הזמנה לאסיפה הכללית 

חברות וחברי האגודה לזכויות האזרח מוזמנות/ים לאסיפה הכללית השנתית של האגודה לשנת 2017.
האסיפה תתכנס ביום רביעי 14.6.2017 בשעה 17:00 במרכז האגודה בתל אביב, רחוב נחלת בנימין 75 (קומה ג').

על סדר היום:

 • סקירת פעילות האגודה והצגת הדו"ח המילולי לשנת 2016 – מנכ"לית האגודה עו"ד שרון אברהם-ויס;
 • הצגת הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2016 – רואה החשבון של האגודה, רו"ח אבי פרקש;
 • הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2016 – רו"ח אדיב מח'ול;
 • אישור הדו"חות השנתיים לשנת 2016: הדו"ח המילולי, הדו"ח הכספי המבוקר ודו"ח הגוף המבקר;
 • אישור מינוי רואה החשבון ושכרו לשנה הבאה;
 • מינוי גוף מבקר;
 • תיקון סעיף 9. א(3)א(1) לתקנון העמותה בהתאם להמלצת ההנהלה בישיבתה מיום 10.5.2017 כדלקמן:

במקום:
"הבחירות תתקיימנה פעם בשנתיים באסיפה הכללית השנתית ובאמצעות משלוח טופס הצבעה בדואר ע"י חברי האגודה. הבחירות תהיינה אישיות וחשאיות."
יבוא:
"הבחירות תתקיימנה פעם בשנתיים בהצבעה של חברי האגודה באסיפה הכללית השנתית או באמצעות משלוח טופס הצבעה בדואר או בהצבעה ממוחשבת לפי קביעת ועדת הבחירות. הבחירות תהיינה אישיות וחשאיות."
דברי הסבר: תיקון התקנון נדרש על מנת לאפשר לאגודה לקיים את הבחירות להנהלה על דרך של הצבעה ממוחשבת. התקנון בנוסח הקיים מאפשר לקיים את הבחירות רק בהצבעה באסיפה כללית שמתכנסת לשם כך או באמצעות דואר ישראל. בבחירות הקודמות נתקלנו בקשיים בשל שיבושים בדואר ישראל. לאור זאת, הוחלט להוסיף לתקנון את האפשרות של ההצבעה הממוחשבת. וועדת הבחירות תקבע את הסדריה של ההצבעה הממוחשבת באופן שיתקיים האמור בסיפא לסעיף, דהיינו, ש"הבחירות תהיינה אישיות וחשאיות".
 
לתשומת לבכם: בהתאם לתקנון האגודה, זכאי/ת להשתתף בהצבעה כל חבר/ה ששילמ/ה את דמי החברות במלואם, וחבר/ה באגודה 30 יום לפחות לפני מועד האסיפה.

חברים וחברות המעוניינים לקבל עותק של הדו"חות האמורים מתבקשים לפנות למזכירות האגודה בתל-אביב (טלפון: 03-5608185, מייל: ofra@acri.org.il) והדו"חות ישלחו לביתם בסמוך למועד האסיפה. כמו כן, ניתן יהיה לעיין בדו"חות באסיפה עצמה.

להזכירכם, הבחירות להנהלת האגודה יתקיימו בחודש ספטמבר הקרוב; בהתאם לתקנון העמותה, הגשת מועמדות להנהלה מותנית בחברות באגודה לפחות 3 חודשים לפני מועד הבחירות. על אופן הגשת המועמדות ועל יתר סדרי הבחירות נפרסם הודעה נפרדת.

 

ב ב ר כ ה,
פרופ' גילה שטופלר
יו"ר ההנהלה

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות האדם - כללי

סגור לתגובות.