יוזמה ממשלתית להגברת אכיפת דיני התכנון

תזכיר חוק התכנון והבניה (תיקון מס' …), התשכ"ה-1965

ביום 19.6.2016 התקבלה החלטת ממשלה 1559 העוסקת בחיזוק האכיפה של דיני התכנון והבניה, והמתבססת, כאמור בפתיח להחלטה, על דו"ח הצוות להתמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית (דו"ח קמיניץ). במסגרת ההחלטה ניתנה הנחיה לגורמים שונים בממשלה – בדרג הפוליטי והמקצועי, לפעול בדרכים שונות, ובין היתר ע"י תיקוני חקיקה, "לחיזוק אכיפת דיני התכנון והבניה וטיפול בהפרות ופלישות במקרקעי ציבור" במדינה, ובפרט ביישובים הערביים.

בהתאם לכך פורסם ביום 30.6.2016 תזכיר חוק התכנון הבניה, הכולל מספר הצעות לתיקון חוקים קיימים (חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, חוק חוק סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), וחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

מטרתם של התיקונים המוצעים היא, כאמור, החמרה של האכיפה והענישה על עבירות בניה. למימוש מטרה זו מוצעות, בין היתר, הגבלה של שיקול דעתו של בית המשפט ומעורבותו בהליכי אכיפת עבירות בניה; הגברה של שיקול הדעת והרחבת הסמכויות של גורמים מנהליים, ובראשם גופי תכנון ואכיפת תכנון ארציים, בכל הקשור לאכיפת חוקי התכנון והתמודדות עם בניה ללא היתר; החמרה בשיעורי הקנסות ותקופות המאסר על עבירות בניה, וכן הרחבת מעגל הענישה על עבירות אלה.

לתיקונים המוצעים יש אמנם השלכות על אכיפת חוקי התכנון בכל האזורים והמרחבים במדינה, אולם אין להתעלם מהשלכותיהם מרחיקות הלכת על האזרחים הערבים, ואין להתעלם במיוחד מההקשר שבו הם עולים; כפי שנכתב במפורש בהחלטת הממשלה 1559: "מאמצי הממשלה ליצירת פתרונות דיור למגזר הערבי".

ב-14.7.2016 הגישה האגודה לזכויות האזרח מסמך הערות לתזכיר. הערות האגודה מתמקדות בהשלכות התיקונים המוצעים בתזכיר על האזרחים הערבים במדינה ועל הרשויות המקומיות הערביות, ובקשר שבין הצורך במציאת פתרונות הולמים וראויים למצוקת התכנון ארוכת השנים ביישובים הערביים לבין אכיפת חוקי התכנון באותם יישובים.

סטטוס: בשלב התזכיר.

תזכיר החוק, יוני 2016

הערות האגודה לתזכיר החוק, יולי 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,זכויות המיעוט הערבי,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.