מניעת כניסה של עיתונאים פלסטינים לשטחים סגורים בגדה המערבית

אילוסטרציהאילוסטרציה

ב-7.8.2017 פנינו לאלוף פיקוד מרכז בנוגע להוראת פיקוד מרכז המונעת, הלכה למעשה, כניסה של עיתונאים פלסטינים לשטחים סגורים בגדה המערבית. ההוראה קובעת כי יש לאפשר לעיתונאים להיכנס לשטחים שהוכרזו כשטחים צבאיים סגורים לצורך סיקור עיתונאי; אולם היא מגדירה "עיתונאי" רק כמי שמחזיק בתעודת עיתונאי מטעם לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ). עיתונאים פלסטינים תושבי הגדה שאינם פועלים ומסקרים בישראל לא זכאים לתעודת לע"מ, ועל כן בפועל נוצר מצב שבו רוב העיתונאים הפלסטינים תושבי הגדה מופלים ואינם מורשים להיכנס ולסקר בשטחים צבאיים סגורים.

בפנייה עומדת עו"ד שרונה אליהו חי על הפגיעה בחופש העיתונות ועל האבסורדיות שבדרישה מעיתונאים פלסטינים להציג תעודת לע"מ. האגודה מבקשת מאלוף הפיקוד לפעול לביטולה, ולבחון דרכים אחרות שיאפשרו לשמור על חופש העיתונות ובה בעת יאפשרו לכוחות בשטח להבחין בין מי שהינו עיתונאי לבין מי שאינו כזה.

כמו כן שלחנו בקשת חופש מידע ללשכת העיתונות הממשלתית הישראלית על מנת לקבל נתונים על מספר הבקשות לקבלת תעודת לע"מ (על סוגיה השונים). ביקשנו לדעת כמה מהן התקבלו, תוך פילוח לפי מעמדו האזרחי של מבקש התעודה ולפי מקום עבודתו (כלי תקשורת ישראלים / פלסטינים / זרים). כן ביקשנו לדעת מה הקריטריונים הנלקחים בחשבון בבחינת הבקשות.

פניית האגודה לאלוף פיקוד המרכז, 7.8.2017

בקשת חופש מידע, 19.7.2017

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות האדם בשטחים הכבושים,חופש הביטוי,חופש הביטוי והמחאה

סגור לתגובות.