דחיית העתירות לביטול חוק האזרחות – יום עצוב לדמוקרטיה הישראלית

בדחיית העתירות נותן בג"ץ את ידו לחוק גזעני, שמותיר לאזרחים ישראלים ברירה אכזרית: לוותר על מולדתם או לוותר על משפחתם. עם זאת מרבית שופטי בג"ץ קבעו, שהחוק פוגע קשות בזכות לחיי משפחה, ועל כן על הממשלה והכנסת לקחת דברים אלה בחשבון ולהימנע מלהאריך את תוקף החוק

האגודה לזכויות האזרח מביעה צערה על פסיקת בג"ץ מהיום (14.5.06), שלא לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) ולדחות את העתירות נגדו, אשר הוגשו בידי האגודה לזכויות האזרח, עדאלה ומספר חברי כנסת. בדחיית העתירות נכשל בג"ץ במילוי תפקידו החשוב ביותר, ההגנה על זכויות האדם, תוך שהוא נותן ידו לחוק גזעני, שמותיר לאזרחים ישראלים ברירה אכזרית: לחיות חיי משפחה עם אהובם ולוותר על מולדתם או להישאר בישראל ולוותר על משפחתם.

החלטת בג"ץ בעייתית במיוחד נוכח המגמות הגזעניות המסוכנות הרווחות בציבור הישראלי ואשר מקבלות ביטוי לא רק ברחוב ובמגרשי הכדורגל, אלא אף בהתבטאויות של נבחרי הציבור בבית המחוקקים. יום זה, בו החמיץ בג"ץ הזדמנות למחות כתם גזעני מספר החוקים, הינו, על כן, יום עצוב לדמוקרטיה הישראלית.
עם זאת, מציינת האגודה, כי מרבית שופטי בג"ץ קבעו בפסק הדין, שהחוק פוגע קשות בזכותם של אזרחי ישראל לחיי משפחה, ועל כן היא קוראת לממשלה ולכנסת לקחת דברים אלה בחשבון ולהימנע מלהאריך את תוקפו, שיפוג בסוף החודש הבא. זאת בכדי למנוע פגיעה אנושה בזכותם של אזרחי ישראל ותושביה לקיים חיי משפחה עם בני זוגם ולשם הגנה על הזכות לשוויון. מניעת הזכות לחיי משפחה, בטיעונים בטחוניים, ראויה להיעשות אך ורק על סמך בדיקה פרטנית, ולא באמצעות ענישה קולקטיבית רחבת היקף, הפוגעת במשפחות רבות ללא הצדקה.


האגודה לזכויות האזרח קוראת לממשלה להימנע, עד לשינויו של החוק, מלגרש בני זוג פלסטינים של אזרחי ישראל, כדי למנוע קריעה אכזרית של משפחות והותרת ילדים ישראלים ללא אחד מהוריהם.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,גזענות ואפליה,הזכות לחיי משפחה,הזכות לחיי משפחה,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.