הפרשות משכרם של מבקשי מקלט

אילוסטרציהצילום: טל דהן

הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו-2016

 

בחודש דצמבר 2014 אישרה הכנסת בהליך בזק את החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014. מטרת החקיקה הייתה לאשר את המשך הפעלתו של מתקן "חולות" לאחר שבג"ץ פסל את החקיקה שאפשרה זאת בחודש ספטמבר 2014. אלא שהצעת החוק שאומצה בחיפזון לא עסקה רק בהפעלתו של מתקן "חולות". היא כללה גם רפורמה בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, ולפיה תוקם קרן להפקדת כספים הקשורים בעבודת "מסתננים". מטרתה של הרפורמה להחמיר את מצבם התעסוקתי של מבקשי מקלט – להקטין מאוד את הכנסתם הדלה (על ידי הפקדת 20% משכרם של העובדים) ולייקר עד מאוד את העסקתם (על ידי הטלת חובה על המעסיקים להפקיד 16% נוספים מעלות שכרם של העובדים). מדובר בהסדר הפרשות חריג בהיקפו: 36% מהשכר יופנה לקרן הפיקדון מדי חודש בחודשו. עוד נקבע, שמן הכספים מנוכים שיעורים ניכרים, ככל ש"המסתנן" אינו יוצא את ישראל במועד בלתי ידוע שייקבע בעתיד. מדובר בניכוי חסר תקדים מהשכר, אשר יותיר את מבקשי המקלט עם שכר עבודה נמוך משכר המינימום, וייפגע באופן דרמטי ביכולתם להתקיים בכבוד לפרק זמן שעלול להיות ממושך ביותר (ושנכון להיום אין כל צפי לסיומו).

ההסדר הדרקוני מצמצם את הכנסתם הדלה גם כך של מבקשי מקלט. יישום ההסדר עומד בניגוד לעמדתו של היועץ המשפטי של הכנסת, וכן לעמדתם של מבקר המדינה ובית המשפט העליון. ההסדר יחריף את המצב באזורים המוחלשים שבהם מתגוררים מבקשי מקלט, ועלול להביא על מבקשי המקלט ועל השכונות משבר הומניטרי. האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, המוקד לפליטים ולמהגרים, א.ס.ף, אמנסטי, קו לעובד והמרכז לקידום פליטים אפריקאים קראו לוועדת הפנים והסביבה של הכנסת שלא לקדם את הצעת החוק.

סטטוס: החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית ב-3.1.2017, וההסדר אמור להיכנס לתוקף ב-1.5.2017. ארגוני זכויות אדם, ובהם האגודה, עתרו לבג"ץ נגד החוק.

פניית הארגונים לוועדת הפנים, ספטמבר 2016

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.