לבטל המדיניות המונעת מערבים להשתתף במכרזים לשיווק קרקעות קק"ל

בג"ץ 9010/04 המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי נ' מינהל מקרקעי ישראל

עו"ד: עאוני בנא

 
האגודה לזכויות האזרח והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי עתרו לבג"ץ בשנת 2004 נגד מדיניות השיווק המפלה של קרקעות קק"ל, אשר אוסרת על מכירת קרקעות ובתים שנבנו על קרקעות קק"ל, לערבים. העתירה נדונה יחד עם שתי עתירות נוספות באותו עניין, שהוגשו על ידי  מרכז עדאלה  והתכנית לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב.

בעתירה צוין כי הזכות החוקתית לשוויון אוסרת על מנהל מקרקעי ישראל, שמנהל את קרקעות קק"ל על פי חוק, להפלות בין יהודים לערבים בשיווק קרקעות או בתים שבבעלות קק"ל. הודגש כי מדיניות האפליה המוצהרת, שחוסמת בפני הציבור הערבי את האפשרות לרכוש קרקעות ובתים שנבנו על קרקעות קק"ל, רק מהווה נדבך נוסף לאפליה הקשה שממנה סובל הציבור הערבי בתחום הקרקע והדיור – אפליה אשר מתבטאת בין היתר בהפקעת קרקעות מאסיבית, בצמצום שטחי השיפוט של היישובים הערבים, בהיעדר תוכניות מתאר ביישובים ערבים ובסירובה של המדינה להכיר ביישובים בדואים קיימים.

לקראת הדיון הראשון בעתירות העבירה פרקליטות המדינה לבג"ץ את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, אשר למעשה מקבל את עיקר עמדתם של הארגונים העותרים. במסמך צוין כי "עמדת היועץ המשפטי לממשלה […] היא כי מינהל מקרקעי ישראל חייב לקיים את עקרון השוויון, ואסור לו להפלות על רקע של השתייכות לאומית, גם בפעילותו כמנהלהאדמות בבעלות קק"ל."

נוכח עמדת היועץ המשפטי לממשלה ביקשו העותרים מבג"ץ לתת לעמדת היועץ תוקף של פסק דין, אשר יעגן את מחויבותו של המינהל לעקרון השוויון, ויקבע כי מחויבות זו גוברת על כל מחויבות אחרת שיכולה להיות למנהל כלפי קק"ל.

בסופו של דבר נמחקה העתירה, בעקבות הסכם בין מינהל מקרקעי ישראל לבין קק"ל, ונפסקו הוצאות משפט לטובת הארגונים העותרים.

העתירה

תגובה מטעם העותרים, מרץ 2015

תגובת העותרים להודעות המעדכנות מטעם המשיבים, ינואר 2016

פסק הדין, 28.1.2016

תגובת המדינה לבקשת העותרים לפסוק הוצאות, פברואר 2016

תגובת הקרן הקיימת לישראל לבקשה לפסוק הוצאות, פברואר 2016
 
הודעות לעיתונות:


האגודה מברכת על החלטת מזוז כי יש לאסור על אפליה בקרקעות קק"ל
, ינואר 2005

לבטל המדיניות המונעת מערבים להשתתף במכרזים לשיווק קרקעות קק"ל, אוקטובר 2004

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.