הזכות לבחור והזכות להיבחר

הקואליציה ממשיכה לקדם חקיקה פוליטית, מפלגת ומסוכנת לדמוקרטיה ולזכויות האדם

cc by: Joshua Paquincc by: Joshua Paquin

לקראת הדיון מחר (31.5.2016) בהצעת חוק יסוד: הכנסת (השעיית חברי כנסת) בוועדת החוקה של הכנסת, קוראת האגודה לזכויות האזרח לחברי ועדת החוקה לגלות אחריות ולא לתת את הסמכות להשעות חברי כנסת לגורמים פוליטיים. הבאת החוק לדיון מיד עם פתיחת מושב הכנסת מעידה על כוונתה של הקואליציה להמשיך לקדם חקיקה הפוגעת בעקרונות דמוקרטיים בסיסיים ובזכויות אדם, ובראש ובראשונה בח"כים הערבים ובציבור הערבי בכלל.

הצעת החוק שמובאת מחר על ידי הקואליציה לדיון בוועדה לקראת הצבעות בקריאות שניה ושלישית תעניק לחברי הכנסת סמכויות להשעות או להדיח חברי כנסת מכהנים מסיבות פוליטיות, ותפגע קשות ביסודות הדמוקרטיה: הזכות לבחור ולהיבחר, הזכות לייצוג פוליטי, וחופש הביטוי.

בנייר עמדה ששלחו ליו"ר הוועדה ולחבריה קוראים עו"ד דבי גילד-חיו ועו"ד דן יקיר לחברי הכנסת ולחברי הקואליציה להגן על הדמוקרטיה הישראלית ועל אחת הזכויות הבסיסיות ביותר של הפרט בישראל – החופש לבחור ולהיבחר, ולזכות על ידי כך לייצוג פוליטי, גם נוכח מחלוקות אידיאולוגיות והשקפות עולם שונות.

יודגש, כי החוק הקיים כבר מתיר במקרים מסוימים לפסול מועמדים או רשימות מלהתמודד בבחירות, ולכן אין סיבה לאפשר לוועדת הכנסת, שהיא גוף פוליטי ולחבריה יש שיקולים אלקטורליים, סמכות להשעות או להדיח חברי כנסת ולפגוע במגוון הדעות.

עו"ד דבי גילד-חיו, מקדמת המדיניות והחקיקה של האגודה לזכויות האזרח: "חברות וחברי הכנסת צריכים לזכור שחופש הביטוי מתבטא דווקא בהכלה של עמדות קיצון. היום החוק מקודם כדי לפגוע בחברות ובחברי הכנסת הערבים, שחלק מההתבטאויות והמעשים שלהם לא מוצאים חן בעיני הרוב הפוליטי. מחר גם חברות וחברי כנסת אחרים עלולים להיפגע כי הביעו עמדות שמנוגדות לקונצנזוס."

עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח: "עצם הבאת החוק לדיון עם פתיחת מושב הכנסת מעידה על כוונתה של הקואליציה להמשיך ולקדם חקיקה הפוגעת בעקרונות היסוד של הדמוקרטיה ובזכויות אדם בסיסיות, ובראש ובראשונה של הח"כים הערבים ואזרחי המדינה הערבים. אנו קוראים לחברי הכנסת להתפכח ולהציל את ההליך הדמוקרטי בישראל, שכן אם הצעת החוק תתקבל, השעיית חברי כנסת עלולה להביא להדרת קבוצות שלמות מהשתתפות בהליך הפוליטי ולהפוך את הדמוקרטיה הישראלית לחלקית וחסרה."

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דמוקרטיה,הזכות לבחור והזכות להיבחר,חופש הביטוי

סגור לתגובות.