לקיים בדיקה מערכתית באשר לאופן טיפולה של המשטרה במפגינים

ב-7.2.06 פנתה האגודה למפכ"ל המשטרה, בעקבות האלימות הקשה שהפעילה המשטרה במאחז עמונה, כמו גם באירועים קודמים. האגודה מבקשת מהמפכ"ל לקיים בדיקה מערכתית באשר לאופן טיפולה של המשטרה במפגינים ובמתקהלים, ובאשר להיערכות הראויה לפיזור הפגנות ללא שימוש בכוח מופרז

לכבוד
רב-ניצב משה קראדי
מפכ"ל משטרת ישראל
המטה הארצי
שייח` ג`ראח, ירושלים
בפקס: 5308100-02

א` נ`,


הנדון: אלימות שוטרים בפיזור הפגנות

כארגון זכויות אדם, העוקב אחר אופן טיפול המשטרה בפיזור הפגנות והתפרעויות, אנו פונים אליך כדי להביע את דאגתנו הרבה מהמקרים הרבים, בהם אנו עדים לשימוש מופרז באלימות על ידי שוטרים.

רק בשבוע שעבר ראינו – בצילומים ששודרו בכל אמצעי התקשורת – את האלימות הקשה, אשר הפעילה המשטרה באירועים במאחז עמונה. הצילומים מתעדים שוטרים, רכובים על סוסים, דוהרים ללא מעצורים לתוך קהל, ומרביצים באזרחים ללא הבחנה, באמצעות אלות. מהתמונות עולה לכאורה, כי חלק גדול מהאזרחים, אשר הוכו בידי השוטרים, לא פעלו באלימות. אכן, היו במקום התפרעויות קשות של אנשים, אשר ניסו למנוע את הריסת הבתים באמצעים אלימים, לרבות כאלה שהופעלו נגד שוטרים, ואין ספק שהמשימה שהוטלה על המשטרה לא היתה פשוטה כלל ועיקר. אולם, כפי שעולה מהקלטות ששודרו, לפחות במהלך חלק מהאירוע, נעשה שימוש מופרז ובלתי סביר באלימות. התנהגות כזאת מצד המשטרה, לא פחות מהתנהגותם של המתפרעים עצמם, יש בה כדי לפגוע קשות בשלטון החוק במדינת ישראל. למשטרה היה מידע מוקדם לגבי היערכות אלפי אנשים בעמונה ולגבי האלימות הצפויה (ראה בג"צ 851/06 עמונה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות נ` שר הביטחון (טרם פורסם)). תמוה, שהמשטרה לא השכילה להיערך מראש הן מבחינת כוח האדם המתאים והן מבחינת האמצעים ההולמים.
התמונות מעמונה זכו להד תקשורתי רחב, אך לצערנו אנו עדים בחודשים האחרונים למקרים רבים אחרים – חלקם אף קשים הרבה יותר – של אלימות משטרתית קשה נגד מפגינים. אמצעי התקשורת מדווחים שוב ושוב על שימוש בכוח מופרז נגד המפגינים – השקטים בעיקרם – נגד גדר ההפרדה באזור בילעין. ביולי פורסם בעיתון "הארץ" כיצד נפגע מפגין מירי כדור ספוג על ידי שוטר מג"ב, וכיצד נעצר לאחר מכן בטענה השקרית, כאילו הוא זה שנהג באלימות וזרק אבנים. (ראה: "שופטים נגד מג"ב: שקרים וכוח מופרז מול מפגיני הגדר", הארץ, 28.7.05. העתק הכתבה מצ"ב לנוחותך). הכתבה מתארת כיצד מפגין נוסף הותקף בידי שוטרים באלימות רבה ובבעיטות, לאחר שהשתלטו עליו והשכיבו אותו על האדמה. גם במקרה זה נעצר המפגין בטענה שתקף שוטר, ולאחר שהחוקרים בתחנה ראו את סרטוני הוידיאו, אשר תיעדו את אלימות השוטרים דווקא, הוא שוחרר. רק לאחרונה, בדצמבר 2005, פורסם דיווח על מקרה נוסף, בו שוטרים היכו עצור פלסטיני ועצור ישראלי, לאחר שכפתו אותם במהלך הפגנה סמוך לבילעין ("מפגינים בבילעין: שוטרים היכו עצורים לאחר שנכפתו", הארץ, 25.12.05. העתק הכתבה מצ"ב לנוחותך). ככל שידוע לנו, מח"ש חוקרת תלונות שהוגשו ביחס למקרים אלו, ולפחות במקרה אחד הוחלט על העמדת שוטר לדין פלילי והוגש כתב אישום.
דיווחים קשים במיוחד הגיעו אלינו על גילויי אלימות מצד שוטרים, אשר הגיעו לכפר ביר אל-משאש (שבט אבו סבית) בנגב ביום 15.11.05, כדי לסייע לפקחים להדביק צווי הריסה על מספר בתים ביישוב הלא-מוכר. במקום התפתחה הפגנה של תושבים, אליה הצטרפו אנשי ציבור מקומיים, ושוטרים פעלו לפיזור ההתקהלות באמצעות מכות באלות ובעקבות רובים, וירי בנשק חי שלא כוון לגוף המפגינים. בנוסף, הותקפו אזרחים רבים ששהו באזור, חלקם בתוך בתיהם, באלימות קשה במיוחד. תלונות לגבי התקפת אזרחים במהלך אירועים אלו הוגשו למח"ש בדצמבר 2005 על ידי ארגון "עדאלה". תלונה אחת מתארת, כיצד קשישה בת כ-90, אשר שהתה בביתה, הוכתה בכל חלקי גופה על ידי שוטרים. בעקבות המכות שקיבלה, היא הקיאה דם, איבדה את הכרתה, והובהלה לבית החולים. תלונה אחרת מתארת כיצד הוכתה אישה, שהיתה בחודש התשיעי להריונה, וילדה לידה מוקדמת בעקבות תקיפת השוטרים. גם עיתונאי, אשר הגיע למקום כדי לתעד את האירועים לערוצי הכבלים של "הוט", הותקף קשות בידי שוטרים, הוכה באמצעות אלות בכל חלקי גופו, ונזקק לטיפול בבית החולים.

ריבוי מקרים אלו מצביע לכאורה על דפוסי התנהלות בעייתיים ביותר של המשטרה, בטיפול בהפגנות ובהתפרעויות – אלימות כשקטות – של אזרחים. מן הראוי הוא שבידי משטרת ישראל יהיו אמצעים שיאפשרו לה למלא את תפקידה החיוני בשמירה על הסדר הציבורי ועל החוק ללא שימוש כה בוטה באלימות. ברוח דו"ח מבקר המדינה לשנת 2005, אשר עמד על הצורך בטיפול מערכתי של המשטרה בתופעה של אלימות שוטרים, בנוסף על טיפולה של מח"ש, הנני פונה אליך בבקשה לקיים בדיקה מערכתית של אופן טיפול המשטרה במפגינים ומתקהלים, ותהליך של הפקת לקחים מן האירועים המתוארים לעיל. נבקשך להבטיח, כי יהיו בידי המשטרה הכלים לפזר הפגנות ללא היזקקות לכוח מופרז, וכי יועבר לכל שוטר ושוטר מסר ברור של הוקעת השימוש באלימות שלא לצורך.

בכבוד רב,

לילה מרגלית, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אלימות שוטרים,הזכות להפגין,זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי,זכויות במגע עם המשטרה,חופש הביטוי

סגור לתגובות.