שינוי מעמדה של השפה הערבית – פגיעה בזכויות יסוד של 20% מהאזרחים

אילוסטרציהצילום: האגודה לזכויות האזרח

כחלק מהתגבשותו של "חוק הלאום", יעלה היום (13.11.2017) לדיון בכנסת מעמדה של השפה הערבית. על פי הצעת החוק היא תורד במעמדה משפה רשמית לשפה במעמד מיוחד. לא די בכך שהצעת החוק בכללותה מתעלמת באופן מוחלט ממעמדם ומזכויותיהם של מיעוטים בישראל, אלא שהיא אף פוגעת ומרעה הלכה למעשה את זכויותיו של המיעוט הערבי בישראל, בסעיף זה של השפה ובסעיפים נוספים.

בהצעת החוק מוצע להוריד את מעמדה של השפה הערבית משפה רשמית, כפי שהיה עוד מלפני קום המדינה ועד היום, למעמד של שפה עם "מעמד מיוחד" בלבד, לצורך מימוש נגישות לשונית לשירותי המדינה בלבד. מעבר לפגיעה בסטטוס קוו, מדובר בפגיעה בזכויות היסוד של מיעוט מולדת לאומי בישראל, המהווה 20% מהאזרחים.

השפה היא חלק מהזהות, המורשת והתרבות של המיעוט הערבי בישראל, ואף מאפשרת לשמר את זכויותיו ומעמדו השוויוני במדינה. בית המשפט כבר קבע במספר פסקי דין את ייחודה של השפה הערבית משאר השפות של קבוצות שונות בישראל, בשל מעמדו הייחודי של המיעוט הערבי בישראל והצורך לשמור על זכויותיו. יודגש כי גם התוספת המוצעת, שלפיה הסעיף לא יפגע במעמד שניתן לשפה הערבית לפני חקיקת חוק היסוד, אין בה די. כידוע, השימוש בשפה הערבית במרחב הציבורי ועל ידי רשויות ציבוריות מצומצם ביותר, ותוספת זו עלולה להכשיר את הקפאת המצב הקיים וככל הנראה אף להרע אותו.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשפה ולתרבות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.