לתרגם לערבית את הוראות בחינת הפסיכומטרי

אילוסטרציה. CC BY: Alberto Gאילוסטרציה. CC BY: Alberto G

האגודה פנתה למרכז הארצי לבחינות והערכה בדרישה שיתרגם את הוראות בחינת הפסיכומטרי לשפה הערבית, ושיציב בוחן או בוחנת ערבים בכל כיתת בחינה הנערכת בשפה הערבית. בפנייה מסבירה עו"ד שדא עאמר מהאגודה, כי הבחינה נערכת במספר שפות, ובהן ערבית, באופן המאפשר לניגשים לבחינה לבטא את יכולותיהם בצורה המיטבית, וליהנות משוויון הזדמנויות בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה. אולם ההוראות שמקריאים המשגיחים לנבחנים לפני תחילת הבחינה, וגם לפני פרקי הבחינה השונים, כתובות ומוקראות בעברית בלבד. כמו כן, ההתראה לנבחנים על התקרבות מועד סיום הזמן המוקצה לכל פרק, גם היא מוקראת על ידי המשגיחים בשפה העברית בלבד.

עדויות שאספה האגודה מצביעות על כך שהקראת ההוראות בשפה העברית בלבד מובילה לאי הבנות בקרב נבחנות ונבחנים ששפת אמם אינה עברית, לשאלות הבהרה רבות על חשבון הזמן הקצר והדחוק המוקצה לנבחנים, להגברת הלחץ בכיתה ולפגיעה באווירת הבחינה. העדר תרגום והקראה של ההוראות בשפה הערבית לנבחנים ולנבחנות הערבים פוגעת בזכותם לשוויון, ועלולה להשפיע לרעה על סיכויי הצלחתם בבחינה וקבלתם למוסדות הלימוד להשכלה גבוהה בארץ. נוסף על כך, מדיניות המתעלמת ממעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, ומהחובה של מוסד ציבורי להנגיש את שירותיו למיעוט הערבי החי במדינה באופן שוויוני, פוגעת בכבודם של דוברי הערבית כקבוצה בעלת ייחוד לאומי-לשוני.

 

22 במרץ 2016

 

לכבוד
ד"ר יואב כהן
מנכ"ל המרכז הארצי לבחינות והערכה
המרכז הארצי לבחינות והערכה
בפקס: 02-6759543

 

שלום רב,

 

הנדון: תרגום של הוראות הנבחן בבחינה הפסיכומטרית לשפה הערבית  

 

אנו פונים אליך בבקשה לפעול בהקדם האפשרי לתרגום לערבית של "הוראות הנבחן" בבחינה הפסיכומטרית הנערכת בשפה הערבית, ולהבטיח כי בכל כיתת בחינה הנערכת בשפה הערבית תהיה נוכחת לפחות משגיחה או משגיח הדוברים ערבית. הכל כפי שיפורט להלן:

1. הבחינה הפסיכומטרית הינה בחינה בין-אוניברסיטאית, המהווה תנאי לקבלה ללימודים אקדמאיים ברוב המכריע של מוסדות הלימוד להשכלה גבוהה בארץ.

2. הבחינה נערכת בכמה מועדים בשנה ברחבי המדינה, ובמספר מקומות בחו"ל, וכן במספר שפות, ביניהן השפה הערבית, באופן המאפשר לניגשים לבחינה לבטא את יכולותיהם בצורה המיטבית, תוך שאיפה להעניק להם שוויון הזדמנויות בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

3. יחד עם זאת, בתקופה האחרונה נאספו תלונות באמצעות הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי-פלסטיני בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה בעניין הבחינה הפסיכומטרית הנערכת בשפה הערבית. נבחנים ערבים מלינים, כי הוראות הנבחן המצורפות לבחינה ב"מדריך לבוחן" הכולל 29 פסקאות של הנחיות לנבחנים, שאותן מקריאים המשגיחים לנבחנים לפני תחילת הבחינה, וגם לפני שלב מטלת הכתיבה והפרקים האחרים בבחינה, כתובות ומוקראות בשפה העברית בלבד; כמו כן, ההתראה לנבחנים על התקרבות מועד סיום הזמן המוקצה לכל פרק, גם היא מוקראת ע"י המשגיחים בשפה העברית בלבד.

4. עדויות שאספנו מצביעות על כך שהקראת הוראות הנבחן בשפה העברית בלבד מובילה לכך שנבחנים ששפת אימם אינה עברית שואלים שאלות הבהרה רבות שמעידות על אי הבנה של הוראות הבחינה. שאלות ההבהרה נשאלות לפעמים מיד אחרי ההקראה של הוראות הבחינה, אולם לעיתים גם תוך כדי הבחינה, וזאת על חשבון הזמן הקצר והדחוק המוקצה לנבחנים. נקודה זו עלולה לפגוע באווירת הבחינה, לגרום ללחץ בכיתה, ולהשפיע על יכולתם של הנבחנים לבטא את יכולותיהם בצורה המיטבית במסגרת הזמן שניתן להם למענה על שאלות הבחינה.

5. על חשיבותן ומהותיותן של הוראות הבחינה עבור הנבחנים יעיד ציטוט מה"מדריך לבוחן" המצורף לבוחנים המשגיחים בחדר הבחינה, ולפיו: "בלי הוראות אלו לא ידעו הנבחנים כיצד לבצע את הבחינה".

6. העדר תרגום והקראה של ההוראות בשפה הערבית לנבחנים הערבים הניגשים למבחן פוגעת לפיכך בזכותם של הנבחנים לשוויון, ועלולה על כן להשפיע לרעה על סיכויי הצלחתם בבחינה וקבלתם למוסדות הלימוד להשכלה גבוהה בארץ.

7. טעם נוסף לפנייתנו נוגע למעמדה הרשמי של השפה הערבית, שלצד היותה שפתו של המיעוט היליד הערבי החי במדינה, מטילה חובה על מוסד ציבורי להנגיש את שירותיו באופן שוויוני כלפי אלה המשתייכים למיעוט זה. מדיניות המתעלמת ממעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, פוגעת בכבודם של דוברי הערבית כקבוצה בעלת ייחוד לאומי-לשוני ונוגדת את הציווי החוקתי של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

8. חשוב להוסיף, כי העדרן של ההוראות בשפה הערבית עלול להעמיק את הפער בין הנבחנים הערבים, בינם לבין עצמם, כיוון שלא כולם עוברים קורס הכנה לבחינה במכונים פרטיים, בין היתר בשל קשיים כלכליים. קורסי הכנה מקלים על משתתפיהם בעת הבחינה, שכן הם מנסים להכין את המשתתפים לאופן התנהלותה.

9. נראה כי הנחת היסוד, העומדת מאחורי הקראת ההוראות לנבחן בשפה העברית בלבד, היא שכל הנבחנים בקיאים בשפה העברית, ואולם זו הנחה שגויה. רוב הנבחנים הערבים הם אזרחים צעירים שגם אם מבינים ודוברים את השפה העברית ברמה זו או אחרת, אינם שולטים בשפה ברמת שפת אם ועלולים לטעות בהבנת ההוראות לנבחן, בעיקר בעת התרגשות רבה. לא למותר לציין, כי גם אם כל הנבחנים היו מבינים ובקיאים בשפה העברית לא היה בכך לפתור מהחובה לתרגם את ההוראות לשפה הערבית.

10. לאור האמור לעיל, אני פונה אליך בבקשה לפעול בהקדם האפשרי לתרגם את הוראות הנבחן בבחינת הפסיכומטרי לשפה הערבית, ולהבטיח נוכחותם של משגיחים ערבים בכל בחינה הנערכת בשפה הערבית.

11. אודה לתשובתך בהקדם.

 

בברכה,

שדא עאמר, עו"ד

 

העתק:
השר נפתלי בנט, שר החינוך, משרד החינוך, בפקס: 02-5602246
גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך, משרד החינוך, בפקס: 02-5602336
ד"ר רבקה ודמני-שאומן, סגנית יו"ר המועצה להשכלה גבוהה, בדוא"ל: Rivka_wad@smkb.ac.il
פרופ' פרץ לביא, יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות, הטכניון, בפקס: 04-8292000

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,הזכות לשפה ולתרבות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.