ניתוקי חשמל בשל חוב

בג"ץ 214/17 ש.ר. נ' הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

עו"ד: משכית בנדל (האגודה לזכויות האזרח), עדי ניר בנימיני (הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב)

 

חמישה עותרים ועותרות מרחבי הארץ, יחד עם האגודה לזכויות האזרח ורבנים לזכויות אדם (החברים בפורום החשמל), עתרו לבג"ץ באמצעות הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב בנושא ניתוקי חשמל בשל חוב. בעתירה, שהוגשה נגד שר התשתיות, רשות החשמל וחברת החשמל, דורשים העותרים להפסיק את ניתוקי החשמל לעניים בעלי חוב, בשל הפגיעה הקשה בזכויות היסוד שלהם – לכבוד האדם, לקיום בכבוד ולבריאות. עוד דורשים העותרים לקבוע אמות מידה מהותיות לגביית חובות חשמל ולניתוק מחשמל, שיבטיחו הגנות משמעותיות לזכויותיהם של צרכנים עניים ופגיעים. דרישה נוספת היא להורות לחברת החשמל להפסיק לאלתר את השימוש במת"מ (טוקמן) לגביית חובות חשמל, בטענה שפעולה זו אינה חוקית.

חשמל הוא מצרך שאי אפשר להתקיים בלעדיו בחברה מודרנית. הוא רכיב חיוני לצורך מימוש זכויות אדם, ובהן הזכויות לקיום בכבוד ולבריאות, ואף לחיים. למרות זאת, חברת החשמל מנתקת את אספקת החשמל לעשרות אלפי משקי בית בשנה בשל חובות. היא עושה זאת על בסיס הסמכה כללית בחוק ועל פי אמות מידה חלקיות ולקוניות שקבעה רשות החשמל, אשר מסדירות היבטים טכניים בלבד ואינן מתייחסות לזכויות החייבים. כתוצאה מכך מנותקים מחשמל צרכנים רבים, ובהם חולים קשים הנזקקים לתרופות בקירור ולמיכשור רפואי העובד על חשמל, ילדים וזקנים, מבלי שחברת החשמל עשתה כל נסיון לגבות את החוב באמצעים החוקיים שעומדים לרשותה.

נוסף על כך, חברת החשמל גובה חובות מצרכנים עניים על ידי כפייתם להתחבר דרך קבע למת"מ כתנאי לחידוש אספקת החשמל, תוך קיזוז שרירותי ונרחב של הכספים המוטענים לטובת תשלום החוב – דבר שמוביל לניתוקים חוזרים ונשנים ולמירוץ בלתי נגמר להבטחת זרם החשמל הנחוץ לקיום.

בעתירה נטען עוד כי שר התשתיות הממונה על חוק משק החשמל, ורשות החשמל שאמורה לקבוע אמות מידה לניתוקי חשמל ולגביית חובות ולפקח על חברת החשמל, אינם מבצעים את תפקידם, על אף שהעותרים שבו ופנו אליהם במהלך שלוש השנים האחרונות, ובכך הם מפקירים את החלשים והמודרים ביותר במדינת ישראל.

העתירה

הודעה מטעם רשות החשמל ומשרד התשתיות, אוקטובר 2017

 

הודעות לעיתונות:

להפסיק את ניתוקי החשמל, ינואר 2017

הישג ראשון לעתירת ניתוקי החשמל: העותרים לא ינותקו, ינואר 2017
 

קישורים:

הצעת רשות החשמל לשינויים באמות המידה בעניין גביית חובות, פברואר 2017
 

העתירה נכתבה בסיוע עו"ד רעות כהן ועו"ד עמוס ויצמן, והמתמחים ספיר סלוצקר-עמראן ועודד רון 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחשמל

סגור לתגובות.