לצמצם הפגיעה בפרטיות שבהצעת חוק להעברת מידע ממרשם האוכלוסין

מחר תדון ועדת הפנים של הכנסת בהצעת חוק שתסדיר העברת מידע ממרשם האוכלוסין לבנקים ולחברות פרטיות אחרות. הצעת החוק הוכנה בעקבות עתירה של האגודה. לעמדת האגודה, ההצעה חייבת לעבור שינויים כדי לצמצם פגיעה מיותרת בפרטיות האזרחים

מחר (7.3.07) תקיים ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דיון בנושא תיקון חוק מרשם האוכלוסין. התיקון, שהוגש בידי משרד הפנים, בא להתיר את חיבורם של מסופי המחשב של הבנקים ושל גופים עסקיים אחרים במגזר הפרטי למאגר מרשם האוכלוסין. התיקון נדרש בעקבות פסק דין, שנתן בג"ץ לפני כשנתיים בעתירה של האגודה לזכויות האזרח ואשר קבע, כי הגישה הישירה, שקיבלו הבנקים למחשב מינהל האוכלוסין, מהווה פגיעה בפרטיות, ועל כן, אם רוצים לקיימה, יש לתקן את החוק בהתאם (בג"ץ 8070/98 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים ואח', פסק דין מיום 10.5.2004).

לדעת האגודה לזכויות האזרח, שתוצג מחר בפני הוועדה, נוסח הצעת החוק, שהגיש משרד הפנים לכנסת, הינו גורף מדי ומסב פגיעה מיותרת בפרטיותם של אזרחי המדינה ותושביה. בהתאם לזאת הציעה האגודה תיקונים להצעת החוק, שבעזרתם ניתן להגן על הזכות לפרטיות מבלי לפגוע במטרות לגיטימיות, שלשמן מבקשים הבנקים וגופים עסקיים אחרים לקבל מידע ממרשם האוכלוסין. מנגנון פיקוח אחד שמציעה האגודה, הוא ליידע את הציבור למי בדיוק מועבר המידע, באמצעות פרסום באתר האינטרנט של המשרד (יצויין, כי עד לאחרונה לא נמסר מידע באשר לזהות הגורמים הללו, על אף נסיונות של עו"ד אבנר פינצ'וק מהאגודה לזכויות האזרח, במשך שנתיים תמימות, לקבלו). מנגנון מוצע נוסף – כל היתר לשימוש במידע על ידי גופים פרטיים יפרט ויגביל במפורש את השימושים במידע זה. המלצות דומות הועלו גם על ידי נציגי המועצה הציבורית להגנת הפרטיות, הממונה על ידי שר המשפטים.

יו"ר ועדת הפנים, ח"כ אופיר פינס, הודיע בימים האחרונים, כי לא יאשר את התיקון לחוק כל עוד לא יובהר כיצד שומרות החברות הפרטיות על המידע שהן מקבלות. הוא הוסיף ואמר, כי לא יתכן שהמידע יימסר לחברות פרטיות בלי פיקוח ואכיפה, שימנעו את זליגת המידע או שימוש בלתי ראוי בו.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.