הזכות לחינוך

מיונים אסורים של תלמידים בכניסה לבתי ספר

אילוסטרציהPhoto by jdurham at Morguefile.com

עת"מ 43253-01-16 מועצת ההורים של בית-הספר לטבע, סביבה וחברה בתל-אביב-יפו נ' משרד החינוך; עע"מ 3821/17 מועצת ההורים של בית-הספר לטבע, סביבה וחברה בתל-אביב-יפו נ' משרד החינוך

בקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט". עו"ד: טל חסין, הרן רייכמן (הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה)

 

האגודה לזכויות האזרח, יחד עם עמותת הלה למען החינוך בשכונות ובעיירות פיתוח ועם עמותת הפרדס הפועלת בשכונות דרום תל אביב, הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה להצטרף כידידות בית המשפט לעתירה בעניין מבחני מיון לתלמידים. הבקשה נכתבה עם עו"ד הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה.

את העתירה הגישו מועצת ההורים של בית הספר לטבע ועמם 32 הורים, נגד החלטת משרד החינוך האוסרת על בית הספר לערוך מבחני קבלה לילדים המבקשים להתקבל לכתה א'. לעתירה קדמה פסיקה שחייבה את בית הספר לקבל לשורותיו שני אחים שנדחו במיונים בשנת הלימודים הקודמת, ובעקבותיה הודעתו של משרד החינוך לבית הספר שלא יאפשר עוד את המיונים לבית הספר.

הפרקטיקה של מיון וסינון תלמידים רווחת במאות בתי ספר בישראל, למרות האיסור החוקי על כך. משרד החינוך נמנע כבר שנים מלאכוף את האיסור, בסתירה למדיניותו המוצהרת. פריחתם של בתי ספר ממלכתיים, ובהם בית הספר לטבע, המתנים את הכניסה אליהם במבחני מיון ובתשלומי הורים חריגים, מהווים חסם לאוכלוסיות חלשות.

בבקשה סקרנו את הוראות הדין והפסיקה בעניין מיונים; עמדנו על התפתחותם של בתי ספר ייחודיים – מוסד שאינו מוכר בחקיקה – שקמו בלחץ הורים ורשויות מקומיות, שינו את פני החינוך הציבורי ויצרו מערכות חינוך נפרדות לאוכלוסיות מבוססות ולא מבוססות; התייחסנו לבעייתיות בתקפותם ובאמינותם של מבחני קבלה בגיל הרך בכלל, ולתצפית שעורך בית הספר לטבע בפרט; וסקרנו את הידע המחקרי על הפערים בין ילדים בגיל טרום בית ספר ממשפחות חזקות וחלשות בהישגים לימודיים ובמוכנות לכתה א', פערים שלטענתנו חובת המדינה לפעול לצמצומם. פרק זה נתמך בחוות דעת מומחית של פרופ' לילך שלו-מבורך מבית הספר לחינוך ולמדעי המוח באוניברסיטת תל אביב.

שנותיו הראשונות של ילד במערכת החינוך מעצבות במידה רבה את מסלול חייו ואת עתידו. בבקשת ההצטרפות ביקשו הארגונים להיות לפה לכל אותם מאות ואלפי ילדים, נערות, נערים ובוגרים, ובני משפחותיהם, נפגעי הליכי המיון, אשר חוו תחושות השפלה ותיוג נוכח דחייתם, בהם כאלה המתגוררים ממש מול בית הספר לטבע, שיכולים להתבונן עליו בעיניים כלות אך לא להיכנס בשעריו.

ב-19.3.2017 דחה בית המשפט המחוזי את עתירת ההורים שדרשו שיותר להם להמשיך למיין ילדים המבקשים להיכנס בשערי בית הספר. בית המשפט קבע, כי ההחלטה על הפסקת המיונים סבירה, נשענת על תשתית מקצועית מספקת וכי מדובר ב"החלטה המכבדת את התלמידים באשר הם, ומקדמת את ערכי השוויון היקרים לנו".

בנובמבר 2017 ערערו הורי בית הספר על החלטת בית המשפט המחוזי. ההורים שבו וטענו, בין היתר, כי ההכרה בייחודיות בית הספר מצדיקה מיונים וכי ההגרלה – המנגנון שנבחר לגשר על הפער בין הביקוש הגדול לבית הספר לבין המקום המוגבל – אינו סביר באורח קיצוני, כי לא מדובר בבחירה בין שווים. ידידות בית המשפט – האגודה לזכויות האזרח, הלה למען החינוך בשכונות ובעיירות הפיתוח ועמותת הפרדס, הפועלת בדרום תל אביב, צורפו להליך כמשיבות.

בתחילת פברואר 2018 הגשנו סיכומים לערעור. התייחסנו להעדרן הבולט והמפתיע מהערעור של הוראות הדין והפסיקה האוסרות על מיונים, בפרט לכתה א', ותקפנו את טענתם של ההורים לפיה קיים שוני רלבנטי בין קבוצות הילדים, שבגינו יש לפסול את מנגנון ההגרלה ולהשיב את המיונים הפסולים. טענו כי בשלב זה בחיי הילדים, השוני המהותי היחיד שניתן להצביע עליו בבירור הוא שוני במעמד החברתי-כלכלי של משפחותיהם, וכי גם אם יש למעמד הכלכלי ביטוי במוכנותם לבית הספר ובעמידתם במבחני מיון, בוודאי שאין זה שוני רלבנטי המצדיק את חסימת דרכם של ילדים שנולדו למשפחות מבוססות פחות מללמוד בבית הספר.

בדיון שהתקיים ב-19.3.2018 דחה בית המשפט את טענות המערערים, וקבע שאין לערוך מבחני קבלה לילדים המבקשים להתקבל לכתה א' בבית הספר. בכך קיבל בית המשפט את עמדת האגודה לזכויות האזרח, עמותת הלה ועמותת הפרדס. בדיון אמרו השופטים כי המיונים בבית ספר לטבע מהווים סגרגציה חברתית והמליצו למערערים לחזור בהם מהערעור, וכך היה.

 

עת"מ 43253-01-16:

בקשה להצטרף להליך כ"ידיד בית משפט", מרץ 2016

פסק הדין, 19.3.2017

עע"מ 3821/17:

סיכומים מטעם המערערים, נובמבר 2017

סיכומים מטעם המשיבים 6-4, פברואר 2018

 

קישורים:

ירדן סקופ ואור קשתי, נדחתה עתירה של הורים שביקשו למיין ילדים בקבלה לבית ספר, הארץ, 20.3.2017

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: בבתי המשפט,הזכות לחינוך,הזכות לשוויון,עוד

סגור לתגובות.