומות וגזעניות, שמייחסות לאזרח הערבי מסוכנות יתירה באשר הוא ערבי. יחס זה מהווה נדבך נוסף וחמור באפליה ובקיפוח, שמהם סובלים האזרחים הערבים מזה עשרות שנים. האגודה מתריעה, כי בדיקות אלה, אשר מחזקות תפיסות סטריאוטיפיות באשר לאזרחים הערבים, תורמות להדרתם החברתית של האזרחים הערבים ולליבוי הגזענות והעוינות כלפיהם.

על כן מבקשת האגודה לזכויות האזרח מבג"ץ להורות על הפסקת השימוש בלאום הערבי כקריטריון בביצוע הבדיקות ולהפסיק את השפלת הערבים בשדות התעופה.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לכבוד,הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.