אזרחות ותושבות

בית המשפט העליון הורה לעכב את שלילת אזרחותו של עלאא זיוד

בית המשפט העליון הוציא ביום חמישי, 26.10.2017, צו ארעי המורה לעכב את שלילת אזרחותו של עלאא זיוד. זאת, בתגובה לערעור שהגישו הארגונים עדאלה והאגודה לזכויות האזרח על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה, שקיבל את בקשת שר הפנים, אריה דרעי, לביטול אזרחותו של זיוד, שהורשע בביצוע עבירות לניסיון לרצח באזור גן שמואל, ונגזרו עליו 25 שנות מאסר. בנוסף, נקבע בהחלטת בית המשפט העליון כי תגובת המדינה תוגש תוך 30 יום, אלא אם יסכים שר הפנים לעיכוב הביצוע עד להכרעה בערעור.

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה ועו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח טענו בערעור, כי פסק הדין של בית המשפט המחוזי מפלה לרעה את האזרחים הערבים בישראל על רקע זהותם הלאומית, ומתייג אותם באופן גזעני. הארגונים ציינו בערעורם, כי בפני בית המשפט המחוזי הוצגו נתונים המעידים על אכיפה סלקטיבית של הסעיף בחוק האזרחות המאפשר ביטול אזרחות בגין מעורבות בעבירות ביטחון. למרות העלייה בחומרות העבירות הביטחוניות שבהן מעורבים אזרחים יהודים, לעומת המעורבות המינורית של אזרחים ערבים בעבירות מסוג זה, מעולם לא נשקלה האפשרות לשלול את אזרחותם של יהודים המעורבים בעבירות ביטחוניות. בית המשפט בחר שלא להתייחס לנתונים אלה, וקבע כי ההרתעה בתיק מוקדה ב"בני דור ב' לאיחוד משפחות" – מי שאחד מהוריהם אזרח ישראל והשני מהגדה המערבית.

בערעור נטען, כי השימוש בביטול האזרחות ככלי הרתעתי, כפי שאישר בית המשפט המחוזי, הינו לתכלית בלתי ראויה: "שיקולי הרתעה הינם לגיטימיים אך ורק במסגרת הדין הפלילי וגם במסגרתו הם אינם בלעדיים, אלא נבחנים בקשר לעונש ומידת ההרתעה שהוא משיג. בית המשפט התעלם מהעובדה כי בית המשפט בהליך הפלילי בעניינו של המערער הביא בחשבון את שיקולי ההרתעה והדבר התבטא, בין היתר, באישור עונש מאסר של 25 שנה בנוסף לעונשים נוספים".

בנוסף טענו עו"ד זהר ועו"ד פלר כי חוות הדעת שהוגשה מטעם השב"כ, אשר צידדה בביטול האזרחות, מופרכת. בבסיס חוות הדעת עומדות השוואות בין אזרחים ערבים בישראל לצאצאי מדינות מוסלמיות שגרים באירופה או לתושבי ירושלים המזרחית, השוואות שאינן בנות-תוקף. יתרה מזו: חוות הדעת הוגשה תוך פגיעה בהליך ההוגן שלו זכאי זיוד, כאשר היא "צצה" בעיצומו של ההליך המשפטי, שנה לאחר הגשת העתירה לביטול אזרחותו, מבלי שהובאה במועד בפני באי כוחו של זיוד או בפני היועץ המשפטי לממשלה, אשר אישר את הבקשה לשלילת האזרחות.

לאור האמור לעיל, ביקשו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח מבית המשפט העליון לבטל את ההחלטה של בית המשפט המחוזי לקבל את בקשת שר הפנים לבטל את אזרחותו של זיוד. כאמור לעיל, בית המשפט העליון הוציא עוד באותו היום צו ארעי המורה על עיכוב ביצועו של הליך שלילת אזרחותו של זיוד.

עע"מ 8277/17

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,גזענות ואפליה,הזכות להליך הוגן,זכויות המיעוט הערבי,עוד

סגור לתגובות.