בג"ץ הוציא צו ביניים שיבטיח מגרש פנוי בקציר עבור משפחת קעדאן

הצו הוצא בעקבות עתירה שניה שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשם המשפחה. מטרת הצו למנוע מצב שבו תקבענה עובדות בשטח, אשר ימנעו את מימוש זכויותיהם של בני המשפחה וירוקנו מתוכן את הדיון בעתירה

שופט בג"ץ, אדמונד לוי, הוציא צו ביניים בעתירה, שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשמה של משפחת קעדאן. הצו אוסר על מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והאגודה השיתופית קציר להקצות את אחד המגרשים המיועדים לבניה עצמית והמצויים בגבעה המערבית של היישוב קציר. הצו הוצא בהסכמת מינהל מקרקעי ישראל ולמרות התנגדותה של האגודה השיתופית קציר.

האגודה לזכויות האזרח עתרה בחודש ספטמבר האחרון נגד מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והאגודה השיתופית ביישוב קציר. העתירה הוגשה על ידי היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, עו"ד דן יקיר, בעקבות הימנעותם העקבית של שלושת הגופים מקיום פסק הדין התקדימי של בג"ץ, שקבע כי אין להפלות בין יהודים לערבים בהקצאת קרקעות המדינה. כזכור, פסק הדין ניתן ביום 8.3.00 בעתירה קודמת, שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשם עאדל ואימאן קעדאן, שבקשתם לרכוש חלקת קרקע למגורים ביישוב קציר סורבה על ידי גופים אלה. בג"ץ פסק, בפסק דין תקדימי והיסטורי, כי המדינה לא היתה רשאית על פי דין להקצות מקרקעי מדינה לסוכנות היהודית לצורך הקמת היישוב הקהילתי קציר, על בסיס של אפליה בין יהודים לבין מי שאינם יהודים. על אף שחלפו שלוש וחצי שנים מאז ניתן פסק הדין, לא הוקצתה עד כה חלקת קרקע לבני הזוג. יתרה מכך – המינהל, הסוכנות היהודית והאגודה השיתופית קציר פעלו ככל יכולתם על מנת לסכל את ביצועו של פסק הדין הזה.

בעתירה התבקש בג"ץ לחייב את המינהל למלא אחר פסק הדין ולאפשר למשפחת קעדאן לרכוש חלקת קרקע ביישוב הקהילתי קציר, וזאת במחירו של המגרש לפי שוויו באפריל 1995, המועד בו ביקשו בני הזוג קעדאן לראשונה לרכוש מגרש ביישוב. כמו כן התבקש בג"ץ להורות בצו ביניים, שתימנע הענקת זכויות כלשהן באחד המגרשים המשקיפים לנוף והמצויים בגבעה המערבית של היישוב קציר, שם ביקשה משפחת קעדאן לבנות את ביתה, עד לסיום הדיון בעתירה, מתוך כוונה למנוע מצב שבו תקבענה עובדות בשטח, אשר תמנענה את מימוש זכויותיהם של בני המשפחה. כאמור, בג"ץ הורה על הוצאתו של צו הביניים כמבוקש.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,דיור, תכנון וקרקעות,הזכות לשוויון,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.