חוק כלי ירייה חייב להבטיח הגנה על חפים מפשע, ובמיוחד על קורבנות אלימות במשפחה

האקדח על שולחן המטבח

יוזמת "האקדח על שולחן המטבח" – שותפוּת של 13 ארגוני חברה אזרחית ובהם האגודה לזכויות האזרח – פועלת לצמצום תפוצת הנשק הקל והאלימות שנובעת ממנה, בפרט נגד נשים, ולהגברת הפיקוח על נשק בישראל.

ארגוני "האקדח על שולחן המטבח" העבירו למשרד לביטחון פנים את הערותיהם להצעה הממשלתית לחוק כלי ירייה חדש. דרישתם העקרונית של הארגונים היא להגביל את נשיאת הנשק – כולל נשק אבטחה או נשק ארגוני שניתן ע"י גופי ביטחון (משטרה, צבא, שב"ס) – למקום ולפרק הזמן שבו מבוצע התפקיד שעבורו ניתן הנשק. בהערותיהם להצעת החוק עומדים הארגונים על התכנים וההסדרים שחיוני לכלול בו בחוק כלי ירייה כדי שיהיה תקין, יעיל, בעל שיניים ומותאם מגדרית וקבוצתית, ומציעים תיקונים שיש בהם כדי להבטיח הגנה על חפים מפשע, ובמיוחד על קורבנות אלימות במשפחה. בין ההמלצות:

 • להטיל במסגרת החוק חובת ביטוח צד ג' לכל כלי ירייה ולכל בעל רישיון מיוחד/ארגון.
 • לעגן בחוק את הסדרי הפיקוח על מחזיקי הנשק, כולל הנחיות מפורטות לרשות המבצעת בנושא הקצאת המשאבים ההכרחיים לקיום הפיקוח, מספר המפקחים המינימלי בכל מחוז, דרכי הכשרתם, פירוט סמכויותיהם והגשת דוחות מעקב תקופתיים.
 • להרחיב את מאגר המידע לכלי נשק במוצע בהצעת החוק, ולחייב איסוף מידע על עבירות בנשק ועל אוכלוסיות נפגעות (כגון: מקור הנשק, קיום או העדר רישיון להחזקתו, מין הקרבן וגילו, מין התוקף וגילו, לאום, סוג היחסים בין הקרבן לתוקף, זירת האירוע, סוג הפגיעה וקבוצות השיוך הנוספות של הפוגע/ת ושל הנפגע/ת) לצורך הסקת מסקנות, זיהוי תופעות ומגמות וגיבוש מדיניות.
 • להבטיח בחוק את שקיפותו של מאגר המידע, ולאפשר נגישות ציבורית למידע הנצבר בו לאורך זמן ובכל רגע נתון.
 • להנגיש את לשון החוק ולפשטה על ידי שימוש במונחים נהירים ולא מסורבלים, כדי לאפשר ביקורת ופיקוח של הציבור.
 • לגבות את הצעת החוק בחוות דעת מגדרית, שתתייחס בין היתר להשלכות סעיפים שונים בחוק המוצע על נשים מקבוצות אוכלוסייה ומשיוכים קבוצתיים שונים, ובפרט על נשים מקבוצות מוחלשות.
 • לכלול בחוק התייחסות מפורשת לאלימות במשפחה ולחובת התייעצות עם רשויות הרווחה כחלק ממניין השיקולים למתן רישיון או שלילתו.

 
פניית הארגונים למשרד לביטחון פנים, 14.12.2017

 

ביוזמת "האקדח על שולחן המטבח" חברים: אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה; איתך-מעכי, משפטניות למען צדק חברתי; האגודה לזכויות האזרח בישראל; הכצעקתה; ל.א לאלימות נגד נשים; נגה, המרכז לנפגעי עבירה; נשים לגופן; פסיכואקטיב; פרופיל חדש; קואליציית נשים לשלום; רופאים לזכויות אדם; שדולת הנשים בישראל; תמורה, המרכז המשפטי למניעת אפליה

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחיים ולשלמות הגוף,זכויות נשים

סגור לתגובות.