לבטל המדיניות המונעת מערבים להשתתף במכרזים לשיווק קרקעות קק"ל

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי והאגודה לזכויות האזרח עתרו לבג"ץ בדרישה להורות על ביטול מדיניות מינהל מקרקעי ישראל, המונעת מערבים להשתתף במכרזים לשיווק קרקעות למגורים באדמות קק"ל

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי והאגודה לזכויות האזרח עתרו ב-10.10.04 לבג"ץ נגד מינהל מקרקעי ישראל ונגד הקרן הקיימת לישראל, בדרישה לאפשר לאזרחים ערבים להשתתף במכרזים, שבמסגרתם משווקות קרקעות שבבעלות קק"ל, אשר נתונות על פי חוק לניהולו של המינהל. את העתירה הגיש עו"ד עאוני בנא מהאגודה לזכויות האזרח.

בחודש יולי האחרון פירסם מינהל מקרקעי ישראל מכרז לשיווק 26 מגרשים לבניה עצמית בשכונת גבעת מכוש בכרמיאל. במודעה שפורסמה בעיתונות אודות המכרז הוספה, שלא כנהוג במכרזים דומים, הערה בה נאמר: "לידיעת המשתתפים, מדובר בקרקע בבעלות קרן קיימת לישראל (להלן: קק"ל) אשר חלה עליה האמנה שבין מדינת ישראל לבין קק"ל". משמעותה של הערה זו הינה הגבלת שיווקם של המגרשים ליהודים בלבד ומניעת השתתפותם של ערבים במכרז.

בעקבות פרסומו של מכרז זה הגישו האגודה לזכויות האזרח והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, אשר עוקב מקרוב אחר המדיניות הקרקעית של המינהל ואחר המכרזים לשיווק קרקעות למגורים שהוא מפרסם ואשר חשף את דבר פרסומו של המכרז על ההערה המפלה שבו, עתירה בבית המשפט המחוזי בחיפה, בדרישה לאפשר לאזרחים ערבים להשתתף במכרז. בעקבות עתירה זו הוציא השופט שמואל ברלינר צו ביניים, אשר חייב את מינהל מקרקעי ישראל לאפשר גם לערבים להגיש הצעות במסגרת המכרז או – לחלופין – להקפיאו. בעקבות צו זה הודיע המינהל על ביטולו של המכרז, ביטול שבעקבותיו הורה בית המשפט על מחיקתה של העתירה.

הארגונים העותרים מבהירים, כי ביטול המכרז מותיר בעינה בעיה חמורה של אפליה על בסיס לאום, ולפיכך הוגשה כעת העתירה לבג"ץ, במטרה לתקוף את המדיניות בכללה, ללא תלות במכרז מסוים. מדובר, מדגיש עו"ד בנא, במדיניות מוצהרת הננקטת בידי מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י), ולפיה חסומה בפני הציבור הערבי ההזדמנות לחיות במקומות מסוימים במדינת ישראל, אשר מיועדים ליהודים בלבד. מדיניות זו, הוא מדגיש, מוסיפה נדבך נוסף לאפליה הקשה, שממנה סובל הציבור הערבי בתחום הקרקע והדיור. אפליה זו באה לידי ביטוי, בין היתר, במדיניות של הפקעת קרקעות מבעליהן הערבים והעברתן למעשה לשימוש הקולקטיב היהודי בלבד, בצמצום שטחי השיפוט של היישובים הערבים, בהעדר תוכניות ממשלתיות בתחום הדיור לאזרחים הערבים ובסירובה של המדינה להכיר ביישובים בדואים קיימים, בה בעת שהיא מקימה יישובים ושכונות ליהודים בלבד.

ד"ר חנא סוויד, מנכ"ל המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, מבהיר, כי מדיניותו המפלה של ממ"י מהווה עליית מדרגה מסוכנת באפליה הממסדית נגד האזרחים הערבים בכל הקשור לזכות המגורים שלהם ביישובים יהודיים. לפי נתוני המרכז, הרי בתקופה שמאז חודש אפריל 2004 ועד חודש אוגוסט 2004 פירסם המינהל מכרזים לשיווק קרקעות לבנייתן של כ-1820 יחידות דיור במחוז הצפון, כאשר רק כ-140 מהן הוצעו לשיווק ביישובים הערביים. נתון זה, הוא מבהיר, מלמד כי מצוקת הדיור של האוכלוסייה הערבית אינה על סדר יומו של המינהל.

העותרים מציינים עוד, כי הזכות החוקתית לשוויון, לה מחויב מינהל מקרקעי ישראל בהיותו גוף ציבורי הפועל על פי דין, גוברת על כל מחויבות שלו כלפי קק"ל. כללי מינהל תקין אוסרים על המינהל לעשות שימוש בסמכויותיו השלטוניות ובמשאביו הציבוריים, הן הפיזיים והן הכספיים, לשם קידום ענייניה של קבוצה אחת באוכלוסייה, תוך שהוא מייחד קרקעות ליהודים בלבד. סמכויות המינהל ומשאביו, מדגישים עוד העותרים, הוענקו לו כנאמן הציבור ולמען הציבור כולו, ועליו להשתמש בהן תוך הקפדה על עקרון זה.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.