שקיפות: האגודה לזכויות האזרח – דוחות רשמיים ומידע כספי

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. למידע מעודכן הכנסו לאתר החדש שלנו.

 

דוחות מילוליים וכספיים של האגודה באתר גיידסטאר של משרד המשפטים

 

פרוטוקול אספה כללית 2018 (18.6.2018) | נספח – נתונים על פעילות האגודה בשנת 2017

דוח מילולי לשנת 2017

דוח כספי לשנת 2017

דוח הגוף המבקר לשנת 2017

פרוטוקול אספה כללית 2017 (14.6.2017)

דוח מילולי לשנת 2016

דוח כספי לשנת 2016

דוח הגוף המבקר לשנת 2016

פרוטוקול אספה כללית 2016 (14.6.2016)

דוח מילולי לשנת 2015

דוח כספי לשנת 2015

דוח הגוף המבקר לשנת 2015

פרוטוקול אספה כללית 2015 (25.6.2015)

דוח מילולי לשנת 2014

דוח כספי לשנת 2014

דוח הגוף המבקר לשנת 2014

פרוטוקול אספה כללית 2014 (30.4.2014)

דוח מילולי לשנת 2013

דוח כספי לשנת 2013

דוח הגוף המבקר לשנת 2013

פרוטוקול אספה כללית 2013 (12.5.2013)

דוח מילולי לשנת 2012

דוח כספי לשנת 2012

דוח הגוף המבקר לשנת 2012

פרוטוקול אספה כללית 2012 (22.5.2012)

דוח מילולי לשנת 2011

דוח כספי לשנת 2011

דוח הגוף המבקר לשנת 2011

פרוטוקול אספה כללית 2011 (22.5.2011)

דוח מילולי 2010

דוח כספי לשנת 2010

דוח ועדת ביקורת לשנת 2010

פרוטוקול אספה כללית 2010 (18.7.2010)

דוח מילולי לשנת 2009

דוח כספי לשנת 2009

פרוטוקול אספה כללית 2009 (13.7.2009)

דוח ועדת ביקורת לשנת 2008

דוח מילולי לשנת 2008

דוח כספי לשנת 2008

פרוטוקול אספה כללית 2008 (31.7.2008)

דוח מילולי לשנת 2007

דוח כספי לשנת 2007

דוח כספי לשנת 2006

דוח כספי לשנת 2005

 

דיווחים על תרומות מיישות מדינית זרה

 

 

 

האגודה לזכויות האזרח נמצאה זכאית לקבלת "תו מידות לאפקטיביות" מטעם ארגון מידות.
תו מידות לאפקטיביות, בתוקף עד 12/2012תו מידות לאפקטיביות, בתוקף עד 06/2017תו מידות לאפקטיביות, בתוקף עד 06/2018

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: זכויות האדם - כללי

סגור לתגובות.