לחקור הריסת בית בניגוד לצו ביניים של בג"ץ, ולפצות את בעליו

ב-9.2.06 פנו האגודה ושומרי משפט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות הריסת בית בכפר ח`רבת טאנא, בניגוד לצו ביניים של בג"ץ

לכבוד
מר מני מזוז
היועץ המשפטי לממשלה
רח` צלאח א-דין 29
ירושלים


דחוף!

שלום רב,


הנדון: דרישה לחקירה דחופה ולפיצוים בגין הריסת בית בניגוד לצו ביניים בבג"ץ 11258/05 מאג`ד עפיף עארף חנני ואח` נ` ועדת המשנה לפיקוח ואח`

1. הננו פונים בבקשה להתערבותך הדחופה בעקבות הריסתו של מבנה בבעלות מר …, העותר מס` 15 בבג"ץ 11258/05 מאג`ד עפיף עארף חנני ואח` נ` ועדת המשנה לפיקוח ואח`, וזאת בניגוד לצו ביניים שניתן ביום 6.12.05. צו הביניים הורה לועדת המשנה לפיקוח ושאר המשיבים בתיק להימנע מלהרוס את המבנים נשוא העתירה, ובכלל זה מבנה בשטח 410 מ"ר נשוא צו הריסה מס` 13690 בתיק ש` 43/04 שבנה העותר מס` 15 (להלן – המבנה).
מצ"ב העתק מצו הביניים ומסומן באות א`.

2. ביום 8 פברואר 2006, בסביבות השעה 30:8, הגיע נציג ועדת המשנה לפיקוח על הבניה, מלווה בחיילי צה"ל ובולדוזר, והחלו בהריסת המבנה.

3. מר … שהגיע למקום הציג את צו הביניים שניתן בבג"ץ 11258/05 בפני נציג ועדת המשנה לפיקוח, והזהירו שהם עומדים להרוס מבנה בניגוד לצו ביניים של בית המשפט הגבוה לצדק. אולם כל בקשותיו של מר … לעצור את ההריסה נפלו על אוזניים ערלות ונענו בתשובה מצד נציג ועדת המשנה לפיקוח, כי הוא מקבל הוראות רק מהמנהל האזרחי בבית אל.

4. גם הבקשות לעכב את ההריסה לזמן קצר כדי שיתאפשר ליצור קשר עם המנהל האזרחי בבית אל, ולבקש מהם לברר את העניין בשנית ולהורות על הפסקת ההריסה, נענו בשלילה מוחלטת ואף בהרחקתו של מר … מהמקום.

5. בסביביות השעה 30:9 עלה בידי הח"מ, עו"ד בשארה, ליצור קשר עם סרן אלכס אברבוך מיועמ"ש איו"ש והוא נתבקש לעצור את הריסת המבנה. סרן אברבוך בירר את העניין וחזר בתשובה, כי הוא היה בקשר עם נציג ועדת המשנה לפיקוח בשטח והבהיר לו כי ביחס למבנה האמור, נשוא תיק ש` 43/04 בועדת המשנה לפיקוח, חל צו ביניים האוסר על הריסתו. מר אברבוך מסר עוד, כי המבנה לא נהרס ולא ייהרס.

5. אלא, שחרף האמור, התוצאה היא שמרבית המבנה נהרס על ידי ועדת המשנה לפיקוח.

6. הריסת המבנה בלהיטות והסירוב לציית לצו הביניים שהוצג בשטח מהווים הפרה חמורה של צו של בית המשפט הגבוה לצדק, ביזון של בית המשפט וזלזול בשלטון החוק מצד רשות הממונה, לכאורה, על אכיפת החוק.

7. לאור האמור, נבקשכם:

א. לפתוח בחקירה מיידית וממצה של נסיבות האירוע ולהעמיד לדין את האחראי על הריסת המבנה.
ב. להורות על מתן פיצוי הולם לבעל המבנה כתוצאה מההריסה הבלתי חוקית.
ג. להורות לועדת המשנה לפיקוח לציית לצו הביניים שניתן במסגרת בג"ץ 11258/05 ולהימנע מלהרוס את המבנים נשוא העתירה האמורה.

נודה להתייחסותך המהירה.

בכבוד רב,

עאזם בשארה, עו"ד
האגודה לזכויות האזרח

אריק אשרמן, מנכ"ל
שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות האדם בשטחים הכבושים

סגור לתגובות.