הקמת קרן ארנונה לצמצום פערים בין רשויות מקומיות

פרק ד' להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016

הצעת החוק מבקשת להקים קרן לשם חלוקה דיפרנציאלית של כספי ארנונה המשולמים על-ידי הממשלה לרשויות מקומיות, במטרה לצמצם פערים בין רשויות מקומיות. לעמדת האגודה לזכויות האזרח היוזמה להקמת הקרן היא צעד חשוב להשגת שוויון בין רשויות מקומיות חזקות לחלשות ולחלוקה צודקת יותר של משאבים ציבוריים. זאת במיוחד לאור מנגנון תשלומי הארנונה הממשלתית הקיים היום, התורם להגדלת הפערים בין הרשויות החלשות והחזקות במדינה, והמעמיק את האפליה נגד הרשויות המקומיות ערביות, המדורגות בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי.

אין ספק כי נדרש שינוי מידי במנגנון הקצאת כספי הארנונה הממשלתית באופן שיביא לחלוקה יותר צודקת של הכספים ובצמצום הפערים הקיימים בין רשויות מקומיות כתוצאה מהחלוקה הקיימת. יחד עם זאת, לשם הבטחת השגת המטרה הראויה שלשמה מוצע להקים את הקרן, חשוב לעגן בהצעת החוק מספר תנאים בסיסיים להבטחת שקיפותה, יעילותה, ושוויוניותה. בין היתר, חשוב לגבש מנגנון בקרה ופיקוח על קביעת הכללים לחלוקת כספי הקרן על רשויות מקומיות, להבהיר את הקריטריונים לחלוקה ולהבטיח חלוקה צודקת ושוויונית של הכסף, וכן להגדיל כמה שיותר את תקציב הקרן כך שיאגד את כלל תשלומי הארנונה הממשלתית ולא רק חלק ממנה.

פניית האגודה לוועדת הכספים, נובמבר 2016

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשוויון,עוד

סגור לתגובות.