זכויות אנשים עם מוגבלות

הצהרה על זכויות אנשים עם מוגבלות שכלית

הצהרת הנציב העליון לזכויות האדם של האומות המאוחדות, שהוצהרה בהחלטת האספה הכללית 2856 (XXVI) ב- 20 בדצמבר 1971.


הנציב העליון לזכויות האדם של האומות המאוחדות
הצהרה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות שכלית
שהוצהרה בהחלטת האספה הכללית 2856 (XXVI) ב- 20 בדצמבר 1971

האספה הכללית,

בנותנה את הדעת להתחייבות של האומות חברות האומות המאוחדות, תחת כתב הזכויות, לנקוט פעולה משותפת ונפרדת בשיתוף פעולה עם הארגון על מנת לקדם איכות חיים גבוהה יותר, תעסוקה מלאה ותנאים של התקדמות והתפתחות כלכלית וחברתית,

באשרה-מחדש את אמונתה בזכויות אדם וחירויות בסיסיות ובעקרונות של השלום, הכבוד וערך-האדם, ושל הצדק החברתי, שהוצהרו בכתב הזכויות,

בזכרה את עקרונות ההצהרה האוניברסלית על זכויות האדם, האמנות הבינלאומיות על זכויות האדם, הצהרת זכויות הילד, ואת הסטנדרטים להתקדמות חברתית שהוצבו בחוקות, באמנות, בהמלצות ובהחלטות של ארגון העבודה הבינלאומי, ארגון החינוך, המדע והתרבות של האומות המאוחדות, ארגון הבריאות העולמי, קרן הילד של האומות המאוחדות, וארגונים בעלי עניין אחרים,

בהדגישה שההצהרה על התקדמות והתפתחות חברתית הצהירה על הצורך בהגנה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות פיסית ושכלית, ובהבטחת רווחתם ושיקומם,

בזכרה את הצורך לסייע לאנשים עם מוגבלות מנטלית לפתח את יכולותיהם בתחומי פעילות שונים ולקדם את שילובם בחיים הנורמליים ככל האפשר,

בהיותה מודעת לכך שמדינות מסויימות, בשלב ההתפתחות הנוכחי שלהן, מסוגלות להשקיע רק כמות מוגבלת של משאבים למטרה זו,

מצהירה הצהרה זו על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות שכלית וקוראת לפעולה לאומית ובינלאומית על מנת להבטיח שישתמשו בה כבסיס משותף ומסגרת התייחסות משותפת להגנת מטרות אלה:

1. לאדם עם מוגבלות שכלית יש, עד כמה שאפשר, אותן זכויות כמו לאנשים אחרים.

2. לאדם עם מוגבלות שכלית יש הזכות לטיפול רפואי נאות ולפיזיותרפיה, לחינוך, הכשרה, שיקום והדרכה שיאפשרו לו לפתח את יכולותיו ואת הפוטנציאל המירבי שלו.

3. לאדם עם מוגבלות שכלית יש הזכות לביטחון כלכלי ולרמת חיים סבירה. יש לו הזכות לבצע עבודה יצרנית או לעסוק בכל עיסוק משמעותי אחר במידה המלאה ביותר האפשרית של יכולותיו.

4. כאשר הדבר אפשרי, על אדם עם מוגבלות שכלית לגור עם משפחתו שלו או עם הורים מאמצים, ולהשתתף בצורות שונות של פעילות קהילתית. המשפחה עימה הוא חי צריכה לקבל סיוע. אם טיפול במוסד הופך להכרחי, יש לספקו בסביבה ובתנאים אחרים שיהיו קרובים ככל האפשר לאלה של חיים נורמליים.

5. לאדם עם מוגבלות שכלית יש הזכות לאפוטרופוס מוסמך כאשר הדבר נחוץ לשם הגנה על רווחתו האישית ועל האינטרסים שלו.

6. לאדם עם מוגבלות שכלית יש הזכות להגנה מפני ניצול, פגיעה ויחס משפיל. אם הוא נתבע על עבירה כלשהי, תהיה לו הזכות להליך משפטי הוגן תוך הכרה מלאה ברמת אחריותו המנטלית.

7. כאשר אנשים עם מוגבלות שיכלית אינם מסוגלים, בגלל חומרת מוגבלותם, לממש את כל זכויותיהם באופן בעל-משמעות, או כאשר הכרחי להגביל או לשלול מהם חלק מזכויות אלה או את כולן, ההליך בו משתמשים להגבלה או לשלילה של הזכויות חייב לכלול אמצעי הגנה משפטיים נאותים כנגד כל צורה של פגיעה. הליך זה חייב להיות מבוסס על הערכת יכולתו החברתית של האדם עם המוגבלות השכלית על-ידי מומחים מוסמכים, וחייב להיות נתון לבקרה תקופתית ולזכות לערעור לערכאות גבוהות יותר.


תורגם ע"י טל דהן במסגרת פרוייקט של מכון "זכויות" לייעוץ ארגוני ופיתוח קהילתי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשוויון,זכויות אנשים עם מוגבלות

סגור לתגובות.