שלילה של הטבת מס מארגונים מסוימים (סעיף 46א')

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מוסד הפועל לטובת מדינת ישראל), התשע"ז-2017 – פ/3667/20 

 

סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה קובע הכרה לצורכי מס בתרומות למוסדות ציבור ולעמותות, הכרה שמעודדת לתרום לגופים אלה. ההצעה מבקשת לבטל את הזיכויים במס לתורמים למוסדות ציבור "שפועלים נגד מדינת ישראל", כאשר "פעילות נגד המדינה" מוגדרת כאחד מהדברים הבאים: (א) פרסום פרסומים המאשימים את ישראל בביצוע פשעי מלחמה; (ב) קריאה לחרם על המדינה או על אזרחיה.

עוד מבקשת הצעת החוק לצמצם את ההגדרה של "מוסד ציבורי", ולקבוע  שהטבת המס תינתן רק למי שתורם לארגון הפועל למען אזרחי המדינה או יהדות התפוצות. בכך מדירה ההצעה את מי שפועל למען מהגרי עבודה, מבקשי מקלט, פלסטינים בשטחים ושאר תושבי המדינה שאינם אזרחים. כך גם תיפגע פעילות של ארגונים למען זכויות אדם וצדק חברתי ברחבי העולם, כמו פעילות למען עניים בעולם, למרות שמדובר בפעילות לגיטימית ומבורכת של תושבי המדינה.

ברוב המקרים, ארגוני החברה האזרחית אינם ממומנים על ידי הממשלה אלא על ידי גורמים פרטיים מגוונים, כדי שיוכלו לבקר את השלטון ללא משוא פנים. לכן להצעת החוק, שמבקשת לפגוע בתורמים לארגונים אלה, עלולה להיות השפעה קשה.

לעמדת האגודה, הצעת החוק היא אנטי-דמוקרטית ופוגעת בחופש הביטוי וההתאגדות, בחופש המצפון ובזכות לשוויון. ההצעה מבקשת לאפשר שלילת הטבה במס על בסיס עמדות אידאולוגיות, ולהעניש את מי שמחזיק בעמדות שלא מקובלות על הממשלה. ההצעה היא חלק מניסיון נרחב בהרבה לפגוע בפעילותם של ארגוני זכויות אדם וארגונים לשינוי חברתי אשר האג'נדה שלהם ופעילותם אינה נושאת חן בעיני הרוב הפוליטי היום. היא מנסה "לתפוס" את אותה קבוצה מצומצמת של ארגוני זכויות אדם (העוסקים בראש ובראשונה בזכויות מהגרי עבודה ומבקשי מקלט ובזכויות אדם בשטחים) וארגונים חברתיים (ארגוני שלום, ארגונים הפועלים לסיום הכיבוש וכדומה).

כלל יסוד במדינה דמוקרטית הוא שיש להבטיח חופש ביטוי, חופש התאגדות, חופש לביקורת ציבורית ולמחאה, ובכלל זה חופש פעולה של ארגוני זכויות האדם, וכן מגוון דעות ועמדות (גם כאלה שאינן נושאות חן בעיני כולם). בדמוקרטיה אסור להצר פעילות פוליטית, חברתית ואחרת על פי השקפת עולמם הפוליטית, הדתית או החברתית של חלק מהאוכלוסייה במדינה, תוך ניצול הכוח הפוליטי של אותה קבוצה בעת נתונה מסוימת לצורך פגיעה במי שאינו נושא חן בעיניהם. מדינה דמוקרטית חזקה יכולה להכיל בתוכה את מגוון הקולות הקיימים בחברה ולהתמודד איתם באופן שלא פוגע בחופש הביטוי.

סטטוס: הצעת החוק נדונה בוועדת הכספים בהכנה לקריאה ראשונה.

פניית האגודה לזכויות האזרח ליו"ר ועדת הכספים, מאי 2018

פניית האגודה ליו"ר ועדת הכספים, 24.4.2017

 

קישורים:

עמרי מילמן, ח"כ רוזנטל בדיון בחוק למניעת הטבות מס מארגוני שמאל: "מי יקבע מה זה נגד מדינת ישראל?", כלכליסט, 15.5.2017

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דמוקרטיה,הזכות להתאגדות,חופש הביטוי,יוזמות אנטי-דמוקרטיות

סגור לתגובות.