מעצר והעמדה לדין של קטינים פלסטינים בשטחים הכבושים: עובדות ונתונים 2015

Photo by: Anne Paq, ActivestillsPhoto by: Anne Paq, Activestills

מסמך זה מרכז את הממצאים העיקריים שעלו מתשובות הצבא והמשטרה לבקשות חופש מידע ששלחה האגודה לזכויות האזרח בנושא מעצרי קטינים פלסטינים במערכת המשפט הצבאית. הבקשות נשלחו כחלק מהבקרה שמבצעת האגודה אחר פעילות השלטון הצבאי בשטחים הכבושים. האגודה שמה דגש מיוחד על זכויותיהם של קטינים פלסטינים בהליכים פליליים, ובפרט בהליכי עיכוב, מעצר וחקירה על ידי כוחות הצבא והמשטרה הישראליים, ורואה בדאגה את ההפרות הרבות של זכויות אדם המבוצעות בהקשר זה.

הנתונים המופיעים במסמך מתייחסים לשנת 2015 ולאזור הגדה המערבית בלבד. מהנתונים עולה כי:

  • 871 קטינים פלסטינים נעצרו בגדה בשנת 2015 – ירידה של כ-36% לעומת שנת 2014. יחד עם זאת, עדיין מדובר בתופעה נרחבת, המתרחשת מדי חודש בחודשו, ומלווה בפגיעה נרחבת בטובתם של הילדים, בזכויותיהם הבסיסיות, בגופם ובנפשם, ובהתפתחותם העתידית.
  • נגד 62% מהקטינים העצורים הוגשו כתבי אישום.
  • 72% מהקטינים שהוגש נגדם כתב אישום נעצרו עד תום ההליכים, לעומת 61% בשנת 2014. בישראל, לעומת זאת, רק 17.9% מהקטינים שמוגש נגדם כתב אישום נשארים במעצר עד תום ההליכים. מהשיעור הגבוה של מעצר עד תום ההליכים בגדה עולה כי לא מדובר ביד המקרה אלא במדיניות מכוונת. מדיניות זו עומדת בניגוד מוחלט לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד, ובניגוד לרוח חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) 1971 שחל בישראל.
  • 95% מהקטינים שהוגש נגדם כתב אישום הורשעו בבתי המשפט הצבאיים.

עו"ד נסרין עליאן וספיר סלוצקר עמראן, שכתבו את המסמך, מסכמות כי מהנתונים מצטיירת תמונה ברורה של מדיניות שביסודה ריבוי מעצרי קטינים פלסטינים בגדה המערבית, שימוש תכוף במעצרים עד תום הליכים, העדר חלופות מעצר, והרשעה של כמעט כל קטין שמוגש נגדו כתב אישום. למדיניות זו השלכות רבות והרות אסון על הקטינים מבחינה נפשית, חינוכית והתפתחותית.

מעצר וחקירה הם הליכים קשים גם לאדם מבוגר, והדבר מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בילדים צעירים. לא בכדי מייחדים הדין הבינלאומי והמקומי מקום נפרד ומיוחד לאופן חקירתם ומעצרם של ילדים ובני נוער. מהמידע שבידינו עולה כי המעצרים והחקירות של קטינים פלסטינים בגדה המערבית, שמבוצעים לפעמים גם בניגוד לדין, משפיעים באופן ניכר על הילדים, שמגלים לאחר המעצר פחד מתמיד מכוחות הביטחון וסובלים מסיוטים, מנדודי שינה, מהידרדרות בלימודים ומשינוי לרעה ביחסם למרחב ולחברה. חשוב לתת את הדעת על כך, שריבוי המעצרים של קטינים בגדה המערבית מתקיים בין היתר בשל העדר קיומן של חלופות מעצר כמו מעצר בית, איזוק אלקטרוני, מוסדות ותוכניות שיקום, עבודות לתועלת הציבור וכיוצ"ב.

המסמך המלא: מעצר והעמדה לדין של קטינים פלסטינים בשטחים בכבושים: עובדות ונתונים 2015

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות האדם בשטחים הכבושים,זכויות ילדים,מערכת המשפט,קטינים

סגור לתגובות.