אזרחות ותושבות

האגודה לשר הפנים: אל תגרש תשע משפחות של מהגרי עבודה

צילום: מיכאל ברנדייסצילום: מיכאל ברנדייס

המשפחות, שחיכו חמש שנים וחצי להחלטה בבקשתן למעמד, קיבלו ערב חג הפסח הודעה שעליהן לעזוב את הארץ תוך 30 יום

 

ב-20.4.2016 נמסרה לתשע משפחות, שהגישו בקשה לקבלת מעמד בישראל מכוח החלטת הממשלה משנת 2010 למתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים והוריהם, כי בקשתן נדחתה. המשפחות, שחיכו להכרעה בבקשתן מעל חמש שנים וחצי, נדרשות עתה לעזוב את המדינה בתוך שלושים ימים. בכל המקרים הסיבה לדחייה היא כי אחד ההורים או שניהם נכנסו לישראל שלא דרך מעבר גבול מוסדר.

בפנייה דחופה לשר הפנים אריה דרעי מבקשת רותם אילן, מנהלת תחום הגירה ומעמד באגודה, לעצור את ההחלטה לגרש את הילדים שרבים מהם נולדו, גדלו והתחנכו בישראל, ולשקול שנית את בקשותיהם למעמד בהתאם לזמן שחלף. בפנייה מדגישה אילן כי עוד בעת קבלת החלטת הממשלה ב-2010, הטעם למתן המעמד היה הכרה בכך שילדים אלה התערו בחברה הישראלית, וכי גירושם לאחר שנים רבות של חיים בישראל יהווה הגליה תרבותית. על אחת כמה וכמה עתה, בחלוף חמש שנים וחצי. עוד היא מצינת כי ההחלטה על דחיית הבקשות התקבלה בלי שהמשפחות הוזמנו לראיון על מנת לבחון את השפעת הזמן שחלף על השתקעותן בישראל ועל הנזק הפוטנציאלי שייגרם כעת לילדים אם יגורשו.
להלן הפנייה לשר הפנים.

 

1 במאי 2016

 

לכבוד
ח"כ הרב אריה דרעי
שר הפנים

 

שלום רב,

 

הנדון: דחיית בקשת משפחות מכוח החלטת הממשלה 2183 בדבר הענקת מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים

בעקבות מאבק ציבורי רחב אליו חברו נבחרי ציבור מרחבי הקשת הפוליטית, התקבלה באוגוסט 2010 החלטת ממשלה 2183 למתן מעמד תושבות לילדי שוהים בלתי חוקיים והוריהם. מרבית הבקשות שהוגשו מכוח ההחלטה אושרו על ידי שר הפנים דאז גדעון סער, בשנת 2014. בקשותיהן של מספר קטן של משפחות לא הוכרעו עד לאחרונה.

ב-20.4.2016 נמסרה לתשע משפחות, שחיכו להכרעה בבקשתן למעמד מעל חמש שנים וחצי, החלטתך לפיה בקשתן נדחתה, והן נדרשות לעזוב את המדינה בתוך שלושים ימים. בכל המקרים הסיבה לדחייה הינה כי אחד ההורים או שניהם נכנסו לישראל שלא דרך מעבר גבול מוסדר.

אני פונה אליך בבקשה בהולה לעצור את ההחלטה לגרש ילדים שרבים מהם נולדו, גדלו והתחנכו בישראל, ולשקול שנית את בקשותיהם למעמד בהתאם לזמן שחלף:

  • הטעם למתן המעמד היה הכרה בכך שילדים אלו הינם חלק מהחברה הישראלית, וכי גירושם כעת, לאחר שנים רבות של חיים בישראל, יהווה הגלייה תרבותית. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אף הצהיר בעת קבלת החלטת הממשלה באוגוסט 2010 כי התקבלה ההחלטה "שתאפשר להשאיר בארץ את רוב רובם של הילדים שהתערו בישראל ולומדים במערכת החינוך שלנו". כעת ילדים אלו נענשים רטרואקטיבית בשל הצורה בה הוריהם נכנסו לישראל לפני יותר מעשור, ללא כל התחשבות בהטמעותם של הילדים עצמם בחברה הישראלית שהייתה אמורה להיות הסיבה למתן המעמד.
  • בעת קבלת החלטה הממשלה באוגוסט 2010 עמדו ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר החינוך דאז, גדעון סער, על הצורך לכלול בהחלטה מנגנון אשר יאפשר לילדים לרכוש מעמד בישראל אף אם הם אינם עומדים בכל תנאי ההחלטה. בשל כך הוחלט להוסיף את סעיף 13ו' להחלטת הממשלה, אשר מחייב את משרד את משרד הפנים להחיל את ההחלטה על קבוצה רחבה של ילדים ככל שניתן. ממשלת ישראל הורתה בצורה ברורה למשרד הפנים להעניק מעמד גם לילדים אשר אינם ממלאים אחרי כל התנאים שנקבעו בהחלטה במלואם, בדיוק כמו המשפחות שכעת בקשתן למעמד נדחתה, למרות זאת סעיף זה מעולם לא כובד.
  • ההחלטה שנתקבלה על ידך נסמכת על חוות דעת שהוגשה לשר הפנים דאז, אלי ישי, באוגוסט 2012. ההחלטה של הוועדה נסמכת על פגישה חד פעמית עם המשפחות במהלך 2011 ו-2012. נוכח הזמן הממושך שחלף היה מקום לגבש המלצה חדשה ומעודכנת בהתאם למצבן הנוכחי של המשפחות ובפרט של הילדים. למרות זאת ההחלטה על דחיית הבקשות התקבלה בלי שהמשפחות הוזמנו לראיון על מנת לבחון את השפעת הזמן שחלף על השתקעותן בישראל ועל הנזק הפוטנציאלי שייגרם כעת לילדים אם יגורשו.

 
אני פונה אליך בבקשה לחזור ולבחון את בקשותיהן של תשע משפחות אלה. אישור בקשותיהן למעמד לא יהווה תקדים, מכיוון שמדובר בהחלטת ממשלה חד פעמית שהתקבלה כהוראת השעה. אני בטוחה שיש בשטחנו ובלבנו מקום לקלוט תשע משפחות שישראל הפכה לביתם, ילדים ישראלים לכל דבר שעוד יגרמו גאווה גדולה לכולנו אם רק ניתן להם את ההזדמנות להיות חלק מהמדינה שלנו.

 

בברכה,

רותם אילן
מנהלת תחום הגירה ומעמד, האגודה לזכויות האזרח בישראל

 

קישורים: 

רותם אילן בתוכנית "חמש עם רפי רשף", 21.4.2016 (מדקה 25:40)

מתנה לחג, הארץ (מאמר המערכת), 22.4.2016

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,ילדים ישראלים,מהגרי עבודה

סגור לתגובות.