חופש הביטוי

התניית תמיכה בטקסי תרבות בבחינה מוקדמת של התכנים

ב-21.11.2016 פנינו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר, בעקבות הודעתה של שרת התרבות מירי רגב שמעתה תמיכה תקציבית בטקסים תותנה בהצגה מראש של תוכנית האירוע כדי לוודא שהטקס לא יהפוך "לביזוי מדינת ישאל וסמליה". בפנייה מבקשת האגודה מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה להתערב בדחיפות לביטול ההליך שעליו הורתה השרה.

בפנייה טוען עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, כי ההליך שעליו הורתה שרת התרבות אינו חוקי, בהיותו התערבות פסולה בתכנים. עו"ד יקיר מזכיר כי לפני כשנה הבהירה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשרת התרבות, בעקבות פניית האגודה, כי רק לשר האוצר מוקנית הסמכות להפחית תקציב במקרים מסוימים הקבועים בחוק, ובכל מקרה לא מראש אלא אך בדיעבד. עוד הובהר לשרה, כי אסור לה להתערב בתכני היצירה, וכי לא ראוי שגורם פוליטי יהיה מעורב בהחלטות תקציביות לגבי מוסד או יצירה מסוימים.

"מאז שנכנסה שרת התרבות לתפקידה היא מהלכת אימים על שורה של מוסדות תרבות בשלילת תקציבים", כותב עו"ד יקיר. "דומה כי השרה איננה מבחינה בין דעותיה הפוליטיות לבין תפקידה המיניסטריאלי. במקום לטפח יצירה, המאתגרת את דפוסי החשיבה המקובלים ודנה בנימים החשופים של החברה הישראלית ובשאלות הרגישות ביותר, פעולותיה של השרה עלולות להחניק כל ביקורתיות ולעודד קונפורמיות – ואין סכנה גדולה מזו לחופש הביטוי האמנותי."

ב-27.11.2016 התקבלה תשובתה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. כותבת המשנה:

"יובהר כי, בכל הנוגע לטקסי הענקת פרסים בתחום התרבות, התנאת התמיכה בהם בבחינתה של שרת התרבות מראש את תוכן הטקסים, זהות הדוברים או תוכן דבריהם לחלוטין איננה אפשרית שכן יש בה פגיעה בחופש הביטוי, ובמצב המשפטי הקיים אין לכך עוגן משפטי. בעקבות פנייתך, האמור הובהר לשרת התרבות.

עוד צוין בפני שרת התרבות, כי יוזמות המתנות תמיכה בתוכן, מייצרות אפקט מצנן על חופש הביטוי בתחום האומנות והתרבות, תחום בו קיימת חשיבות מיוחדת לקיומו של מרחב חופשי המאפשר שיח פלורליסטי והצגה של דעות רבות ומגוונות."

פניית האגודה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, 21.11.2016

תשובת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, 27.11.2016

 

קישורים: 

רן בוקר, היועמ"ש למירי רגב: אישור התוכן כתנאי לתמיכה בטקסים – פגיעה בחופש הביטוי, 27.11.2016, ynet

יאיר אשכנזי, התנאי החדש של רגב לתמיכה: הצגת תוכנית אירועים לפני טקס חלוקת הפרסים, הארץ 21.11.2016

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: חופש הביטוי

סגור לתגובות.