הרחבת סמכויות אכיפה של שוטרים ופקחים

צילום: יואב לףצילום: יואב לף

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30 והוראות שעה), התשע"ח-2018

 

סעיף 7 בהצעת החוק, שעניינו תיקון סעיף 13ה – "סמכויות פיקוח ואכיפה", מבקש להסיר מהחוק את מרבית המגבלות הקיימות על סמכויות האכיפה של שוטרים ושל פקחים, תוך מתן היתר לפגיעה בלתי מידתית בזכות לפרטיות. עוד מבקש הסעיף לאפשר לשוטרים ולפקחים יד חופשית בביצוע אכיפה מפלה על יסוד אפיון גזעי, כפי שעולה מפורשות אף מדברי ההסבר להצעה.

לעמדת האגודה, סעיף 7 להצעת החוק פוגעני ומסוכן, וצפוי לקעקע עקרונות יסוד באכיפת החוק בישראל ולערער את האיזון הראוי שבין אינטרסים של אכיפת חוק לבין זכויות הפרט. ההסדרים המוצעים בו סותרים את הנחיית המשנה לפרקליט המדינה מיום 24.12.17, שנקבעו בעקבות דוח פלמור למיגור הגזענות, שמטרתם מניעת אכיפת חוק גזענית על בסיס מוצא (פרופיילינג). כך, ביד אחד המדינה מבקשת למנוע אכיפה מפלה מסוג זה, וביד השנייה מעודדת אכיפה כזאת.

נוסף על כך, ההסדרים בהצעת החוק בעניין חיפוש במקום ובבית מנוגדים לחלוטין לאיזונים הקבועים בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014, הנדונה בימים אלה בוועדת חוקה.

סטטוס: בדיונים בוועדת הפנים בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

דף הצעת החוק באתר הכנסת

עמדת האגודה לזכויות האזרח, פברואר 2018

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות בהליך הפלילי,זכויות במגע עם המשטרה

סגור לתגובות.