הזכות לבחור והזכות להיבחר

לקיים בחירות במועצה האזורית אלקסום

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

בג"ץ 4927/16 מחמד חסן אבו רביעה נ' משרד הפנים

הצטרפות כמשיבים לעתירה. עו"ד: סנא אבן ברי (האגודה לזכויות האזרח), ד"ר מוראד אלסאנע (מרכז אלחוקוק – המרכז לזכויות אדם והעצמה חברתית)

 

בשנת 2003 הוקמה המועצה האזורית אבו בסמה, כפועל יוצא של מאבקם הממושך של התושבים הבדווים בנגב להכרה בכפריהם. המועצה איגדה 11 ישובים מוכרים. מאז הקמתה של המועצה המקומית דחה משרד הפנים את הבחירות בה שוב ושוב, וניהולה הופקד בידי פקידים ממשלתיים מטעם משרד הפנים. בשנת 2009 משרד הפנים לא עמד בחובתו לקיים בחירות במועצה, ותחת זאת פעל לתקן את חוק המועצות האזוריות כך שיתיר לשר הפנים לדחות את קיום הבחירות ללא הגבלת זמן. בעקבות עתירה שהגישה האגודה חייב בג"ץ את הרשויות לקיים בחירות במועצה האזורית אבו בסמה, אך טרם קיומן הוחלט לפצלה לשניים – המועצות האזוריות נווה מדבר ואלקסום. בכך נדחו הבחירות פעם נוספת.

בינואר 2016 הודיע שר הפנים על קיום בחירות ראשונות בשתי המועצות האזוריות. הפעם ההתנגדות לקיום הבחירות באה מצד תושבים מהכפרים עצמם. אלה עתרו לבג"ץ בבקשה לדחות את הבחירות בשל הרישום הנמוך של התושבים במועצת אלקסום, ובשל סיכויי ההצלחה הנמוכים של המועצה לכשתיבחר.

האגודה הגישה בקשה להצטרף כמשיבים לעתירה, בשם שישה תושבי ותושבות המועצה האזורית אלקסום, שביקשו לממש את זכותם לבחור ולהיבחר. בבקשה נטען כי הסוגיות שבגללן מבקשים העותרים לדחות את הבחירות הן סוגיות הנמשכות זה שנים רבות ולא נראה כי ייפתרו בעתיד הקרוב, והן אינן יכולות לשמש כתירוץ לדחיית הבחירות פעם אחר פעם. סוגיות אלה כבר עמדו בפני בג"ץ בעתירה בעניין המועצה האזורית אבו בסמה, ונפסק שיש לקיים את הבחירות. עוד טענה האגודה כי דווקא קיום הבחירות במועדן היא זו שתעודד את יצירת התנאים לקיום הליך בחירות תקין בהקדם. הדחייה החוזרת ונשנית של הבחירות הסבה נזק והותירה את התושבים בתחושה מרה של פגיעה קשה בכבודם, ובידיעה שזכויותיהם היסודיות ביותר במשטר דמוקרטי – הזכות לבחור ולהיבחר והזכות לשוויון – נפגעות לאורך זמן. נזק זה עולה עשרות מונים על כל תועלת שיכולה להיות מדחיית הבחירות לתקופה נוספת.

באוקטובר 2016 התקיימו שני דיונים בנושא בוועדת הפנים של הכנסת. נציגות האגודה השתתפו בדיונים והציגו את עמדת האגודה והתושבים. הוועדה המליצה לדחות את הבחירות, וביקשה לדחות את הבחירות גם במועצת נווה מדבר. האגודה פנתה לשר הפנים עוד באותו היום בבקשה שלא לקבל את עמדת ועדת הפנים, מאחר והמנדט שלה היה לדון רק בדחיית הבחירות באלקסום. שר הפנים קיבלת את ההמלצה: הבחירות באלקסום נדחו לתאריך 25.4.2017 כדי לאפשר לתושבים נוספים להירשם, ואילו בנווה מדבר התקיימו הבחירות במועדן המקורי. בית המשפט קבע שהעתירה מיצתה את עצמה ומחק אותה.

ב-25.4.2017 הסתיים המאבק הארוך כשהתושבות והתושבים המועצת אלקסום מימשו את זכותם הדמוקרטית לבחור ולהיבחר.

בקשה לצירוף משיבים

תגובה לעתירה מטעם המשיבים 9-4, אוגוסט 2016

החלטה, 14.9.2016

פסק הדין, 16.11.2016

 

קישורים:

פניית האגודה לשר הפנים – פרסום מידע אודות הבחירות במועצה האזורית אלקסום, פברואר 2017

פניית האגודה לשר הפנים בעניין דחיית מועד הבחירות במועצה האזורית נווה מדבר, אוקטובר 2016

פניית האגודה ומרכז אלחוקוק לוועדת הפנים בעניין הבחירות במועצה האזורית אלקסום, ספטמבר 2016

עו"ד סנא אבן ברי מהאגודה בתוכניתו של רזי ברקאי בגלי צה"ל, 10.8.2016, מדקה 19:24

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבחור והזכות להיבחר,הכפרים הבלתי מוכרים

סגור לתגובות.