חוות הדעת שנקברה – שקרים וטיוח שעלו בחירותם ובחייהם של בני אדם

by: Trillia Fidei-Bagwellby: Trillia Fidei-Bagwell

רופאים לזכויות אדם | המוקד לפליטים ומהגרים | א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל | אמנסטי אינטרנשיונל ישראל | האגודה לזכויות האזרח בישראל | קו לעובד | ARDC –  המרכז לקידום פליטים אפריקאים

 

חשיפת חוות הדעת המקצועית על יוצאי חבל דארפור חושפת שיא חדש במערכת השקרים של משרד הפנים. חוות הדעת קבעה כי יוצאי דארפור זכאים למקלט מדיני בישראל, אך היא נקברה והועלמה כי היא סותרת את מדיניות הממשלה שלא להעניק מעמד פליט לאף אדם בישראל. בשנתיים שעברו מאז נכתבה חוות הדעת, מבקשי מקלט רבים נשלחו ל"חולות" או לעינויים בסודן. זהו הגולל אחרון על מערכת מקלט לא אמינה ולא מתפקדת. על שר הפנים להדרש בדחיפות לתיקון העוול, לבצע בדק בית מקיף ולהעניק מעמד פליט למי שנמצא ראוי לו.

 

הממצאים המזעזעים שנחשפו לראשונה הבוקר (3.1.2017) בידיעות אחרונות, מצביעים על מערכת מקלט קלוקלת ושקרית, שכל מטרתה היא לשרת את מדיניות הכליאה והגירוש של ממשלת ישראל. בעוד הגורמים המקצועיים ברשות האוכלוסין, האמונים על תפקודה התקין של מערכת המקלט, כתבו מפורשות בחוות הדעת כי יוצאי דארפור זכאים למקלט בישראל, שרי הפנים בזה אחר זה, מאז 2014, בחרו להתעלם מדעתם בשל אינטרסים פוליטיים ולהמשיך במדיניות הכליאה והגירוש, תוך שהם משקרים במצח נחושה לבתי המשפט ולציבור בישראל.

במשך שנים ראש הממשלה נתניהו ושרי הפנים השונים משקרים ומסבירים לציבור הישראלי כי ה"מסתננים" אינם פליטים, כי הם אינם זכאים להגנה וכי כל מטרתם היא לעבוד בישראל. השקרים הללו נחשפים במלוא כיעורם על רקע מערכת המקלט הכושלת והשקרית של ישראל ועל רקע העלמתה של חוות הדעת המקצועית שקבעה כי יש להעניק מעמד פליט ליוצאי דארפור בישראל. חוות הדעת עולה בקנה אחד עם מדיניותן של מדינות רבות ברחבי העולם, המכירות ביוצאי חבל דארפור כנרדפים ומעניקות להם מעמד פליט.

עוד נחשף היום בידיעות אחרונות כי חוות הדעת המקורית שנכתבה לגבי יוצאי אריתראה נפסלה, ואנשי המקצוע נתבקשו לכתוב אחת חדשה. מכך, ומהנתונים שעל פיהם 19,000 בקשות מקלט תלויות ועומדות, ברור לכל: באמצעות מערכת משומנת של שקרים וטיוח, תוך הכפפת הדרגים המקצועיים לשיקולים פוליטיים, ממשלת ישראל שוללת מרבבות של נשים וגברים את זכותם הבסיסית למקלט ודוחפת אותם לעזוב לגורל בלתי ידוע.

אנחנו קוראים לשר הפנים אריה דרעי לעשות תיקון. ראשית, להעניק מקלט לאלו שכבר ידוע שבקשתם ראויה; ושנית, לשים קץ למדיניות המתעללת הזו, לשקם מיידית את מערכת המקלט בישראל ולדאוג כי כל אדם המבקש מקלט מדיני בישראל יזכה לכך שבקשתו תבדק בצורה אמיתית על פי סטנדרטים מקצועיים. מדינת ישראל איתנה דיה לקלוט את מבקשי המקלט והפליטים שהגיעו אליה כבר לפני עשור ולנהוג בהם בהגינות, בחסד וברחמים.

את המשאבים המופנים היום לכליאה חסרת תכלית יש להפנות לתיקון עמוק ויסודי של מערכת המקלט, באופן שיהלום את חובותיה ואת אופיה של ישראל .
 
עיקרי הנתונים של רשות האוכלוסין וההגירה כפי שנמסרו לאמנסטי אינטרנשיונל ישראל במסגרת בקשת חופש מידע:

 • מספר בקשות המקלט התלויות ועומדות: 18,904.
 • מספר ההחלטות שאריה דרעי נתן בבקשות מקלט מאז נכנס לתפקידו: 13
 • מספר הפעמים שהוועדה המייעצת לענייני פליטים התכנסה בשנת 2016: 4
 • מספר בקשות המקלט של יוצאי דארפור שמחכות להחלטה: 2,225. מבין המבקשים, 1,825 עברו ראיון מקלט ועוד 400 אפילו לא עברו ראיון.
 • מתוך 2,225 בקשות המקלט רק בקשה אחת נדונה בפני הוועדה המייעצת.
 • מספר בקשות המקלט של אריתראים שנדחו על הסף (הליך שבדיעבד בית הדין קבע שאסור ליישם): 2,058
 • מספר בקשות המקלט של אריתראים שנדחו בהתבסס על חוות הדעת של משרד הפנים שלפיה עריקים ומשתמטים מצבא אריתריאה אינם פליטים (חוות דעת שנפסלה על ידי בית הדין לעררים): 1,350
 • מספר הסודנים והאריתראים שהוכרו כפליטים: 8 אריתראים ו-2 סודנים.
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.