הצעת חוק המעצרים לחשודים בעברות בטחון מסוכנת לדמוקרטיה

להצעה, המאפשרת הארכת מעצר של אדם שלא בנוכחותו, שלילת הזכות להיפגש עם עו"ד במשך 30 יום ועוד, מתנגדים משפטנים וארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם; האגודה והוועד הציבורי נגד עינויים רואים בחידוש הדיון בהצעת חוק זו מקרה מבחן לנורמות הדמוקרטיות של מדינת ישראל

ועדת חוקה, חוק ומשפט אמורה לדון מחר, יום שלישי, ה-20.6.06, בהצעת חוק המעצרים לחשודים בעבירות בטחון ((הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים) (עצור שאינו תושב, החשוד בעבירת ביטחון- הוראת שעה), התשס"ו-2005)) , לקראת הכנתו לקריאה שנייה ושלישית.

הוועד הציבורי נגד עינויים והאגודה לזכויות האזרח רואים בהצעת חוק זו, המקודמת על ידי משרד המשפטים ושירות הביטחון הכללי, כמסוכנת לדמוקרטיה והרסנית לערכי זכויות האדם.
הצעת חוק זו מאפשרת הארכת מעצר של אדם שלא בנוכחותו, כך שהעצור לא יוכל להגן על חירותו בבית המשפט או להתלונן בפני שופט אם פגעו בו במהלך חקירתו. הצעת החוק סוטה באופן חמור מהעיקרון שבו דנים אדם רק בפניו.

הצעת החוק מאפשרת גם לשלול מאדם את הזכות להיפגש עם עורך דין במשך 30 יום (או 50 יום בנוסחה המקורי של הצעת החוק). מחקר השוואתי של המרכז למחקר ומידע של הכנסת מצא שבאף מדינה דמוקרטית אין חקיקה שמאפשרת שלילת מפגש עם עורך דין לאורך תקופה כזו. על פי הדין הקיים, כבר היום ניתן למנוע מחשוד בעבירת ביטחון להיפגש עם עורך דין במשך 21 יום, ואין לחרוג עוד יותר מההגנה על זכותו של כל אדם להליך הוגן.

הצעת החוק מציעה עוד להכפיל את התקופה שבמהלכה ניתן להחזיק אדם במעצר ולחקור אותו ללא כל ביקורת שיפוטית מ-48 שעות, לפי החוק הקיים, ל-96 שעות.

25 מבכירי המשפטנים בארץ בתחומי המשפט הפלילי והחוקתי התבטאו בחריפות נגד הצעה זו כפי שעלתה לדיון בכנסת הקודמת – ביניהם מיכאל בן יאיר, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודית קרפ, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פרופ` קנת מן, לשעבר הסניגור הציבורי הארצי, הפרופסורים מוטה קרמניצר, דייב קרצ`מר, אהרון אנקר, עמנואל גרוס, רון שפירא, עלי זלצברגר, נתן לרנר, מירי גור אריה ועוד. במכתב משותף כתבו משפטנים אלה, "הצעת החוק משמיטה את הבסיס ממנגנוני הביקורת המינימליים, הדרושים בכדי להבטיח שמירה על זכויות אדם, הנחקר מאחורי סורג ובריח, ועל צלמו כאדם".

להצעת חוק זו מתנגדים גם לשכת עורכי הדין בישראל, הסניגוריה הציבורית, כל ארגוני זכויות האדם בישראל וגם ארגוני זכויות אדם בינלאומיים דוגמת ה- International Council of Jurists.
מנכ"ל הוועד הציבורי נגד עינויים, חנה פרידמן, אמרה כי היא רואה בחידוש הדיון בהצעת חוק זו, באחת מישיבותיה הראשונות של ועדת החוקה, חוק ומשפט בקדנציה זו, מקרה מבחן לנורמות הדמוקרטיות שראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, החדש, ח"כ פרופ` מנחם בן-ששון, שואף להנחיל לוועדה חשובה זו. עו"ד לילה מרגלית מהאגודה לזכויות האזרח מדגישה כי משמעותה החמורה של ההצעה הינה מתן היתר למשטרה ולשב"כ לחקור חשודים כשהם מנותקים מהעולם החיצון למשך תקופה משמעותית. מרגלית הוסיפה שהצעת החוק פותחת פתח לשימוש בשיטות חקירה פסולות ואף להשגה של הודאות שווא.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דמוקרטיה,זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי,זכויות במעצר ובחקירה

סגור לתגובות.