מחסור חמור במים בצפון הגדה

אילוסטרציהPhoto by dave at Morguefile.com

היום (21.6.2016) פורסם בעיתון "הארץ" כי מראשית חודש יוני המנהל האזרחי הורה לצמצם את אספקת המים לכפרים הפלסטינים בצפון הגדה המערבית, וכי רבבות בני אדם סובלים ממחסור חמור במים לשתיה ורחצה, לתעשייה ולחקלאות. יחד עם רופאים לזכויות אדם פנינו בדחיפות למתאם פעולות הממשלה בשטחים, בבקשה שיורה לעצור מיד את הפסקות המים היזומות לכפרים פלסטינים בגדה.

בפנייה מדגישים עו"ד רוני פלי מהאגודה ועו"ד מחמוד אבו ערישה מרופאים לזכויות אדם כי הזכות למים היא זכות יסוד במשפט הישראלי והבינלאומי, וכי על ישראל חלה חובה לדאוג לחיים תקינים של האוכלוסייה המוגנת בשטח הכבוש, ובכלל זה לאספקת מים סדירה. מניעת אספקה סדירה של מים בתקופה זו של השנה מהווה סיכון של ממש לבריאותם של התושבים. היא פוגעת פגיעה אנושה בפרנסה של חקלאים ופועלים במפעלים. בשל חודש הרמדאן היא פוגעת גם בזכותם של מאמינים לקיים את מצוות החג לפי אמונתם.

 

21 יוני 2016

 

לכבוד
אלוף יואב מרדכי
מתאם פעולות הממשלה בשטחים
באמצעות פקס: 03-6975177

 

בהול!

 

שלום רב,

 

הנדון: מחסור חמור במים בכפרים פלסטינים בצפון הגדה המערבית

 

1. אנו פונים אליך על מנת שתורה על עצירתן המוחלטת והמיידית של הפסקות המים היזומות לכפרים פלסטינים בגדה המערבית.

2. לפני  מספר ימים הגיעו אלינו פניות מתושבי הכפרים כפר-אדיק, ברוקין, יאסוף, סקאקה, יתמא וקבלן אודות מחסור חמור באספקת מים מתחילת החודש. התושבים סיפרו כי בשבועות האחרונים יש הפסקות מים יזומות, לשעות ארוכות מידי יום בכפרים. עוד סיפרו, שפנו למקורות ונענו שהפסקות המים נובעות ממחסור כללי במים.

3. מפרסום היום בעיתון "הארץ" עולה כי מראשית חודש יוני המנהל האזרחי הורה לצמצם את אספקת המים לכפרים בצפון הגדה המערבית וכי רבבות בני אדם סובלים ממחסור חמור במים לשתיה ורחצה, לתעשייה ולחקלאות. מן הפרסום עולה כי הפסקות המים הארוכות הללו הינן מנת חלקם של התושבים הפלסטינים בלבד, וההתנחלויות והמאחזים באזור אינם נאלצים לחיות ללא מים ימים שלמים ואינם נפגעים מן המחסור.

"בבתים רבים אין מים זורמים זה יותר משבועיים, מפעלים שובתים בעל כורחם, גינות ירק ומשתלות חרבות ועופות ובעלי חיים מתים בצמא או נמכרים לחקלאים מחוץ לגבולות המחוז."

(עמירה הס, ישראל מקצצת את אספקת המים לרבבות פלסטינים בגדה מתחילת החודש. הארץ 21.6.2016. http://bit.ly/28KAc6O)

4. תקנה 43 לתקנות האג מטילה עליך את החובה לדאוג לחיים תקינים של האוכלוסייה המוגנת בשטח הכבוש. ובענייננו, האחריות לאספקת מים סדירה מוטלת על כתפיך. ההסדרים השונים אשר נחתמו לפני שני עשורים אינם מעלים או מורידים מחובתך לספק מים לכל התושבים המוגנים בגדה המערבית לפי צרכיהם.

מיותר לציין שהזכות למים היא זכות בסיסית של כל אדם. מים נקיים הינם תנאי יסוד לקיום אנושי. בלעדיהם אין חיים. הזכות למים הוכרה כזכות יסוד בפסיקה של בית המשפט הגבוה לצדק.

"נגישות למקורות מים לצורך שימוש אנושי בסיסי נופלת בגדרי הזכות לקיום מינימלי בכבוד. מים הם מצרך חיוני לאדם, ובלא נגישות בסיסית למצרך זה באיכות סבירה אין האדם יכול להתקיים. לפיכך, יש להשקיף על הזכות למים כחלק מהזכות לקיום אנושי בכבוד, הזוכה להגנה חוקתית מכח הזכות החוקתית לכבוד האדם"

(ע"א 9535/06 עבדאללה אבו מסעד נ' נציב המים, פסקה 23 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה (5.6.2011) (להלן: "עניין אבו מסאעד"); ור' גם ע"א 7262/00 פוריה כפר עבודה נ' לוי (4.4.2002); בג"ץ 366/03 עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר (12.12.2005)).

5. כמו כן, הזכות למים נכללת בגדריהן של הזכות לתנאי קיום נאותים ושל הזכות לבריאות בסטנדרטים נאותים, המעוגנות בשורה של אמנות בינלאומיות. ועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות קבעה, כי הזכות למים נכללת בגדר סעיפים 11 ו-12 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות שאושררה ע"י ישראל בשנת הוועדה קבעה את החובה להבטיח העדר אפליה בנגישות למים[1] ואף הדגישה שתשומת לב מיוחדת צריכה להינתן למימוש הזכות למים על ידי אוכלוסיות מיוחדות ומוחלשות, ובין היתר עמדה על זכותם של עמים ילידים לגישה למשאבי מים על אדמות אבותיהם.

"Whereas the right to water applies to everyone, States parties should give special attention to those individuals and groups who have traditionally faced difficulties in exercising this right, including women, children, minority groups, indigenous peoples…"

(ההדגשות אינן במקור)

האמנה הבינלאומית לזכויות הילד משנת 1989 מטילה חובה מוגברת על השלטון לדאוג לבריאותם של ילדים ובין היתר למי שתיה נקיים.

6. הפסקות מים יזומות, בפרט בימי הקיץ החמים ובמהלך הרמדאן, חותרות תחת עקרונות יסוד של שיטתנו ועומדות בניגוד מוחלט לחובותיך על פי הדין הישראלי והבינלאומי כאחד. מניעת אספקה סדירה של מים בתקופה זו של השנה מהווה סיכון של ממש לבריאותם של התושבים. היא פוגעת פגיעה אנושה בפרנסה של חקלאים ופועלים במפעלים. בשל חודש הרמדאן היא פוגעת גם בזכותם של מאמינים לקיים את מצוות החג לפי אמונתם. זה אינו תיאור של משבר תיאורטי שעלול להתרחש. זוהי המציאות האיומה בימים אלה עבור עשרות אלפי ילדים, נשים וגברים בצפון הגדה המערבית.

7. לאור האמור לעיל אבקשך להפסיק את הפסקות המים היזומות ולהורות לאלתר על אספקת מים סדירה לתושבי הכפרים שבצפון הגדה המערבית. באם לא תוחזר אספקת המים הסדירה עד ליום 24.6.16, נשקול המשך צעדינו המשפטיים.

 

בברכה,

רוני פלי, עו"ד                         מחמוד אבו ערישה, עו"ד

 

העתקים:
שר הביטחון, מר אביגדור ליברמן, בפקס: 03-6976218
אלוף פיקוד מרכז, האלוף רוני נומה, בפקס: 02-5305742
ראש המנהל האזרחי, תא"ל אחוות בן חור בפקס: 9977341- 02
אל"מ דורון בן ברק, יועמ"ש איו"ש, בפקס: 02-9977326    

 

[1] UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 15: Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, U.N. Doc. E/C. (26  November, 2002).

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: המשפט ההומניטרי הבינלאומי,זכויות האדם בשטחים הכבושים,שונות

סגור לתגובות.