הרחבת סמכויותיהם של בתי הדין הרבניים

תזכיר חוק שיפוט בתי דין רבניים (סמכות שיפוט בהסכמה), התשע"ז-2017

 

תזכיר החוק הוא הצעה ממשלתית לתקן את חוק שיפוט בתי דין רבניים, באופן המקנה להם סמכות שיפוט מקבילה בעניינים אזרחיים כאשר הצדדים מסכימים לכך. בעניינים אלה יוסמכו בתי הדין לפסוק לפי דין תורה. לעמדת האגודה, זוהי הצעה מרחיקת לכת שעלולה לשנות את פני המשפט הישראלי לבלי הכר, לפגוע בשלטון החוק במדינת ישראל, ולהביא לקיומן של שתי מערכות משפטיות מקבילות המתגוששות זו כנגד זו. עיקרון שלטון החוק, המבטיח דין אחד לכל אזרחי המדינה ושוויון בפני החוק, לא יהיה קיים עוד, שכן יהיו סכסוכים שבהם צדדים כפופים למערכת משפטית מדינתית אחרת, הפועלת על פי חוק שלא הרשות המחוקקת חוקקה, אלא על פי חוקים והלכות שמקורם בדין הדתי.

תזכיר החוק מגלם בחובו פגיעה אנושה בזכויותיהם של מתדיינים ומתדיינות ובהן – הזכות לשוויון, לכבוד, לחופש עיסוק, חופש קניין, חופש ביטוי וזכות הגישה לערכאות, והוא עלול לפגוע במיוחד בזכויות נשים. הצדדים עלולים לעשות שימוש לרעה בעובדה שהמערכת האחת מכבדת זכויות מסוימות שהאחרת מקפחת.

סטטוס: בשלב תזכיר החקיקה.

עמדת האגודה לזכויות האזרח והמרכז הרפורמי לדת ומדינה, נובמבר 2017

עמדת האגודה לזכויות האזרח והמרכז הרפורמי לדת ומדינה, אפריל 2017

עמדת האגודה לזכויות האזרח והמרכז לפלורליזם יהודי, מרץ 2010

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשוויון,זכויות נשים,עוד

סגור לתגובות.