בג"ץ הורה על ביטול ההסדר הכובל עובדים זרים למעסיקיהם

בג"ץ קיבל את עתירתם העקרונית של ארגוני זכויות אדם, והורה על ביטול ההסדר הכובל עובדים זרים למעסיקיהם. הסדר הכבילה, הנהוג מזה 13 שנים, הביא לפגיעה אנושה בזכויותיהם הבסיסיות של עובדים זרים בישראל

בג"ץ קיבל הבוקר (30.3.06) את עתירתם של ארגוני זכויות אדם וקבע, כי ההסדר הכובל את העובדים הזרים בישראל למעסיקיהם, פוגע בזכויותיהם הבסיסיות, ועל כן דינו להתבטל. השופטים אדמונד לוי ומישאל חשין והנשיא אהרן ברק הורו למדינה לגבש בתוך שישה חודשים הסדר חדש להעסקת עובדים זרים, שלא יהיה כרוך בכבילה למעסיק. במסגרת הסדר זה, עובד אשר מפוטר על ידי מעסיקו, מכל סיבה שהיא, עוזב את מעסיקו בשל תנאי עבודה או שכר מחפירים, או "מנויד" על ידי מעסיקו לעבודה אצל מעסיק אחר (פעמים רבות מבלי לדעת כלל כי הוא מפר בכך את תנאי אשרתו), הופך לעבריין, שוהה בלתי חוקי המיועד לגירוש מהארץ. העתירה הוגשה לפני קרוב לארבע שנים בידי האגודה לזכויות האזרח, מוקד סיוע לעובדים זרים, קו לעובד ורופאים לזכויות אדם, בשיתוף עם מרכז אדווה ועמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי, באמצעות עו"ד עינת אלבין מהתוכנית למשפט ורווחה באוניברסיטת תל אביב.

בפסק דינו קובע השופט אדמונד לוי, כי הסדר הכבילה, אשר מתנה את אשרת העבודה של עובד זר – בענפי החקלאות, הסיעוד והתעשייה – בשיוך למעסיק ספציפי, פוגע בזכויות יסוד שלו באורח בלתי-מידתי, ובראשן בזכות לכבוד, לחירות ולאוטונומיה. השופט לוי מדגיש, כי הסדר זה מפר את האיזון, שאמור להתקיים בין עובד למעביד, ונוטל מהעובד הזר את כח המיקוח שלו. מצב זה מהווה כר פורה לתופעות של ניצול עובדים בידי מעסיקיהם, ובכלל זה תופעות כגון הלנת שכר, תשלום שכר נמוך משכר המינימום, אי-מתן כל זכויות סוציאליות, עיכוב דרכונו של העובד בידי המעסיק, ושיכון בתנאים מחפירים. השופט חשין מוסיף, כי "אין להימנע ממסקנה – מסקנה כואבת ומבישה – כי העובד הזר הפך צמית של מעסיקו; כי הסדר הכבילה יצר מעין-עבדות בגירסה מודרנית. בהסדר הכבילה, שהיא עצמה קבעה והשליטה, רצעה המדינה את אוזנם של העובדים הזרים למזוזת ביתם של מעסיקיהם, וכבלה את ידיהם ואת רגליהם באזיקים ובנחושתיים למעסיק ש"ייבא" אותם ארצה".

השופטים בחרו בשלב זה, שלא לבחון את ההסדר החדש, הנוגע להעסקת זרים בענף הבניין, הסדר השונה מזה החל בענפי החקלאות, הסיעוד והתעשייה. לפי הסדר זה, אשר נכנס לתוקף במאי 2005, כבולים עובדים זרים בענף הבניין לתאגידי כח אדם, אשר יכולים לניידם בין מעסיקים שונים. השופטים מבקרים גם הסדר זה, אולם בחרו שלא לבחון בשלב זה את מידת חוקתיותו, בטרם יושם במשך תקופת זמן מספקת. השופטים מורים למדינה לקיים פיקוח הדוק על אופן הפעלתו של ההסדר החדש, בדגש על שמירת האפשרות של מעבר עובדים זרים מתאגיד לתאגיד.
הארגונים העותרים מברכים על פסיקתו העקרונית של בג"ץ, רואים בכך הישג משמעותי, ומקווים כי המדינה תשכיל לגבש הסדר חדש וראוי, אשר יבטיח את זכויות היסוד של העובדים הזרים. לדברי עו"ד איתי סבירסקי מהתוכנית למשפט ורווחה באוניברסיטת תל אביב, אשר ייצגה את הארגונים העותרים, ביטולו של הסדר הכבילה ייטיב גם עם שוק העבודה הישראלי. זאת כיוון, שהסדר זה הוא שאיפשר העדפת עובדים זרים, אותם קל היה להעסיק בתנאי ניצול, על פני עובדים ישראלים. ביטולו של ההסדר אמור – לאורך זמן – לאפשר שיפור בתנאי התעסוקה בענפים, אשר אוישו עד כה בעיקר בעובדים זרים ואופיינו בתנאי שכר ועבודה ירודים.

בג"ץ 4542/02

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,מהגרי עבודה

סגור לתגובות.