מניעת כניסה של ארגונים לבתי ספר (חוק "שוברים שתיקה")

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – מניעת פעילות ארגונים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צה"ל), התשע"ז-2017

 

הצעת החוק (תיקון לחוק חינוך ממלכתי) ביקשה להעניק לשר החינוך סמכות לחסום את הכניסה לבתי הספר בפני גורמים ומרצים מן החוץ כאשר הוא סבור שפעילותם עומדת בסתירה לכלל מטרות החינוך. ספציפית, הצעת החוק נוסחה כדי למנוע הרצאות של ארגון "שוברים שתיקה" בבתי הספר, אלא שההשלכות שלה רחבות בהרבה.

בנוסח המקורי הוצע להוסיף למטרות החינוך מטרה חדשה, שהיא כיבוד צה"ל ושמירה על מעמדו; כן הוצע להעניק לשר החינוך סמכות בלעדית לפסול גופים שפעילותם סותרת את מטרות החינוך, לרבות גופים שפעילותם עלולה להביא להעמדה לדין של חיילים בחו"ל.

הנוסח שהוחלט עליו בוועדה ושעבר בקריאה ראשונה מרוכך מעט לעומת הנוסח המקורי של ההצעה. בהגדרה של מטרות החינוך, במקום "כיבוד צה"ל" הוגדרה מטרה של "חינוך לשירות משמעותי או שירות לאומי"; והניסוח בעניין "ארגונים הפועלים להעמדה לדין של חיילים בחו"ל" הוא צר ומדויק יותר מזה שהוצע קודם, ומתייחס רק לפעילות העמדה לדין ממש על ידי הארגון.

בנוסח שאושר בסופו של דבר על ידי הכנסת נקבע כי לשר תהיה סמכות לקבוע כללים למניעת כניסת גוף שפעילותו סותרת באופן חמור ומשמעותי את מטרות החינוך. למטרות החינוך הוסף כאמור סעיף של חינוך לשירות משמעותי או לשירות לאומי. עוד נקבע כי גם פעילות של העמדה לדין של חיילים בחו"ל וגם פעילות בחו"ל לקידום הליכים מדיניים נגד ישראל ייחשבו לעילה לפסילת ארגון.

התיקון לחוק בעייתי מאד. מכיוון שמטרות החינוך מוגדרות באופן מאוד כללי והצהרתי, התיקון מאפשר לשר החינוך לצנזר תכנים ולפסול כל דעה, גורם או פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם עמדותיו הפוליטית. התיקון מנוגד למטרות החינוך כפי שהוגדרו בחוק החינוך הממלכתי, הכוללות חינוך לחשיבה ביקורתית, לזכויות אדם ולאזרחות פעילה. הוא פוגע בחינוך פלורליסטי וביקורתי, ובזכותם וחובתם של מנהלי בתי ספר לאפשר לתלמידיהם דיון חופשי ומושכל בסוגיות שנויות במחלוקת ולחשוף אותם לעמדות שונות ומנוגדות. הנפגעים העיקריים מהחוק יהיו התלמידים.

סטטוס: הצעת החוק עברה בקריאה שנייה ושלישית ב-16.7.2018.

דף החקיקה באתר הכנסת

הנוסח המקורי של הצעת החוק

עמדת האגודה לנוסח שעבר בקריאה טרומית, ינואר 2017

הנוסח שעבר בקריאה ראשונה

 

קישורים:

מרדכי קרמניצר, עם "שוברים שתיקה" ו"בצלם" על אפו וחמתו של בנט, הארץ, 2.7.2018

גיל גרטל, ועדת החינוך אישרה את חוק עריצות שר החינוך בנט, שיחה מקומית, 16.2.2018

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,חופש הביטוי,יוזמות אנטי-דמוקרטיות

סגור לתגובות.