נגישות למשפט

הטלת אגרות על בקשות ביניים בבתי משפט

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

לציון היום הבינלאומי למאבק בעוני, יתקיים מחר דיון בוועדה לביקורת המדינה בנושא חסמים למימוש זכויות משפטיות הקיימים בפני מעוטי יכולת כלכלית (כגון אגרות וייצוג הולם). לקראת דיון זה, העבירה היום האגודה לזכויות האזרח לחברי הוועדה מכתב שנשלח בשבוע שעבר לשרת המשפטים איילת שקד, בעקבות החלטת הממשלה להטיל אגרות על בקשות ביניים בתיקי בית משפט השלום והמחוזי (ראו להלן). האגודה מברכת את יו"ר הוועדה ואת חבריה על קיומו של דיון חשוב זה בכנסת, וקוראת להם לפעול לביטול החלטת הממשלה האמורה.

בתאריך 5.8.2015, קיבלה הממשלה החלטה, הכלולה בתקציב המדינה לשנת 2016-2015, שעניינה הטלת אגרות על בקשות ביניים בתיקי בית משפט השלום והמחוזי. בעקבות זאת, ביום 15.10.2015 פנו האגודה לזכויות האזרח והלב – התנועה למלחמה בעוני בישראל לשרת המשפטים. הארגונים ביקשו להתריע מפני הטלת אגרות על הליכי ביניים, כמוצע לבחינה בהחלטת הממשלה, שכן צעד זה יביא לפגיעה קשה בנגישות למשפט של אוכלוסיות מוחלשות ובאיזונים חשובים בהליך המשפטי.

במכתב מבהירה עו"ד דבי גילד-חיו, מקדמת מדיניות וחקיקה באגודה לזכויות האזרח, כי "מדובר בייקור משמעותי של הליכים משפטיים. הכבדה זו לא תשפיע על דרך ניהול התיק על ידי בעלי הדין החזקים (המדינה, הפטורה מתשלום אגרה, בנקים, חברות סלולר וחברות מסחריות גדולות אחרות), אך ההצעה תביא לפגיעה בנגישות למשפט של מתדיינים מאוכלוסיות מוחלשות וממעמד הביניים, אשר מגבלות כלכליות עלולות להביא אותם לוויתור על הגשת בקשות החיוניות לניהול התיק". בפנייתם מבקשים הארגונים משרת המשפטים לפעול לביטול ההצעה, כדי להבטיח את הזכות הבסיסית לנגישות למשפט ולצדק.

 
פניית הארגונים לשרת המשפטים, 15.10.15

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,הזכות לשוויון,נגישות למשפט

סגור לתגובות.