הטלת אגרות על בקשות ביניים

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

בג"ץ 9178/17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שרת המשפטים

עו"ד: גיל גן-מור, דבי גילד-חיו

 

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ לביטול תקנות המטילות אגרה על בקשות ביניים בהליכים אזרחיים, כהוראת שעה לחמש שנים. האגרה היא בשיעור של 35 ₪ לכל בקשה. לחלופין ביקשנו שלא יוטלו אגרות על בקשות ביניים בהתדיינות מול המדינה, הפטורה מתשלום אגרות.

התקנות קודמו בטענה שהטלת אגרה תפחית את מספר בקשות הביניים, ובעיקר בקשות הסרק. טענו בעתירה כי לא הונחה תשתית עובדתית המצביעה על קשר סיבתי בין הטלת אגרות לבין צמצום מספרן של בקשות הסרק, וכי הטלת האגרות מבוססת על הנחות ולא על נתונים.

עוד טענו כי אם תהיה לאגרות השפעה, הרי שהן יכבידו באופן לא שוויוני על צד מועט אמצעים אך לא ישפיעו על צד חזק. צד מועט אמצעים עשוי לוותר גם על בקשות ענייניות הדרושות למימוש זכויותיו הדיוניות, והאגרות יפגעו במימוש זכות הגישה לערכאות. לעומת זאת, האגרה לא תהווה שיקול כלשהו לצד חזק בניהול המשפט. לכן טענו כי יש פה פגיעה בזכות לשוויון בהליך בין הצדדים. טענו כי פגיעה בשוויון בין צדדים להליך פסולה, וכי חיוני לנקוט באמצעים שינטרלו את השפעת ההון על ההליך המשפטי. כמו כן טענו כי התקנות לא מידתיות, וכי דווקא הוצאות משפט הן הכלי ההולם להפחתת בקשות סרק.

דיון בעתירה התקיים ב-30.7.2018. בהמלצת בית המשפט מחקה האגודה את העתירה.

העתירה, נובמבר 2017

החלטה, 23.11.2017

תגובה מטעם המשיבים לבקשה למתן צו ביניים, פברואר 2018

החלטה, 14.2.2018

תגובה מטעם המשיבים, יולי 2018

פרוטוקול, 30.7.2018

פסק הדין, 30.7.2018

 

הודעות לעיתונות:

השרה שקד פוגעת בשוויון בין מתדיינים מעוטי אמצעים לבעלי אמצעים, דצמבר 2017

 

קישורים:

פניית האגודה לשרת המשפטים, אוקטובר 2015

 

 

העתירה נכתבה בסיוע המתמחה ארז וול והמתנדבת נעם וייס

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: בבתי המשפט,הזכות להליך הוגן,נגישות למשפט

סגור לתגובות.