מינהל מקרקעי ישראל והישוב קציר מונעים מבני הזוג קעדאן לרכוש קרקע


האגודה לזכויות האזרח בבקשה לביזיון בית משפט :
למרות שעברו 8 חודשים מהחלטת בג"צ –
מינהל מקרקעי ישראל והישוב קציר עדיין מונעים מבני הזוג קעדאן לרכוש קרקע בשל היותם ערבים

כזכור בג"צ קיבל את עתירת האגודה לזכויות האזרח וקבע כי אסור להפלות בהקצאת קרקע המדינה בין יהודים לערבים

האגודה לזכויות האזרח בישראל הגישה בשבוע שעבר לבג"צ בקשה לבזיון בית משפט בדרישה להטיל על מינהל מקרקעי ישראל קנס בשל אי קיום החלטת בג"צ, האוסרת הפלייה בהקצאת קרקע המדינה בשל לאום. הבקשה הוגשה ע"י עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח.

כזכור בג"צ קיבל במרץ 2000 את עתירתה של האגודה לזכויות האזרח בשם עאדל ואימאן קעדאן, זוג אזרחים ערבים מבקה אל גרבייה, לאחר שבקשתם לרכוש קרקע בישוב קציר נדחתה בטענה, כי הישוב מקבל יהודים בלבד. בג"צ קבע בפסק דין תקדימי, כי המדינה איננה רשאית להקצות קרקעות מדינה, בין במישרין, ובין בעקיפין, על בסיס של אפליה בין יהודים לבין מי שאינם יהודים. בג"צ פסל את הקצאת קרקעות המדינה לסוכנות היהודית לצורך הקמת הישוב קציר, כיוון שזו מפלה בין יהודים לערבים. ההחלטה, שהוגדרה בעבר על ידי נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, כאחת ההכרעות השיפוטיות הקשות ביותר, התקבלה על ידי הרכב מורחב של חמישה שופטים.

בפסק הדין קבע נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, כי השוויון הוא מערכי היסוד של מדינת ישראל, וכי המדינה חייבת לכבד ולהגן על זכותו הבסיסית של כל פרט במדינה לשוויון. עוד הוסיף הנשיא ברק בפסק הדין: "שוויון הזכויות בין כל בני האדם בישראל, תהא דתם אשר תהא ותהא לאומיותם אשר תהא – נגזר מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

בעקבות פסק הדין פנה היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, עו"ד דן יקיר, למינהל וביקש להקצות קרקע בישוב קציר עבור משפחת קעדאן. לאחר פניות חוזרות ונשנות נמסר לאגודה לזכויות האזרח, כי המינהל ממתין לעמדת הסוכנות היהודית והישוב קציר. בתשובתו הדגיש עו"ד יקיר, כי משפחת קעדאן תשמח אם ההחלטה לאפשר לה לקנות מגרש תתקבל בהסכמת כל הגורמים, אך אין לאפשר לסוכנות וליישוב לעכב את מתן ההחלטה, ואף אין להם זכות וטו בעניין. אולם מאז עברו חודשים רבים והמגרש טרם הוקצה.

בבקשה לביזיון בית המשפט שהוגשה היום, מציין עו"ד דן יקיר, כי חלפו למעלה משמונה חודשים ממועד מתן פסק הדין, בו נקבע כי על המדינה להחליט במהירות הראויה אם יש בידה לאפשר לבני הזוג קעדאן להקים בית בישוב קציר, אולם טרם התקבלה החלטה. עו"ד יקיר מבהיר בבקשה, כי כל הפניות החוזרות ונשנות למנהלת מחוז חיפה במינהל מקרקעי ישראל לקיים את החלטת בג"צ ולהקצות למשפחה קרקע בקציר לא הועילו. עו"ד יקיר מוסיף, כי מחדלו של מינהל מקרקעי ישראל גורם להחרפת תחושת האפליה של בני הזוג קעדאן, שנותרו בתחושה קשה ביותר לפיה מחד גיסא רשויות המדינה מתהדרות בפסק הדין החשוב בפני פורומים בינלאומיים ומאידך גיסא אינן עושות דבר על מנת לממשו הלכה למעשה.

עוד מבקש עו"ד יקיר מבית המשפט להבהיר, כי צו הביניים, המורה להמנע מלהחכיר מגרש אחד מבין המגרשים המיועדים לבנייה עצמית ביישוב קציר, יעמוד בתוקפו עד להחלטת מינהל מקרקעי ישראל. זאת, על מנת שלא תסוכל אפשרות בני הזוג קעדאן לקבל את הסעד שבקשו בעתירה.

יש לציין, שממועד הגשת העתירה על ידי האגודה לזכויות האזרח בשם משפחת קעדאן ועד למתן פסק הדין חלפו מעל לארבע שנים. במהלך כל אותן שנים לא יכולה היתה משפחת קעדאן לממש את רצונה ואת זכותה לרכוש קרקע על פי בחירתה ויכולתה. למותר לציין את האכזבה והתסכול, שחשים בני הזוג קעדאן מהעיכוב הנוסף והבלתי סביר במימוש החלטת הבג"צ, שהכירה בזכותם כאזרחים לשוויון בקבלת קרקע מהמדינה.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.