סירוב לבקשות התאזרחות מטעמים ביטחוניים או פליליים

בג"ץ 7016/01 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הפנים; בג"ץ 4944/06 חמודה נגד משרד הפנים; עע"ם 1038/08 מדינת ישראל נגד געאביץ

עו"ד: עאוני בנא, עודד פלר, שרון אברהם-ויס, יותם בן הלל (המוקד להגנת הפרט)

האגודה לזכויות האזרח הגישה מספר עתירות נגד מדיניות משרד הפנים לסרב לבקשות להתאזרחות בני זוג (רובם פלסטינים מהשטחים) מטעמים ביטחוניים או פליליים שאינם מפורטים וברורים ולעיתים אף לא רלבנטיים. עתירה עקרונית שהוגשה בנושא (בג"ץ 7016/01) נמחקה לאחר שהמדינה הציגה נוהל חדש, שעל פיו יימסרו למבקשי איחוד המשפחות המקבלים הודעת סירוב מטעמים ביטחוניים או פליליים פרטים ביחס לנימוקי הסירוב, ככל שהדבר ניתן, וכשאין מדובר בחומר חסוי.

בשנת 2006 הגישה האגודה עתירה נוספת (בג"ץ 4944/06), לאחר שהתחייבות המדינה לא מולאה – לא חל כל שינוי במדיניות משרד הפנים ביחס לסירוב לבקשות התאזרחות של בני זוג פלסטינים, וככלל הוא לא יישם את הנוהל החדש. העתירה נמחקה לאחר שהמדינה הביעה נכונות לבדוק מחדש את עניינה של העותרת.

בשנת 2009 הגשנו עם המוקד להגנת הפרט בקשה להצטרף כידידי בית המשפט לערעורים שהגישה המדינה לבית המשפט העליון על שלושה פסקי דין של בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים (עע"ם 1038/08). באותם פסקי דין נקבע, כי ככל שמשרד הפנים שוקל לדחות בקשה להסדרת מעמדם של בני זוג של ישראלים מטעמים בטחוניים או פליליים, עליו לקיים שימוע טרם קבלת ההחלטה. בערעורים טענה המדינה, שהיא רשאית לדחות את הבקשות למעמד ללא מתן זכות טיעון טרם ההחלטה, ושדי בכך שלבני הזוג עומדת אפשרות לערער על ההחלטה השלילית בעניינם. בחוות הדעת ביקשנו להאיר היבטים נורמטיביים ופרקטיים של הליכי בירור בקשות להסדרת מעמדם של בני זוג (זכויות בני הזוג; השימוע; הקפדה יתרה על שימוע בנסיבות בהן ההליך בעיצומו; חוסר הרלוונטיות של שהייה שלא כדין; וכו').

בית המשפט העליון דחה את ערעורה של המדינה, וקבע כי על משרד הפנים להעניק לבני הזוג זכות טיעון בטרם הבקשה תידחה. בעקבות פסק הדין תיקן משרד הפנים את הנוהל, וקבע בו כי תינתן אפשרות לטעון בכתב.

 

בג"ץ 7016/01

העתירה

פסק דין חלקי

פסק הדין

 

בג"ץ 4944/06

העתירה

פסק הדין

 
עע"מ 1038/08

בקשה להצטרף כידידות בית המשפט

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

לנמק סירוב לאפשר מעמד בישראל לבני זוג של אזרחים, יוני 2006

 

קישורים:

הנוהל של משרד הפנים

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,הזכות לחיי משפחה,הזכות לחיי משפחה,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.