הטלת פצצות מצרר על דרום לבנון – הפרה חמורה של עקרונות המשפט ההומניטרי

ב-4.9.06 פנתה האגודה ליועץ המשפטי לממשלה, בעקבות דיווחים של האו"ם ושל ארגוני זכויות אדם על שימוש בפצצות מצרר במהלך הלחימה בלבנון, תוך הפרת כללי המשפט ההומניטרי. האגודה ביקשה שתמסר לאו"ם מפה של האזורים שבהם הוטלו פצצות מצרר, כדי למנוע פגיעה עתידית באזרחים

לכבוד
מר מני מזוז
היועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים

שלום רב,


הנדון: הטלת פצצות מצרר על דרום לבנון

1. עם תום הלחימה בדרום לבנון החלה יחידת פינוי המוקשים של האו"ם -The U.N. Mine Action Coordination Center – במבצע איתור ופינוי של פצצות וחומרי נפץ מסוגים שונים, שהושלכו על-ידי הצבא במהלך הלחימה בדרום לבנון, אך טרם התפוצצו. זאת כדי למנוע או למזער את הסכנה שנשקפת מחומר נפץ זה לחייהם של אזרחים תמימים, השבים לבתיהם.

2. על-פי הדיווחים של יחידת המוקשים, אותרו עד כה כ-400 אתרים בדרום לבנון שבכל אחד מהם זוהו לפחות כ-100 נפלים (פצצות קטנות) של פצצות מצרר, שטרם התפוצצו. בדיווחים נוספים של האו"ם נמסר, כי יותר מ-90% מפצצות המצרר הוטלו ב-72 השעות האחרונות של הלחימה. השימוש בפצצות מצרר נעשה גם בלב שטחים בנויים או בסמוך להם.

3. צוותים של ארגוני זכויות אדם בינלאומיים ובהםAmnesty International (להלן – AI) ו- Human Rights Watch (להלן – HRW) אשרו אף הם את הידיעה בדבר השימוש בפצצות מצרר בשטחים בנויים בדרום לבנון.

4. כך, למשל, ביום 17.8.06 פירסם ארגון HRW ידיעה, ובה נאמר:

"In Kfar Roumanne, Human Rights Watch researchers examined two areas that had been struck by Israeli cluster munitions. One site was among civilian homes on the edge of the village. Around two homes, Human Rights Watch researchers saw at least six impact marks from submunitions that had exploded, as well as four unexploded hazardous dud submunitions lying in the front yard of one house, and another on a tin roof nearby. Apparently no one was injured in that attack, since the residents had left the village by July 28"

בהודעה נאמר עוד:

"Human Rights Watch inspected the components of one projectile, which appeared to be a U.S.-manufactured M483 155mm artillery shell, which carries 64 M42 and 24 M46 submunitions. About two dozens hazardous submunition duds were visible in the area. Unexploded M42 cluster submunitions found outside the town of Kfar Roummane on August 15, 2006. These dud submunitions are extremely dangerous and may detonate if touched or moved. The presence or sighting of one is an absolute confirmation that there are many others in the immediate vicinity"

5. ביום 31.8.06 פרסם ארגון AI הודעה לעיתונות, ובה נכתב באופן מפורש, כי:

"Amnesty International delegates in Lebanon have found numerous unexploded cluster bombs in villages and even, in some cases, inside homes"

6. השימוש בפצצות מצרר בתוך שטחים מיושבים מהווה הפרה חמורה ביותר של עקרון היסוד, שעליו מבוסס המשפט ההומניטרי, והמהווה אף את סיבת קיומו של ענף משפט זה. הכוונה לעקרון ההבחנה בין אזרחים לבין לוחמים וההבחנה בין מטרות צבאיות לבין מטרות אזרחיות.

7. עיקרון ההבחנה מעוגן, בין השאר, בסעיף 57 לפרוטוקול הראשון של אמנת ג`נבה בדבר הגנת אזרחים משנת 1997:

"4.Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are:

a. Those which are not directed at a specific military objective;

b. Those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective; or

c. Those which employ a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by this Protocol; and consequently, in each such case, are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction.

5. Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate:

a. An attack by bombardment by any methods or means which treats as a single military objective a number of clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects"

8. השימוש בפצצות מצרר באזורים מיושבים מפר את כללי היסוד, המעוגנים בסעיף 57 לעיל, משני טעמים: ראשית, מדובר בתחמושת בעלת דפוס פיזור נרחב ביותר, המתבטא בהתפזרות של נפלים רבים, שלא ניתן לכוונם נגד מטרה צבאית קונקרטית. שנית, מדובר בתחמושת, שהופכת את השטח הנפגע לשדה מוקשים, בשל אי-התפוצצותם של נפלים רבים. על-פי מידע, שפורסם בהודעה של ארגון HRW, שיעור הכישלון של פצצות המצרר, שסיפקה ארה"ב לישראל, הוא 14%. כלומר – 14% מהנפלים אינם מתפוצצים בעת הטלת פצצת המצרר.

9. הרג מכוון של אזרחים או פגיעה מכוונת בהם מהווים הפרה חמורה (Grave Breach) של אמנת ג`נבה הרביעית והפרוטוקול הראשון שלה, קרי פשע מלחמה חמור ביותר, המקים סמכות שיפוט אוניברסאלית. הטריבונלים הפליליים הבינלאומיים, שהוקמו על-ידי האו"ם, פסקו באופן חד-משמעי, כי אין לפרש את המנוח "מכוון" (willful) באופן מצומצם, הדורש כוונה מפורשת להרוג אזרחים או לפגוע בהם, אלא שגם פזיזות מספקת להתקיימות היסוד הנפשי של העבירה.

10. הטלת פצצות מצרר בשטחים בנויים תוך התעלמות מוחלטת מהסכנה, הנשקפת מהם לחייהם של אזרחים תמימים, מקימה לכאורה את היסוד הנפשי הנדרש לביצוע העבירה של הרג מכוון או פגיעה מכוונת באזרחים.

לאור האמור לעיל, נבקשך:

א. להורות על פתיחת חקירה לחקר נסיבות השימוש בפצצות מצרר בדרום לבנון, ובכלל זה לבחון את אחריותם האישית של כל מי שהיה מעורב בהטלת פצצות אלה, לרבות הדרג המדיני, אם אישר את השימוש בהן.

ב. להנחות את כל הגורמים הרלבנטיים בדבר חובתם למסור לאו"ם מפה של האזורים, שבהם הוטלו פצצות מצרר, כדי למנוע פגיעה עתידית באזרחים תמימים.
בכבוד רב,
סוניה בולוס, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחיים ולשלמות הגוף,המשפט ההומניטרי הבינלאומי,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.