אזרחות היא זכות יסוד ולא פרס על "התנהגות טובה"

היום (7.3.11) תובא הצ"ח האזרחות (ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או ריגול) להצבעה בקריאה ראשונה במליאה. האגודה לזכויות האזרח פנתה לשרים ולחברי הכנסת בקריאה להתנגד להצעת החוק, ולא לקחת חלק בהפיכת האזרחות במדינת ישראל למתנה או לפרס הניתנים על "התנהגות טובה" כפי שזו מפורשת ע"י רוב פוליטי במועד זה או אחר.

לעמדת האגודה, הצעת החוק היא פוגענית מאד ואין לקדמה. יודגש, כי בדיון האחרון בהצעה הסתייגו ממנה אף כוחות הביטחון, בהיותה בלתי מדתית – אפילו לטעמם.

להלן בתמצית עמדתנו:

 1. אזרחות היא זכות יסוד עליה מבוססות וממנה שאובות כל זכויות היסוד האחרות של האדם, ובלעדיה אין לו לאדם דרך לממש את זכויותיו הבסיסיות ביותר.
 2. אזרחות אינה פרס בגין התנהגות טובה, ואינה כלי ענישה למי שאינו מתנהג כראוי.
 3. כבר היום מאפשר חוק האזרחות לשלול אזרחות מאדם בישראל בנסיבות שונות ומגוונות  ולפגוע בזכויות יסוד (ניתן לשלול אזרחות בשל הפרת אמונים, להותיר אנשים וילדים חסרי אזרחות, לשלול אזרחות שלא בפניו של אדם ועל בסיס חומר חסוי ועוד).
 4. כעת מבקשים מציעי הצעת החוק להוסיף סמכות קיצונית שאינה קיימת בשום מקום בעולם: החלטה של בית משפט במועד ההרשעה להוסיף עונש של שלילת אזרחות למי שמורשע בטרור או ריגול.
 5. כמובן שחשוב לפעול נגד מי שפוגע בביטחון המדינה, אך לשם כך קיימים מגוון חוקים פליליים ואמצעי אכיפה שאינם שלילת אזרחות.
 6. נראה כי אין מטרה ממשית לפעול לביטחון המדינה אלא להעביר מסר מפלה ומשפיל לאזרחי המדינה כאילו האזרחות שלהם הינה בבחינת טובה, זכות יתר ולא מובנת מאליה.

ראו גם פניית האגודה לוועדת הפנים של הכנסת, יולי 2010

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.