רישום לקופת חולים לפלסטינים המחזיקים בהיתרי שהייה בישראל

Photo by Click at Morguefile.com

החל מתאריך 1 באוגוסט 2016 יחולו הסדרי הבריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי גם על פלסטינים ופלסטיניות שמקבלים היתרי שהייה בישראל בשל איחוד משפחות (כבני זוג או ילדים) או מטעמים הומניטריים. על מי שבידו היתר להירשם בקופת חולים שבו מטופל בן משפחתו הישראלי, והוא יהיה זכאי לשירותי בריאות בהיקף דומה לשירותים שניתנים לתושבי המדינה, כל עוד היתר השהייה בתוקף ודמי ביטוח הבריאות משולמים כסדרם.

על מנת להיכלל בהסדר יש לשלם תשלום חודשי בגובה 285 ש"ח, ובנוסף יש לשלם "דמי כניסה" חד פעמיים: בן משפחה של תושב קבע במדינה (למשל, תושב ירושלים המזרחית): 7,695 ש"ח; בן משפחה של אזרח המדינה: 1,710 ש"ח. אנו מודעים לבעייתיות שבדרישת התשלום הגבוהה ואף התרענו עליה בפני בג"ץ בעתירה שהוגשה. לצערנו, בית המשפט, סירב להתערב בגובה התשלומים עד ליישום ההסדר.

לפירוט ראו הנחיות משרד הבריאות בעברית ובערבית

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבריאות,שונות

סגור לתגובות.