ימונו עובדים סוציאליים ערבים ליחידות הסיוע שליד בתי משפט לעניני משפחה

בעקבות עתירה שהגישה האגודה בשם ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות, הודיעה המדינה כי ימונו עובדים סוציאליים ערבים ליחידות הסיוע שליד בתי משפט לענייני משפחה. אי-מינויים עד כה מפלה משפחות ערביות, שאינן זוכות לשירות כמו זה הניתן ליהודים הפונים לאותם בתי משפט

בעקבות עתירה לבג"ץ, שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשם ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות, הודיעה המדינה, כי בכוונתה לפעול לקליטתם של ארבעה עובדים סוציאליים ערבים ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה. בעתירה, אשר הוגשה ביוני 2005 בידי עו"ד סוניה בולוס מהאגודה לזכויות האזרח, התבקש בג"ץ להורות למדינה למנות עובדים סוציאליים ערבים ליחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה בנצרת, בחיפה, בחדרה, בכפר סבא, בקריות ובבאר שבע. עו"ד בולוס הסבירה בעתירה, כי העדרם של עובדים סוציאליים ערבים מהווה מחסום בפני מתדיינים ערבים, שאינם שולטים בשפה העברית, ומונע מהם לחלוטין כל אפשרות להנות ממגוון השירותים, המסופקים בידי יחידות הסיוע. זאת ועוד, העדרם של עובדים סוציאליים ערבים פוגע קשות גם ביכולתם של פונים ערבים דוברי עברית לקבל שירות מתאים, וזאת בשל העובדה, שהעובדים הסוציאליים המוצבים כיום ביחידות אלה אינם בקיאים בשונות ובייחודיות התרבותית של המשפחות הערביות, בקיאות שהינה הכרחית ליצירת האמון הדרוש לטיפול יעיל. השבוע הודיעה המדינה לבג"ץ, כי בישיבה, שנערכה במשרד המשפטים בעקבות עתירה זו, הוחלט לפעול בהקדם לקליטה של ששה עובדים סוציאליים נוספים ביחידות הסיוע, כשארבעה מן התקנים הללו ייועדו לעובדים סוציאליים ערבים, בהתאם לעקרון הייצוג ההולם. בעקבות הקצאה זו יעלה האחוז של העובדים הסוציאליים הערבים מ-2.5% ל-12.5%. בוועד הפעולה לשוויון בענייני אישות חברים הארגונים הבאים: האגודה לזכויות האזרח, כייאן – ארגון פמניסטי, מרכז א-טופולה, עמותת סיוע לנשים ונערות נגד אלימות ושדולת הנשים בישראל.

יחידות הסיוע, הפועלות ברחבי הארץ, הוקמו מכוח חוק בתי המשפט לענייני משפחה, ותפקידן לסייע למשפחות, המתדיינות בבית המשפט לענייני משפחה, להתמודד עם המשבר הנלווה להתדיינות המשפטית ולסייע לשופטים להכריע בסכסוכים, תוך שימת דגש על ההשלכות של החלטותיהם על היחסים ארוכי-הטווח בין המתדיינים. כיום פועלות ברחבי הארץ 13 יחידות סיוע כאלה, המעסיקות 43 עובדים סוציאליים, מהם רק אחד ערבי, המועסק ביחידת הסיוע ברמת גן. העדרם של עובדים סוציאליים ערבים ביחידות הסיוע, מסבירה עו"ד בולוס, מפלה לרעה את המשתייכים לחברה הפלסטינית בישראל לעומת מתדיינים יהודים, משום שהוא מונע מהם להינות משירותי הייעוץ והתמיכה על בסיס שוויוני. זאת בנוסף לאפליה הנובעת מהפרת הוראותיו של חוק שירות המדינה (מינויים), המטיל חובה על שרי הממשלה להבטיח לאזרחים ערבים ייצוג הולם בשירות המדינה. אל למדינה להסתפק בשוויון פורמלי בכל הנוגע לנגישות לבתי המשפט, הוסיפה עו"ד בולוס, ועליה להבטיח גם, כי כל השירותים הנלווים שהיא מספקת, באמצעות יחידות הסיוע שליד בתי המשפט, יינתנו אף הם על בסיס שוויוני ובאופן ההולם את הצרכים הייחודיים של קבוצות בעלות מאפיינים תרבותיים ייחודיים. המצב בשטח, נאמר בעתירה, משקף הפליה בוטה במתן כל אותם שירותים נלווים, באופן שעלול לגרום לבני זוג ערבים לוותר לחלוטין על זכותם לבחור בבית משפט לענייני משפחה כערכאה המתאימה לפתיחת הליך משפטי. כך נמנע מהם למעשה השירות החשוב והיעיל, אשר ניתן ביחידות סיוע אלה, בכל הנוגע ליישוב סכסוכים, מיתונם ומניעת הסלמתם, כמו גם קבלת מידע על זכויותיהם ועל ההליך המשפטי והפיכת החוויה של הימצאות בבית המשפט ליותר אנושית. יצוין, כי בהעדר עובדים סוציאליים ערבים ביחידות אלה, נוטים מתדיינים רבים מהאוכלוסיה הערבית לפנות ל"ועדי פיוס" למיניהם, הפועלים בחלק מהכפרים הערביים ומורכבים לרוב מנכבדי הכפר ומאנשי דת. הפקדת יישוב הסכסוכים בידי ועדים אלה, שחבריהם נעדרים כישורים הנדרשים לטיפול בבני זוג ובילדיהם, עלולה להחריף את מצוקתם של בני המשפחה ולהרע את מצבם. יודגש, כי נשים הן הנפגעות העיקריות מהתערבותם של ועדי פיוס אלה, משום שמדובר בגופים מסורתיים, שאינם מגלים רגישות לצרכי הנשים או לזכויותיהן.

ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות מברך על הודעתה של המדינה ומקווה כי יימצא בהקדם גם פתרון מתאים עבור פונים ערבים באזורים, כמו אזור באר שבע והנגב, אשר המינויים המתוכננים לא יספקו להם בשלב זה מענה הולם. כן פונה הוועד לקהל העובדים והעובדות הסוציאליים הערבים לעקוב אחר פרסום המכרזים ולהגיש את מועמדותם לאיוש התקנים החדשים, על מנת שההישג המשפטי יתורגם לתוצאות, שתסייענה בפועל להנגשת מערכת בתי-המשפט לענייני משפחה לאוכלוסיה הערבית.

בג"ץ 6031/05

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשוויון,זכויות המיעוט הערבי,זכויות נשים,ייצוג הולם,נשים ערביות

סגור לתגובות.