עתירה דחופה לבג"ץ ופניות ליועמ"ש לממשלה בעניין תושבי רפיח

האגודה וארגונים נוספים עתרו בדחיפות לבג"ץ בדרישה לאפשר פינוי פצועים מרפיח ומעבר אמבולנסים וציוד רפואי; האגודה פנתה בדחיפות ליועמ"ש לממשלה בדרישה לחקירת האירועים שבהם נהרגו ונפצעו עשרות פלסטינים, ובבקשה שיורה לצבא להימנע מהריסת בתים לצורך הרחבת ציר פילדלפי


עתירה דחופה לבג"ץ נגד צה"ל בעניין תושבי רפיח

האגודה לזכויות האזרח בישראל, עמותת רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם עתרו בבוקר ה-20.5.04 בעתירה דחופה לבג"ץ נגד מפקד כוחות צה"ל בעזה, בשורה של דרישות הומניטריות, הנוגעות לתושבי רפיח. הארגונים העותרים דורשים מצה"ל לאפשר פינוי פצועים מרפיח, ללא צורך בתיאום פרטני מראש, לאפשר מעבר של אמבולנסים וציוד רפואי בין רפיח ובין בתי חולים שמחוצה לה, להימנע מפגיעה בצוותים רפואיים ובאזרחים העוסקים בפינוי פצועים או גופות ומאיום עליהם, לחדש את אספקת החשמל, המים, המזון והתרופות לתושבי שכונת תל א-סולטן, המצויים תחת עוצר מוחלט כבר למעלה משלושה ימים, ולאפשר כניסה של משלחת רופאים מטעם עמותת רופאים לזכויות אדם. כן מתבקש בג"ץ בעתירה להורות לצה"ל לחקור מיידית את האירוע של הפגזת המפגינים אתמול, וכן – להוציא מיד הוראה חד משמעית, האוסרת באופן מוחלט ביצוע ירי או הפגזה על התקהלות אזרחים, אף אם ביניהם מצויים חמושים. את העתירה הגישו עורכות הדין סוניה בולוס ופאטמה אל-עג`ו מהאגודה לזכויות האזרח.

הארגונים העותרים מבהירים בעתירה, כי ככוח כובש וכבעלת השליטה בשטחים, מחויבת מדינת ישראל להבטיח את שלומם וביטחונם של תושבי השטחים, להגן על האוכלוסיה האזרחית מפני השלכותיה של הלחימה, ולאפשר פינוי פצועים וטיפול בהם. חובות אלה הן מוחלטות, מעוגנות במשפט זכויות האדם הבינלאומי ואינן ניתנות לשלילה בכל מקרה, גם במצב של לחימה.


לפתוח בחקירה דחופה עקב הרג אזרחים וילדים ברפיח


בערב ה-19.5.04 פנתה האגודה בדחיפות ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה מיידית של נסיבות האירועים שבהם נהרגו ונפצעו עשרות פלסטינים ברפיח, ובבקשה שיורה לצבא להימנע מהריסת בתים ברפיח לצורך הרחבת ציר פילדלפי.

לכבוד
מר מני מזוז
היועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים
רח` צלאח-א-דין 29
ירושלים


דחוף בפקס

א` נ`


הנדון: דרישה לפתוח בחקירה דחופה עקב הרג אזרחים וילדים ברפיח

הזדעזענו למראה ולמשמע הדיווחים המגיעים מרפיח על הריגתם ופציעתם של עשרות פלסטינים, גברים נשים וילדים, מירי של טנקים ומסוקי קרב ישראלים. בעקבות דיווחים קשים אלה, הננו לפנות אליך בבקשה לפתוח בחקירה דחופה של נסיבות האירוע, שהביא לתוצאה קשה זו.

לצערנו, הפרת זכויות אדם בשטחים הכבושים הפכה לנורמה, והרג של אזרחים פלסטינים, ובכללם ילדים רבים, הפך לדבר שבשגרה. זה המקום להזכיר, שעשרות פניות של האגודה לזכויות האזרח לחקירת מקרי מוות של חפים מפשע בשטחים הכבושים, לא זכו להתייחסות רצינית מצד שלטונות הצבא ורשויות אכיפת החוק בישראל. עולה החשש כי ככל שמדובר בפגיעה באזרחים ובילדים פלסטינים – אין דין ואין דיין.

לפיכך, הרינו פונים אליך בדרישה לפתוח בדחיפות בחקירה בדבר דרך קבלת ההחלטה על ביצוע הירי על ידי הדרגים השונים, החל מהחייל הזוטר בשטח וכלה בבכיר המפקדים בצבא, ולאור תוצאותיה של חקירה זו לנקוט בכל הצעדים וההליכים הנדרשים כנגד מי שביצעו פקודות בלתי חוקיות ונגד כל מי שהורו על ביצוען וא/ו אישרורן.

בכבוד רב,

עו"ד רחל בנזימן
מנהלת כללית


להימנע מהריסת הבתים לצורך הרחבת ציר פילדלפי

לכבוד
מר מני מזוז
היועץ המשפטי לממשלה

דחוף ביותר !

א` נ`,


הנדון: הרחבת ציר פילדלפי

אנו פונים אליך בעקבות הידיעה שהתפרסמה היום, לפיה תקיים מחר דיון בבקשת צה"ל להרחיב את ציר פילדלפי.

הרחבת הציר כרוכה בהרס מאסיבי של בתים, בניגוד לכללי המשפט הבינלאומי ואף בניגוד להלכת בג"ץ בעניין.

כללי המשפט הבינלאומי ההומניטרי, החלים על השטחים הכבושים, מטילים איסור מוחלט על הריסת מבנים ועל החרבת שכונות מגורים בהיעדר צורך מבצעי מיידי. איסור זה מהווה איזון בין הצרכים הצבאיים של הממשל הצבאי לבין זכויות האדם של התושבים המוגנים, החיים תחת השלטון הצבאי בשטחים הכבושים.

הרחבת הציר איננה בגדר החריג הנ"ל. סעיף 53 לאמנת ג`נבה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה קובע, כי "אסור למעצמה הכובשת להחריב נכסי מקרקעים או להשמיד נכסי מטלטלים השייכים ליחיד או לרבים או למדינה או לרשויות ציבוריות אחרות, או לארגונים חברתיים או שיתופיים, אלא אם כן היו פעולות צבאיות מחייבות לחלוטין את ההחרבה וההשמדה האלה". כמו כן, סעיף 23(ז) לתקנות האג קובע "נוסף על האיסורים, שנקבעו באמנות מיוחדות, אסור בעיקר: … (ז) להשמיד או להחרים את רכוש האויב, חוץ אם השמדה או החרמה כזו נדרשת במפגיע ע"י צרכי המלחמה". הפרשנות המקובלת לחריג לאיסור על הריסת בתים, הקבוע בשתי האמנות, היא קיומו של צורך צבאי מיידי. במקרה דנן עצם העובדה, כי קיים מרווח זמן, המאפשר בירור ותכנון של הרחבת הציר, היא היא המשמיטה את הבסיס העובדתי מתחת לטיעון, כי פעולות ההריסה דרושות לצורך צבאי מיידי. למותר לציין, כי האיסור הקבוע ככלל נועד להבטיח, כי שעה שאין צורך צבאי מיידי, על הממשל הצבאי לנקוט באמצעים חוקיים העומדים לרשותו ואשר פגיעתם בזכויות האדם של התושבים המוגנים הינה פחותה יותר.

יודגש, כי גם אם הריסת הבתים הינה בגדר החריג, ולא היא, הרי שגם אז היא כפופה לעקרון הפרופורציונליות, אשר מטרתו הבטחת האיזון הראוי בין זכויות האדם לבין הצורך הצבאי. הרס מאסיבי של בתים בהיקף המתוכנן הינו לא מידתי בעליל.

הריסת הבתים והחרבת השכונות לצורך הרחבת ציר פילדלפי כרוכות בהותרת מאות משפחות ללא קורת גג. דהיינו, התוצאה של ההריסות היא הגלייתם של אלפי תושבים אל שכונות אחרות.

לפיכך נבקשך להורות לצבא להימנע מהריסת הבתים לצורך הרחבת ציר פילדלפי. כמו כן נבקשך להזמיננו להציג את עמדתנו בטרם תתקבל החלטתכם בנושא.

בכבוד רב,

דן יקיר, עו"ד
היועץ המשפטי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחיים ולשלמות הגוף,המשפט ההומניטרי הבינלאומי,זכויות האדם בשטחים הכבושים,רצועת עזה

סגור לתגובות.