בג"צ הורה לקציר לפרסם את הקריטריונים לקבלה ליישוב ואת הנימוקים להחלטה

לפני כשנה קיבל בג"צ את עתירת האגודה לזכויות האזרח וקבע בפסק דין תקדימי כי אין להפלות בהקצאת קרקע המדינה בין יהודים לערבים

הבוקר, 1.4.01, התקיים דיון במסגרת הבקשה לבזיון בית משפט, שהגישה האגודה לזכויות האזרח לבג"צ בהמשך לפסק הדין בעניין משפחת קעדאן והיישוב קציר. בבקשה דרשו מבג"צ עורכי הדין דן יקיר ונטע זיו מהאגודה לזכויות האזרח, לכפות על מינהל מקרקעי ישראל לקיים את פסק הדין של בג"צ. בתגובה שהוגשה לבג"צ לקראת הדיון היום, הביעה האגודה לזכויות האזרח את התנגדותה לדרישת מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והיישוב קציר שבני הזוג קעדאן יעברו את הליך הקבלה של האגודה השיתופית קציר כתנאי להקצאת המגרש ביישוב.

הנשיא ברק הציע שבני הזוג קעדאן ייגשו לוועדת הקבלה של היישוב, מבלי לוותר על הטענה שהליך הקבלה אינו יכול להיות תנאי לרכישת מגרש ביישוב קציר. בהמשך הדיון הבהירו שופטי בית המשפט העליון הנשיא ברק, והשופטים אור, מצא, חשין וזמיר לנציגי מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית והאגודה השיתופית קציר, כי ועדת הקבלה של היישוב קציר תהיה חייבת לשקול בלב פתוח את קבלתה של משפחת קעדאן ליישוב וכן תהיה חייבת הוועדה לוותר על תנאי הקבלה המפלים שקבעה. האגודה השיתופית קציר הצהירה שתבחן את התאמתה החברתית ליישוב של משפחת קעדאן בהתעלם מהלאום ומהדת. בתגובה לכך, ציטט עו"ד יקיר את תצהיר התשובה שהגישה קציר לבג"צ במסגרת ההתדיינות, בו ציינה כי מועמדים ערבים לא יוכלו להשתלב מבחינה חברתית ביישוב. נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרן ברק, הדגיש והוסיף כי אסור שעניין הלאום הוא שיקבע את מידת ההתאמה החברתית.

לבסוף החליטו היום שופטי בג"צ, בהסכמת שני הצדדים, כי משפחת קעדאן תפנה לוועדת הקבלה של האגודה השיתופית קציר. בג"צ קבע, כי הליכי הקבלה של משפחת קעדאן לקציר יושלמו בתוך 60 ימים, כאשר בתוך 20 ימים תפרסם האגודה השיתופית קציר את הקריטריונים, לפיהם מחליטה ועדת הקבלה ליישוב על אי התאמה חברתית. לאחר מכן, אם תחליט הוועדה שלא לקבל את המשפחה, היא תצטרך לנמק בפניה את הסיבות לכך. השופט חשין אף הדגיש בדבריו, כי האגודה השיתופית קציר תצטרך לנהוג כעת "בזהירות רבה", כיוון שבית המשפט יבחן את החלטתה לגבי משפחת קעדאן בזכוכית מגדלת.

כזכור, בג"צ קיבל במרץ 2000 את עתירתה של האגודה לזכויות האזרח, שהוגשה ע"י עו"ד נטע זיו, בשם עאדל ואימאן קעדאן, זוג אזרחים ערבים מבקה אל גרבייה, לאחר שבקשתם לרכוש קרקע בישוב קציר נדחתה בטענה, כי הישוב מקבל יהודים בלבד. בג"צ קבע בפסק דין תקדימי, כי המדינה איננה רשאית להקצות קרקעות מדינה, בין במישרין בין בעקיפין, על בסיס של אפליה בין יהודים לבין מי שאינם יהודים.

בבקשה לביזיון בית המשפט, שהוגשה בחודש נובמבר 2000, ציין עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, כי חלפו למעלה משמונה חודשים ממועד מתן פסק הדין, בו נקבע כי על המדינה להחליט במהירות הראויה אם יש בידה לאפשר לבני הזוג קעדאן להקים בית בישוב קציר, אולם טרם התקבלה החלטה. עו"ד יקיר הבהיר בבקשה, כי כל הפניות החוזרות ונשנות למינהל מקרקעי ישראל לקיים את החלטת בג"צ ולהקצות למשפחה קרקע בקציר לא הועילו. עו"ד יקיר הוסיף, כי מחדלו של מינהל מקרקעי ישראל גורם להחרפת תחושת האפליה של בני הזוג קעדאן, שנותרו בתחושה קשה ביותר, לפיה מחד גיסא רשויות המדינה מתהדרות בפסק הדין החשוב בפני פורומים בינלאומיים ומאידך גיסא אינן עושות דבר על מנת לממשו הלכה למעשה.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,דיור, תכנון וקרקעות,הזכות לשוויון,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.